2024. 07. 14. vasárnap

Örs, Stella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF
Ülésezett Miskolc Város Közgyűlése

Ülésezett Miskolc Város Közgyűlése

Ülésezett Miskolc Város Közgyűlése Több mint két hónapja, márciusban ülésezett utoljára a miskolci közgyűlés, ezért a testület mai ülésén a több mint harminc napirendi pont mellett sok sürgősségi előterjesztés is a plénum elé került – így többek között a árvíz okozta rendkívüli helyzetre. Az ülés elején Káli Sándor polgármester gratulált az áprilisban megválasztott, miskolci országgyűlési képviselőknek, akik közül ketten a városi közgyűlésnek is tagjai és azoknak is, akik rangos állami kitüntetésekben részesültek március 15-e alkalmából. A közgyűlés a közelmúltban elhunyt dr. Velkey Lászlóra, Miskolc díszpolgárára egyperces, néma felállással emlékezett. NAPIRENDI PONTOK

1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről Javaslat a Zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló elfogadására. Javaslat a 2009. évi pénzmaradvány megállapítására Nyilas Ferencné főosztályvezető

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló, módosított 3/2008. (III.12.) sz. rendelet módosítására, valamint Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 13/2007. (IV.20.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésére Tömösi Katalin kabinetfőnök – főosztályvezető

3. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást és széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,- korszerűsítése támogatásának 2009. évi pályázati feltételeiről szóló 33/2009. (IX.30.) sz. rendelet módosítására Molnár Zoltán MIK Zrt vezérigazgató

4. Javaslat a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására Tömösi Katalin kabinetfőnök – főosztályvezető

5. Javaslat Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. között 2011. június 1-jétől hatályos Közszolgáltatási Szerződés megkötésére és a ‘Miskolc városi villamosvasút fejlesztése’ projekthez szükséges önrész, valamint a középtávon szükségessé váló autóbusz beszerzés finanszírozására Börzsei Tibor vezérigazgató MVK Zrt. – PIB elnök

6. Javaslat a Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése ÉMOP -2009-4.3.1./A című pályázat benyújtására Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Települési hulladékgazdálkodási tervének elfogadására Vargha Tibor főosztályvezető

8. Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítására Dukai Zoltán ügyvezető Miskolci Városfejlesztési Kft.

9. Javaslat a 2011/2012. tanév középfokú beiskolázási tervére Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

10. Javaslat a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0017 kódszámú ‘Iskolai tehetséggondozás’ című pályázat megvalósításához szükséges kölcsön folyósítására Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

11. Javaslat az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt ‘Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése’ pályázati felhívásra benyújtott pályázatok
elfogadására (Pályázati kategória kódja: kollOKA-XVII.) Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

12.
Javaslat a Diósgyőri Anyagtudományi és Technológiai Innovációs Klaszterhez történő csatlakozás jóváhagyására Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes

13.
Javaslat a Miskolc, Árpád u. 90 szám alatti ingatlan Magyar Államtól történő ingyenes tulajdonba vételére irányuló igény bejelentésére Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida Vagyongazdálkodási csoportvezető

14. Javaslat a Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a ‘Több, mint legenda’ Közhasznú Alapítvány részére helyiség biztosítására Molnár Zoltán MIK Zrt vezérigazgató

15. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására Dr. Halmai Gyula Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgató

16. Javaslat közművelődési megállapodás megújítására közművelődési feladatellátás céljából Ádám Ibolya osztályvezető

17.
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város pályázati keretszabályzatának elfogadására Tömösi Katalin kabinetfőnök – főosztályvezető

18. Javaslat ingatlanrész Megyei Önkormányzat részére történő térítésmentes visszaadására Nyilas Ferencné főosztályvezető

19. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonására Jirkovszky Tamás cégvezető MIK Zrt

20.
Javaslat a Miskolc, Késmárki és Kiss József utcák között elhelyezkedő beépítetlen területek értékesítésére Jirkovszky Tamás cégvezető MIK Zrt

21. Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 95. szám alatt található társasház értékesítésére Jirkovszky Tamás cégvezető MIK Zrt

22. Javaslat vagyonkezelési és közfeladat átadási szerződés megkötésére a MIHŐ Kft-vel (Bogáncs utcai depóniagáz szemétlerakó telep ) Korózs András ügyvezető igazgató Miskolci Hőszolgáltató Kft.

23. Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Koncsol Ágnes belső ellenőr

24. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról Dr. Pásztor Albert rendőr főkapitány

25. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2009. II. félév) Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes

26. Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Dr. Sáfrányné dr. Vörösváry Ildikó osztályvezető

27.
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 2008. évi szakmai munkájáról és elszámolási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására Tömösi Katalin kabinetfőnök – főosztályvezető

28. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2009. évben benyújtott pályázatokról Tömösi Katalin kabinetfőnök – főosztályvezető

29. Tájékoztató a 2009. évre vonatkozó idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről, valamint javaslat a 2010. évre vonatkozó turizmus-marketing feladattervre Ádám Ibolya osztályvezető

30. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodási rendszere 2008. évi ÁSZ ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési terv végrehajtásáról Koncsol Ágnes belső ellenőr

31.
Tájékoztató KÖZOP pályázat lehetőségéről ‘Miskolc városközpont – Avastető között kötöttpályás közösségi közlekedési eszköz létesítése’ tárgyában Dukai Zoltán ügyvezető Miskolci Városfejlesztési Kft

Zárt ülés 

32.
Javaslat az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság vezetője fegyelmi ügyének megtárgyalására Koncsol Ágnes belső ellenőr

33. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes

34. Javaslat fellebbezések elbírálására behajtási engedélyezési ügyben

A döntésekről későbbiekben folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…