2024. 05. 21. kedd

Konstantin
1 EUR 386 HUF
1 GBP 451 HUF

Változik a hulladékgazdálkodást érintő szabályozás

Változik több hulladékgazdálkodást érintő jogszabály, miután az országgyűlés elfogadta az ezzel kapcsolatos törvénymódosítást. A változások több lépcsőben lépnek hatályba, a legtöbb szabály azonban 2021. március 1-től hatályos. Az új szabályozás érinti az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit, és a jegyző hulladékgazdálkodási hatósági jogkörét is.
2023. július 1-én lép hatályba az az önkormányzatokat érintő jelentős változás, amelynek megfelelően kikerül az önkormányzati törvényben foglalt helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül a hulladékgazdálkodás, ami így a továbbiakban állami feladat lesz. Ennek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése sem lesz önkormányzati feladat a jövőben. A köztisztaság biztosítása és a közterületeken hagyott hulladék összegyűjtése azonban továbbra is önkormányzati kötelezettség marad.

2021. március 16-i hatállyal a kormány a megyei kormányhivatalt jelölte ki közigazgatási hatósági ügyekben eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóságként, a jegyző hulladékgazdálkodási hatáskörét hatályon kívül helyezve. Ennek megfelelően a magántulajdonban lévő ingatlanokon hagyott, illegálisan lerakott hulladék ügyében a jegyző már nem járhat el, nem adhat ki kötelező felszólítást, határozatot, nem szabhat ki hulladékgazdálkodási bírságot. A polgármesteri hivatal a 2021. március 16-át követően tudomására jutott jogsértéseket, az illegálisan lerakott hulladékkal kapcsolatos jelzéseket, panaszbejelentéseket intézkedés céljából a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz, azaz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához továbbíthatja.

Hasonló a helyzet a polgármesteri hivatal tudomására jutó olyan esetekben is, amikor egy magántulajdonban lévő ingatlan tulajdonosa nem veszi igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A hivatal az igazoltan megvalósult jogsértés esetén ugyancsak a területi hulladékgazdálkodási hatóság eljárását, intézkedését kezdeményezheti.

A közterületeken, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon elhagyott hulladék kapcsán – amennyiben az illegális hulladék-elhelyező kilétét nem sikerül megállítani – az önkormányzat intézkedik a hulladék összegyűjtéséről és lerakóba szállításáról.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet közterület-felügyelői az illegális hulladéklerakót tettenérés esetén helyszíni bírsággal sújthatják, és kezdeményezhetik vele szemben a hatósági eljárást a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál.

A kiszabott helyszíni, vagy hulladékgazdálkodási bírság meg nem fizetés esetén közérdekű munkára váltható át. A hulladékgazdálkodási hatóság által elrendelt közérdekű munka végrehajtásáról az érintett személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ezek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes jegyző gondoskodik.

A módosított jogszabály szerint az illegálisan lerakott hulladék eltávolítására 15 napos határidő áll rendelkezésre. A hulladék hivatalos lerakóra történő elszállítását okirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni, melynek formáját miniszteri rendelet állapítja meg.

Az új hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos még meg nem jelent kormányrendelet tervezete szerint a hulladékgazdálkodási jogsértések esetén a korábbiaknál jelentősen magasabb összegű bírságokat szabhatnak ki.

A jelentős mennyiségű, vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos cselekmények a Büntető Törvénykönyv hatálya alá tartoznak; elkövetésük esetén 3-5 év szabadságvesztés is kiszabható.

A köztisztasági szabálysértések közül törölték a települési hulladék közterületen, vagy arra nem engedélyezett helyen történő lerakását, elhelyezését, amely a továbbiakban hulladákgazdálkodási bírsággal, vagy büntetőjogi jogkövetkezményekkel járhat.

A polgármesteri hivatal a közterületeket, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő lakossági, illetve rendészeti jelzéseket a jövőben is fogadja és az önkormányzati vagyonkezelőhöz továbbítja intézkedés céljából.

Természetesen a magántulajdonú ingatlanokon felhalmozott, elhagyott hulladékkal kapcsolatos jelzéseket, panaszokat is fogadja a polgármesteri hivatal, azonban a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt ezeket közvetlenül az eljárásra jogosult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (Miskolc, Mindszent tér 4.) megküldeni.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Gödöllőn járt Magyar Péter
Ma 14 órakor tartotta kampánybeszédét Magyar Péter. A gödöllői Főtéren több ezer érdeklődő volt. Itt a vágatlan felvétel, Illésy Márton jóvoltábó…