2024. 07. 24. szerda

Kinga, Kincső
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF
Az állami adóhatóság új elektronikus szolgáltatásai

A foglalkoztató bejelentési kötelezettsége – A foglalkoztatott ellenőrzési lehetősége

A foglalkoztató  bejelentési kötelezettsége - A foglalkoztatott ellenőrzési lehetőségeA foglalkoztatónak a bejelentési kötelezettségét 2007. január 1-jétől állami adóhatósághoz kell teljesítenie. A bejelentéseket az állami adóhatóság csak feldolgozza, majd az adatokat az egészségbiztosítási szervhez, valamint a munkaügyi hatósághoz továbbítja.

 Be kell jelenteni

– a biztosítási jogviszony kezdetét,

– a jogviszony szüneteltetését,

– a jogviszony megszűnését és

– a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat.

A bejelentések megtételének a határidei:

– A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentést a biztosítási jogviszony első  napját megelőzően, de legkésőbb az első napon a foglalkoztatás megkezdése előtt, ha pedig a biztosítás elbírálására csak utólag kerül sor, akkor legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell megtenni.

– A megszűnést, valamint a szünetelés kezdetét és végét 8 napon belül kell bejelenteni.

– A bejelentett adatokban bekövetkezett változást az azt követő 15 napon belül kell jelezni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a munkáltató, illetve a kifizető adóazonosító  számát, nevét/elnevezését, székhelyét, telephelyét,
 akóhelyét, jogelődjének nevét és adószámát, valamint az általa foglalkoztatott biztosított személyi adatait, állampolgárságát, adóazonosító jelét, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, továbbá magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a pénztár nevét és azonosítóját is.

A fentiekben meghatározott bejelentési kötelezettséget nem csak a szűkebb értelemben vett foglalkoztatóknak (mint amilyen a munkáltató és a kifizető), hanem rajtuk kívül a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozóknak, a biztosított mezőgazdasági őstermelőknek, valamint a külföldi munkáltatók magyarországi képviselőinek, mint önfoglalkoztatóknak, is teljesíteniük kell a saját maguk vonatkozásában.

A foglakoztatotti bejelentésre a 09T1041-es számú adatlap szolgál, mely az APEH hivatalos honlapjáról (www.apeh.hu) tölthető le. Benyújtani elektronikus úton (az Ügyfélkapun keresztül), és papír alapon is lehet.

A foglalkoztatottaknak lehetőségük van meggyőződni a biztosítási jogviszonyuk bejelentéséről. Tájékoztatásért a megyei Egészségbiztosítási Pénztárakhoz lehet fordulni, illetve akik ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek, lehetőségük van arra, hogy a saját jogviszonyukra vonatkozó adatokat – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisából – lekérdezzék, a www.mo.hu/ ügyfélkapu/ TAJ-szolgáltatások internetes oldalról. Ezen a helyen megjelenik a jogviszonyt bejelentő (munkáltató) neve, a munkakör száma (FEOR), illetve a jogosultság kezdete és vége is.

Adó-  és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Észak-magyarországi Regionális Igazga

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek