2022. 08. 18. csütörtök

Ilona
1 EUR 404 HUF
1 GBP 480 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Gazdaság
  • »
  • A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről

Lezárult a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozóan értékelte a társaság gazdálkodási tevékenységének megfelelőségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a közfeladat-ellátást szabályszerűen szervezte meg, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosi jogokat a jogszabályoknak megfelelően gyakorolta. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű, az ellátott közfeladattal összefüggő bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelő volt. A társaság a beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségét az előírásoknak megfelelően teljesítette. Az önköltségszámítás szabályszerű volt, az árképzés alapvetően megfelelt az előírásoknak. Kötelezettségeinek állománya nem veszélyeztette a társaság működését.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat-ellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. ellenőrzésére is sor került.

A társaságot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben, határozatlan időre hozta létre víziközmű-szolgáltatási kötelezettségének kizárólagos ellátására; alapfeladata az ivóvíz- és szennyvíz víziközművek üzemeltetése volt Miskolc és Felsőzsolca területén. A társaság az ellenőrzött időszakban a víziközmű-szolgáltatás ellátásán belül víz- és szennyvízszolgáltatási közfeladatot is ellátott, továbbá közszolgáltatáson kívüli feladatokat (pl.: alaptevékenységen felüli laborvizsgálat, idegen megrendelésre végzett ipari termelés, térképi adatszolgáltatás, szálláshely szolgáltatás) is végzett. Az ellenőrzött időszakban a társaság feletti tulajdonosi jogokat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. kizárólagosan gyakorolta.

Az ÁSZ megállapította, hogy a közfeladat-ellátás megszervezésére vonatkozó önkormányzati döntések és azok előkészítése az ellenőrzött időszak előtt történt. 2011 és 2014 között az önkormányzat a közfeladat-ellátást az előírásoknak megfelelően szervezte meg. Ennek keretében rendeletalkotási kötelezettségét teljesítette, a kötelezően előírt tervezési dokumentumokat elkészítette. A társaság feletti tulajdonosi jogait a holding szabályszerűen gyakorolta, eleget tett a beszámolási, felügyeleti rendszer működtetési kötelezettségeinek.

Az ÁSZ ellenőrzése feltárta, hogy a társaság az előírt szabályzatokat elkészítette, a számviteli politika és a számlarend jogszabályi változásokhoz igazodó aktualizálását azonban nem végezte el teljes körűen. A társaság a közfeladat-ellátást szolgáló vagyon elkülönített nyilvántartását biztosította, a mérlegadatokat leltárral alátámasztotta. A vagyon hasznosítása, elidegenítése, megterhelése során a társaságnál a jogszabályi és a tulajdonosi előírásokat betartották. A társaság a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítette. Az adatok védelmét és átláthatóságát biztosították azzal, hogy a szabályozási, közzétételi kötelezettségeiket teljesítették, és belső adatvédelmi felelőst neveztek ki. A kötelezettségállomány nem veszélyeztette a közfeladatok ellátását.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellátott közfeladat bevételeinek és ráfordításainak főkönyvi elszámolása szabályszerű volt. Az önköltségszámítás megfelelt a jogszabályoknak és belső előírásoknak. Felsőzsolca településen a közfeladathoz kapcsolódó díj megállapítása és alkalmazása nem volt összhangban a jogszabályi előírásokkal, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által végrehajtott ellenőrzés tárt fel. A 2013 és 2014 közti díjkülönbözetek rendezésére 2014-ben került sor.

Az Állami Számvevőszék a társaság ügyvezetőjének egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek