2021. 09. 25. szombat

Eufrozina, Kende
1 EUR 357 HUF
1 GBP 417 HUF
me-uj_jpg

Hat éves rekordot döntött a Miskolci Egyetem

me-uj_jpgTovább emelte népszerűségét a Miskolci Egyetem, immáron hat éves rekordot döntött a felvettek száma – derül ki a 2019. július 24-én közzétett ponthatárok első értékeléséből.

A Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma a tavalyihoz képest több, mint 5 százalékkal emelkedett, amivel várhatóan a felsőoktatási intézmények között országosan is az élmezőnyben foglalunk helyet. A Miskolci Egyetem karaira 2019-ben összességében 5381-en jelentkeztek, közülük ez idáig 2432-en nyertek felvételt – ami a jelentkezők 45 százaléka. Az első helyen a Miskolci Egyetemre jelentkezők (3181 fő) több mint 76 százaléka kezdheti meg nálunk a tanulmányait szeptemberben.
Fontos kiemelni, hogy a tavalyi 1776-hoz képest idén 1899 fő lesz állami ösztöndíjas, ami a felvett hallgatóink 78 százaléka. Ez önmagában mutatja az intézmény stabilitását. Emellett továbbra is nagyon sokan vannak meggyőződve a nálunk szerzett diploma munkaerőpiaci értékéről, amit az a tény is alátámaszt, hogy tavalyhoz hasonlóan most is igen nagy (idén 533 fő) az önköltséges képzésre felvettek száma. Jelentősen emelkedett az alapképzésekre bejutók létszáma, a tavalyi 1424-ről 1631-re (ez majdnem 15 százalékos növekedés), míg a felsőoktatási szakképzéseink ugyanannyi hallgatót vonzottak (a tavalyi 292 után idén 291 főt). A Miskolci Egyetem mesterképzéseire a nyári, általános felvételi eljárásban felvettek száma 341 fő, ami egyértelműen jelzi ennek a magasabb képzési szintnek a további népszerűségét.
Összességében a Miskolci Egyetemre felvett hallgatói létszám a megállapított ponthatárok alapján az adott demográfiai folyamatok mellett az utóbbi hat évet tekintve az idén, 2019-ben a legmagasabb, úgy, hogy a felsőoktatási intézmények alapszakjaira való bejutáshoz szükséges minimális ponthatár 2015-ben országosan 280 pontra emelkedett.
A fentiek egyértelműen mutatják, hogy a felsőoktatási intézmények között egyre fokozódó versenyben a Miskolci Egyetem folyamatosan erősíti pozícióját a népszerű fővárosi egyetemek és a több intézményből integrált nagyvárosi egyetemek között.

A 2019 júliusában felvett létszámokkal kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy összesített hallgatói létszámemelkedést ért el a karok többsége: az Állam- és Jogtudományi Kar 20 fővel, az Egészségügyi Kar 109 (!) fővel, a Gazdaságtudományi Kar 53 (!) fővel, a Műszaki Anyagtudományi Kar 5 fővel, míg a Műszaki Földtudományi Kar 4 fővel vehetett fel idén több hallgatót. Szintén kiemelendő, hogy a fent említett karok egyaránt növelni tudták az állami ösztöndíjjal felvett hallgatók létszámát.

A Miskolci Egyetem az Észak-Magyarország régió tudásközpontjaként felelősséget érez a régió egészéért, ezért továbbra is fontos küldetésének tekinti, hogy kiválasztott képzéseit az arra igényt bejelentő észak-magyarországi településeken “házhoz vigye”. A 2019/2020. tanévben ennek megfelelően folytatódnak a kihelyezett képzések Ózdon és Sátoraljaújhelyen. Ózdon a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus szakja indul újra, míg Sátoraljaújhelyen az Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás [ápoló] és az Egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] szakján lesznek elsőéves hallgatóink.

A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét az egyetem a pótfelvételi eljárásban is meghirdeti.


Egyetemi LEG…-ek

Szembetűnő, hogy több kar több szakjára idén is csak kiemelkedően magas ponthatárral lehetett bejutni.
A Miskolci Egyetem képzései közül a Bölcsészettudományi Kar állami ösztöndíjas Történelem – Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakpárjára lehetett a legmagasabb pontszámmal bekerülni: itt 484 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. Minimum 410 pont kellett a következő szakok állami ösztöndíjas képzéseire történő bejutáshoz is: Igazságügyi igazgatási, Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, Jogász, Angol-német tanár, Emberi erőforrások, Nemzetközi gazdálkodás.
Az alábbi szakok voltak a legsikeresebbek és legnépszerűbbek a felvételt nyert hallgatók száma tekintetében: Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Gépészmérnöki (129 fő); Egészségügyi Kar: Ápolás és betegellátás [ápoló] (115 fő); Állam- és Jogtudományi Kar: Jogász (112 fő); Gazdaságtudományi Kar: Gazdálkodási és menedzsment (102 fő); Bölcsészettudományi Kar: Anglisztika (48 fő); Műszaki Anyagtudományi Kar: Anyagmérnöki (43 fő); Műszaki Földtudományi Kar: Műszaki földtudományi (22 fő); Bartók Béla Zeneművészeti Intézet: Magánénektanár (5 fő).

AZ EGYES KAROK FELVÉTELI EREDMÉNYEI


Műszaki Földtudományi Kar (MFK) – Angol nyelvű, unikális mesterképzések a Műszaki Földtudományi Karon

A tavaly felvett összlétszámhoz képest a kar növekedést könyvelhet el az idei felvételinél.
Az alapszakos felvételi tekintetében (Földrajz, Környezetmérnöki és Műszaki földtudományi alapszakok) a kar tartotta a tavalyi felvételi számokat. A duális képzés iránt növekedett az érdeklődés az elmúlt évihez képest.
A kar országosan egyedülálló, unikális mesterszakjaira (Bánya- és geotechnikai mérnöki; Olaj- és gázmérnöki; Hidrogeológus mérnöki; Olajmérnöki; Geográfus; Földtudományi mérnöki; Szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki) a nyári eljárásban összesen 30 fő magyar hallgató került felvételre, míg a Környezetmérnöki mesterszakra a februári, keresztféléves fordulóban történt beiskolázás. Olajmérnöki és Hidrogeológus mérnöki mesterszakos hallgatóik duális képzésben is részt vesznek, két mesterszakjuk – Bánya- és geotechnikai mérnöki, Hidrogeológus mérnöki – levelező képzésben is elérhető.
Öt mesterszakjukon az angol nyelvű képzésekre felvett hallgatóik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal, illetve a fiatal keresztényeknek kiírt ösztöndíjjal bejutott külföldi hallgatókkal fognak együtt tanulni, nemzetközi környezetben. A külföldi hallgatóik felvételi létszáma még csak részben ismert, de létszámuk várhatóan idén is eléri a 40 főt.
Új eredmény, hogy a kar 8 fő külföldi doktorandusz hallgatót vesz fel szeptembertől, akik a doktori képzésük eredményeit erősítik.


Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK) – Népszerű a most induló Vegyészmérnöki képzés a Műszaki Anyagtudományi Karon

A Műszaki Anyagtudományi Kar 2019 szeptemberétől indítja először a Vegyészmérnöki alapképzését, amelyre a vártnál is nagyobb számban jelentkeztek a hallgatók. Kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy a kar 55 százalékkal tudta növelni a BSc képzésre felvett hallgatói létszámát. A középiskolások körében az Anyagmérnöki és a Vegyészmérnöki alapképzéseik is vonzóak voltak jelen felvételi eljárásban, hiszen végzéskor bármelyikkel kiváló elhelyezkedési lehetőségekhez juthatnak a diákok.
Mind az Anyagmérnöki, mind a Vegyészmérnöki képzés indul duális formában is, és az országosan is kimagasló ipari kapcsolatrendszerüket megismerve, számos diák él is ezzel a lehetőséggel. A duális képzésben szerzett több éves tapasztalatuknak is köszönhetően a továbbtanulás iránt érdeklődők számára a kar duális képzése garanciát jelent a szakmai fejlődés és a biztos elhelyezkedés tekintetében.
A Műszaki Anyagtudományi Kar a pótfelvételi eljárás keretében minden képzésére tisztelettel várja a további jelentkezőket: Anyagmérnöki és Vegyészmérnöki alapszak; Anyagmérnöki és Kohómérnöki mesterszak.


Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK) – 5 százalékkal több gólya az alapképzési szakokon

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar a 2019. évi nyári felvételi létszámok tekintetében megőrizte a felsőoktatásban a műszaki és az informatikai képzési területen megszerzett biztos pozícióját.
A tavalyi évhez képest idén 5 százalékkal több hallgató került be az alapképzési szakokra. Örvendetes, hogy mind a műszaki-, mind az informatikai képzési területhez tartozó BSc szakok többségében emelkedtek a létszámok, e tekintetben kiemelendő a Járműmérnöki, a Logisztikai mérnöki, a Mérnökinformatikus és a Villamosmérnöki szak.
A mesterszakos képzéseknél továbbra is megfigyelhető a részidős képzési forma irányába mutató eltolódás, amelynek valószínű oka, hogy már az alapdiploma birtokában is sikerül a végzetteknek olyan ígéretes szakmai karriert biztosító pozícióban elhelyezkedni, amelyet nem szívesen adnak fel a nappali tagozatos mester tanulmányok kedvéért.
Az ipari szereplők, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Karra jelentkezők körében továbbra is népszerű a duális képzési forma.


Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) – Jelentősen emelkedő állami ösztöndíjas létszám a Jogász szakon

Az Állam- és Jogtudományi Kar a 2019. évi általános felvételi eljárásban meghirdetett (osztatlan, MA, BA, FSZ képzési szinten) valamennyi szakot indítja:
–    osztatlan képzésben a Jogász,
–    mesterképzésben a Kriminológia, a Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási és az Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven),
–    alapképzésben az Igazságügyi igazgatási és a Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási szakokat, valamint
–    felsőoktatási szakképzésben a Jogi felsőoktatási szakképzést.
Az osztatlan Jogászképzésben emelkedett a hallgatói létszám. Ezen belül nőtt az állami ösztöndíjas létszám, amely a központilag előírt ponthatár csökkentésével indokolható (460 pontról 440 pontra történő módosítás).
Angol nyelven hirdette meg a kar az Európai és nemzetközi üzleti jogi (MA) képzést. Az idei évben népszerűbbé vált a Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási alap- és mesterszak nappali tagozata. A BA képzési szinten legnépszerűbb szakjuk az Igazságügyi igazgatási alapszak, az MA képzési szinten pedig a Kriminológia mesterszak.
Az Állam- és Jogtudományi Karra felvett hallgatók létszáma mintegy 7 százalékkal haladja meg összességében az előző évit. Az általános eljárás keretében 22 fővel többen voltak azok a jelentkezők, akik első helyen jelölték meg a kart.
A Karra felvett állami ösztöndíjas hallgatók létszáma 10 százalékkal emelkedett. Ez az emelkedés a Jogász osztatlan és a mester (MA) képzésben mutatható ki jelentősen.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a karon bíznak abban, hogy a 2019. évi pótfelvételi eljárásban valamennyi képzési szinten tovább tudják növelni a hallgatói létszámot.


Gazdaságtudományi Kar (GTK) – Töretlen az érdeklődés a közgazdász szakok iránt

2018-hoz képest csaknem 15 százalékkal többen jelentkeztek az általános felvételi eljárás keretében a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára.
Az elmúlt két évhez hasonlóan tovább folytatódik a növekvő érdeklődés a közgazdász pálya iránt, s a felvételi adatok azt igazolják, hogy a Miskolci Egyetem képzései közül az egyik legnépszerűbb a gazdaságtudományi terület, amelyet immár 32 éve oktatnak az intézményben.
A hat alapszakra (Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás) felvételt nyertek átlagpontszáma évről-évre magasabb, ennek ellenére is egyre több és több hallgató nyer felvételt. Ebben az évben az állami ösztöndíjas alapszakos helyekre jelentkezők és felvettek száma megkétszereződött, ami közelít a 100 főhöz. Így az első éves BA-s közgazdász hallgatók létszáma eléri a 340 főt.
Ebben az évben is indul a kiemelt gyakorlati tapasztalatokat nyújtó duális képzés, ahol már minden alapszakon és a legtöbb mesterszakon is lehet tanulmányokat folytatni. Ehhez a gyakorlatigényes új képzéshez újszerű felvételi eljárás párosul, amelyben a vállalati szereplők választják ki a náluk képzési gyakorlaton résztvevő hallgatókat. Erre az eljárásra egészen szeptemberig jelentkezhetnek a felvételt nyert érdeklődő hallgatók. Kísérleti jelleggel a karon az országban első alkalommal indul kooperatív képzés mintajelleggel, ami szintén a hallgatók gyakorlati tapasztatát erősíti.
Az elmúlt években indult államilag támogatott felsőoktatási szakképzések egyre népszerűbb alternatívát jelentenek az alapképzések mellett. Ebben az évben is folytathatnak tanulmányokat levelező tagozaton is, így az elsőéves felsőoktatási szakképzéses közgazdász hallgatók létszáma előreláthatólag szeptembertől meghaladja a 200 főt.
Továbbra is népszerűek az állami ösztöndíjas mesterképzési szakok, nappali és levelező tagozaton egyaránt. Különösen nagy az érdeklődés az angol nyelvű MBA képzés, valamint a Vezetés és szervezés szak iránt. A karon folyó mesterképzések elfogadottságát az is igazolja, hogy az országos rangsorban a mesterképzésre járó hallgatók létszámát tekintve a 4-5. helyet foglalják el.
Mindezek alapján várhatóan 636 – az általános felvételi eljárás keretében felvett – elsőéves hallgatóval kezdi a 2019. szeptemberi tanévet a Gazdaságtudományi Kar.
Mind az alapszakokon és felsőoktatási szakképzéseken, mind pedig a mesterszakokon pótfelvételit hirdet a kar az önköltséges képzési helyekre.
Ugyanígy jelentkezhetnek még azok is, akik szakirányú továbbképzésre (Orvos/gyógyszerész-közgazdász, Jogász-közgazdász, Humán menedzsment, Mérnök-közgazdász, Lean vezetés) kívánják jelentkezésüket benyújtani, ebben az esetben a felvételi eljárást a Dékáni Hivatal bonyolítja, melynek jelentkezési határideje 2019. augusztus 7.

Bölcsészettudományi Kar (BTK) – Állami ösztöndíjas Gyógypedagógia szak a pótfelvételin

A BTK 2012 óta töretlenül a magyar felsőoktatási intézmények bölcsész karainak élmezőnyében foglal helyet oktatói kiválóság alapján, így elmondható, hogy magas színvonalú képzésekkel és kiváló oktatókkal várják a felvételizőket.
A Bölcsészettudományi Karra a 2019-es felvételi eljárásban 256 fő nyert felvételt. Idén is az Anglisztika alapszakra jelentkeztek a legtöbben a bölcsészettudományi területen, a társadalomtudományi képzéseknél pedig a Szociológia alapszakra. A regionális igényeknek köszönhetően továbbra is népszerű levelező képzéseik közül a Szociális munka alap- és az Egészségügyi tanár mesterszak.
Ezt az irányvonalat erősítve az újonnan akkreditált Gyógypedagógia alapszakot fogja hirdetni a kar a pótfelvételi eljárásban, nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas keretszámmal is. Továbbá örvendetes, hogy az angol nyelvű Közép-Európa tanulmányok MA szakon 10 külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait szeptembertől.

Egészségügyi Kar (EK) – Csúcsot döntött a kereslet az egészségtudományi képzések iránt

Minden idők legnagyobb arányú jelentkezését követően (1503 jelentkezés, 444 első helyen) 388 fő első évfolyamos hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2019/2020-as tanévben a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán. Ez a tavalyi, szintén rekord évhez viszonyítva is további, 39 százalékot meghaladó (!) növekedést jelent.
A legnépszerűbbnek ebben az évben is a Gyógytornász képzés mutatkozott, ahová 104 fő nyert felvételt. Töretlen a népszerűsége és még tovább erősödött a kereslet a Radiográfus BSc képzés iránt, ahová 65 főnek sikerült felvételt nyernie. Kirobbanó érdeklődés volt tapasztalható az idén induló Diplomás ápoló képzés iránt, a miskolci levelező munkarendű képzésre 76 fő, nappalira 17 fő nyert felvételt.
Nem csökkent az érdeklődés a védőnő és az Egészségturizmus-szervező képzések iránt sem. Az Orvosdiagnosztikai laboratóriumi felsőoktatási szakképzésre az ország minden részéről érkeztek jelentkezők, közülük 37 főt vettek fel.
A 2017-től működő sátoraljaújhelyi kihelyezett képzés keretében az idén a Védőnőképzés mellett a Diplomás ápoló képzés is indul. Szeptembertől itt egy 15 fős Védőnő és egy 22 fős Ápoló szakos első évfolyam kezdi meg tanulmányait levelező munkarendben.  
A karra felvett hallgatók 14 fő kivételével állami ösztöndíjasok. Emellett az egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók tanulmányait speciális, erre a területre irányított nagy összegű, hallgatóknak járó kormányzati támogatás is segíti.
A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán végzettek iránt igen nagy a regionális munkaerőpiaci kereslet, az egészségügyi szakmák egyre növekvő anyagi és szakmai megbecsültsége mellett várják őket a munkahelyek.
Az Egészségügyi Kar Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzésére a diplomával rendelkezők legkésőbb augusztus 30-ig nyújthatják be jelentkezésüket, amelynek módjáról a kari honlap nyújt tájékoztatást.
A pótfelvételi eljárás keretében az Egészségügyi Kar minden képzésére jelentkezhetnek az érdeklődők, önköltséges formában.


Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (BBZI) – Sokszínű zeneművészeti és zenei pedagógusképzés

Az idei általános felvételi eljárás során az intézetbe jelentkezők 52 százaléka első helyen jelölte meg a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetet. A felvételi vizsgákat követően  a felvehető hallgatók száma az állami ösztöndíjas helyeken azonos az előző évben felvettek számával.
A felvenni kívánt jelentkezők 88 százaléka első helyen jelölte meg az intézményt, ami az előző évhez képest 4 százalékos javulás. Ez azért is fontos, mert a zenei területen a felvétel alkalmassági vizsgához kötött, ahol minden egyes felvételiző az adott intézmény felvételi bizottsága előtt ad „hangversenyt”, illetve bizonyítja elméleti tudását.
Ebben az évben indították először a rövid ciklusú tanárképzési szakjaikat, amelyeken a sikeres felvételi vizsgát tett jelentkezők 1 kivétellel mind első helyen jelölték meg az intézetet.
A fenti adatok az intézet növekvő népszerűségét mutatják, amely jelentős részben köszönhető oktatóik szakmai elismertségének, a Zenepalota épülete nyújtotta vonzó körülményeknek, valamint az intézet beiskolázási tevékenységének.

PÓTFELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

A pótfelvételi jelentkezés lehetőségét a korábban is meghirdetett szakok többségében felkínálja az egyetem. A pótfelvételi eljárásban azok jelentkezhetnek, akiket az általános eljárás során nem vettek fel, vagy akik idén egyáltalán nem adtak be jelentkezést egyetlen, felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben induló képzésre sem. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csupán egyetlen felsőoktatási intézménybe, egyetlen szakra lehet jelentkezni.

A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon az önköltséges képzéseken, amelyeket már a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2019. július 24-én meghatározott ponthatárnál. Amennyiben az adott képzés eddig nem indult önköltséges finanszírozási formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 280 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzések esetén 50 pontnál.

A jelenlegi jogszabályok alapján az idei pótfelvételi az utolsó olyan felvételi eljárás lesz, amikor még nem általánosan kötelező a középfokú nyelvvizsga, 2020-tól ugyanis egyetlen alap- és osztatlan szakra sem lehet bejutni a B2-es nyelvvizsga, valamint legalább egy emelt szintű érettségi nélkül.

A pótfelvételi jelentkezés kizárólag elektronikus formában történhet a www.felvi.hu oldalon keresztül legkésőbb augusztus 7-ig. A jelentkezés ingyenes, ekkor viszont már csak önköltséges helyekre lehet pályázni, kivéve a Bölcsészettudományi Kar által frissen akkreditált Gyógypedagógia alapszakot, amelyet nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas keretszámmal is meghirdet a kar. A pótfelvételi során meghirdetett szakokról az érdeklődők várhatóan 2019. július 29-től (hétfő) kezdődően találnak bővebb tájékoztatást az egyetem (www.uni-miskolc.hu) és a karok honlapján.
A pótjelentkezések eredményeképpen a karok várhatóan még tovább fogják növelni hallgatói létszámukat.

További információ a pótfelvételiről az egyetem honlapján (www.uni-miskolc.hu) található, telefonon a 06/46/565-111-es központi számon keresztül a karok dékáni hivatalaitól vagy Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettestől, illetve Dr. Fekete Sándor tanulmányi szakreferenstől kérhető a 06/46/565-032-es és a 06/20/323-53-08-as telefonszámon, vagy a rekoktatas@uni-miskolc.hu E-mail címen.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Share on facebook
Facebook

Kapcsolódó cikkek

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtárában 2021. szeptember 24-én, pénteken 16 órától rendezik meg a nyelve…

További cikkek

Hajas Laci újra tanulónak állt Látványos bemutatók, fergeteges show-k, hazai és külföldi sztárfodrászok... A magyar fodrászszakma színe-java gyűlt …

Hírek, kék hírek, zöld hírek, gazdaság, sport, életmód, medicina, ezo és még sok minden más…

Menü

Archívum