2022. 08. 9. kedd

Emőd
1 EUR 394 HUF
1 GBP 468 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Gazdaság
  • »
  • A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről

Lezárult a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozóan értékelte a társaság gazdálkodási tevékenységének megfelelőségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a közfeladat-ellátás kereteit alapvetően szabályszerűen biztosította, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosi jogokat a jogszabályoknak megfelelően gyakorolta. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű, az ellátott közfeladattal összefüggő bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelő volt. A társaság a beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét az előírásoknak megfelelően teljesítette, az adatok védelmét és átláthatóságát biztosította. A kötelezettségek állománya azonban veszélyeztette a társaság működését, illetve a közfeladat ellátását. Az önköltségszámítás és az árképzés megfelelt az előírásoknak.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat-ellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. ellenőrzésére is sor került.

A társaság jogelődje, a Miskolci Hőszolgáltató Vállalat, az állami távhővagyon önkormányzati tulajdonba adásakor, 1992-ben alakult. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 1996. január 1-jén korlátolt felelősségű gazdasági társasággá alakította. A társaság alapításának célja a távhőszolgáltatás megvalósítása, közüzemi szerződések alapján szolgáltatás nyújtása volt. A társaság hőtermelési és hőszolgáltatási tevékenysége Miskolc város közigazgatási területére terjedt ki, 2011-ben 31 593 lakossági, és 936 egyéb felhasználó, 2014-ben 31 627 lakossági, és 947 egyéb felhasználó részére nyújtott távhőszolgáltatást. Az ellenőrzött időszakban a társaság feletti tulajdonosi jogokat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. kizárólagosan gyakorolta.

Az ÁSZ megállapította, hogy a közfeladat-ellátás megszervezésére vonatkozó önkormányzati döntések és azok előkészítése az ellenőrzött időszak előtt történt. Az ellenőrzött időszakban az önkormányzat tervezési és rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, azonban a távhőszolgáltatás csatlakozási díját rendeletben nem határozta meg. A társaság feletti tulajdonosi jogait a holding szabályszerűen gyakorolta, eleget tett a beszámolási, felügyeleti rendszer működtetési kötelezettségeinek.

A társaság a kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezett, melyek összességében megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Az egyes tevékenységek átláthatóságát biztosító szétválasztási szabályokat meghatározták. Az ÁSZ ellenőrzés a számviteli politika és a leltározási szabályzat esetében állapított meg hiányosságot. A társaság a vagyon elkülönített nyilvántartását biztosította, a mérlegadatokat leltárral alátámasztotta, a vagyonkezelt eszközökre vonatkozó visszapótlási kötelezettségét ugyanakkor nem teljesítette. Az előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettséget az előírásoknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítették, az adatok védelmét és átláthatóságát biztosították. A kötelezettségek állománya a társaság közfeladat ellátását veszélyeztette, mivel nem volt biztosított a szállítói kötelezettségek határidőn belüli teljesítése.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a bevételek és ráfordítások tevékenységenkénti elkülönítése és szabályszerű elszámolása megvalósult. A lakossági vevőkövetelés állománya az ellenőrzött időszak alatt növekedett. A társaság önköltségszámítása és árképzése szabályszerű volt, a rezsicsökkentési intézkedéseket végrehajtották.

Az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének három, az önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének egy-egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek