2024. 04. 19. péntek

Emma
1 EUR 395 HUF
1 GBP 462 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Jegyzet
  • »
  • Az iskolák után a Miskolci Egyetemen is erősítik a pénzügyi tudatosságot

Az iskolák után a Miskolci Egyetemen is erősítik a pénzügyi tudatosságot

Újabb, a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló rendezvényt tartanak Miskolcon
A Magyar Nemzeti Bank, a Miskolci Egyetem, valamint a miskolci önkormányzat közös szer-vezésében zajlott a Miskolci Egyetemen az az előadássorozat, amely a pénzügyi tudatosság erősítését, a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgálja az egyetemisták körében.

A miskolci önkormányzat örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, és minden rendelkezé-sére álló eszközzel segíti a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló törekvéseit. A város az MNB rendezvényeinek támogatása mellett folyamatosan sze-repet vállal a jegybank pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló szolgáltatásainak népszerűsíté-sében, terjesztésében.

Általános iskolától egyetemig

Miskolc elkötelezettségét a pénzügyi kultúra fejlesztése terén az is mutatja, hogy az MNB-vel összefogva a legkülönbözőbb korosztályokban igyekszik terjeszteni a legkorszerűbb ismerete-ket. Az egyetemi rendezvény egy hónapon belül már a második olyan program, amelynek köz-ponti témája a pénzügyi tudatosság. Az események több száz fiatal számára kínáltak lehetősé-get arra, hogy érhető, hétköznapi nyelven, sőt, akár játékos formában alapvető pénzügyi isme-reteket szerezhessenek.

A szeptemberben megtartott pénzügyi hét célcsoportja az általános és a középiskolások voltak. Öt miskolci általános iskolában és két gimnáziumban zajlottak az interaktív foglalkozások. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénziránytű Alapítvány és a miskolci önkormányzat közös rendezvé-nye egyedülálló Magyarországon: eddig még egyetlen önkormányzat sem nyújtott ilyen nagy-számú résztvevőnek egy egész héten át pénzügyi ismereteket.

A város megértette és magáévá tette a Magyar Nemzeti Bank célját: elősegíteni a pénzügyi tudatosság kialakulását, s a felelős pénzügyi döntések meghozatala felé terelni minden korosz-tályt. A Miskolci Egyetemen rendezett programon most a fiatal felnőttek, az egyetemisták fejleszthették pénzügyi tudásukat.

Súlyos gondok

A Magyar Nemzeti Bank támogatásával a lakosság pénzügyi kultúrájára vonatkozóan rendsze-resen készülnek felmérések, kutatások, amelyek mind arra hívják fel a figyelmet, hogy Ma-gyarországon a lakosság pénzügyi ismeretei és azok gyakorlati alkalmazása terén elmaradás tapasztalható a fejlett országokhoz képest.
A felnőtt magyar lakosság pénzügyi ismereteinek elméleti és gyakorlati hiányosságai megje-lennek a fiatalok pénzügyi ismereteinek szegényességében.
Az Állami Számvevőszék egyik legutolsó felmérésének tanulsága szerint még a felsőfokú tan-intézményekben, egyetemeken, főiskolákon tanuló hallgatók sem rendelkeznek megfelelő pénzügyi ismeretekkel, ráadásul a válság hatására idegenkedés, sőt bizonyos félelem alakult ki köztük a pénzügyek kezelésével kapcsolatban.

A pénzügyi kultúra fejlesztése közügy

A pénzügyi ismeretek megszerzését már az iskolában el kell kezdeni annak érdekében, hogy a fiatalok ésszerűen gazdálkodjanak, megismerjék a pénz világát.
A pénzügyi kultúra fejlesztése nemcsak az egyén és a családok szempontjából fontos, hanem a nemzetgazdaságban is versenyképességi tényező. A Magyar Nemzeti Bank pedig a jegybank-törvényben rögzített feladatának is eleget tesz, amikor a pénzügyi intézményekre kirótt bírsá-gokból származó bevételeket a lakosság, elsősorban a fiatal korosztályok gazdasági ismeretei-nek bővítésére és pénzügyi tudatosságuk erősítésére használja fel.
Arra, hogy a pénzzel meg kell tanulni okosan bánni – s hogy a családoknak, az egész társada-lomnak szüksége van megfelelő eligazodásra, jártasságra a pénzügyekben –, alaposan rávilágí-tott legutóbb a 2008-as gazdasági-pénzügyi válság és a lakossági devizahitelek visszafizetésé-nek nehézségei.
A lakosság pénzügyi, közpénzügyi, közteherviselési ismereteinek bővítése ma már közügynek tekinthető. A cél ugyanis az, hogy az egyének nem kellően megalapozott pénzügyi döntéseiből fakadó nemzetgazdasági, makrogazdasági kockázatok mérséklődjenek.
Ahogy fontos a nemzetgazdaság, úgy fontos egy város szempontjából is, hogy lakói fejlett pénzügyi kultúrával rendelkezzenek, hiszen okos befektetéseik, bölcs döntéseik nem csak személyes gyarapodásukat teszik lehetővé, hanem otthonuk, a város fejlődését is elősegítik.
„A lokális cselekvés felelőssége a miénk – fogalmazott Kiss János, Miskolc alpolgármestere a ’Szomszédban a pénzügyi fogyasztóvédelem – Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is’ című egyetemi program tegnapi sajtótájékoztatóján. – Főleg, ha lehetőségünk nyílik arra – tette hoz-zá –, hogy fiataljainkat felkészítsük a pénzügyi világ sajátos működésére. Amiben pénzre vált-hatják a tudást, amit megszereztek. Miskolc ezért a rendezvények mellett más formákban is támogatja a pénzügyi kultúra terjesztését.”
A város segíti az MNB Fogyasztóvédelmi Központjának működését is. A Szemere Bertalan utca 2., I. em. 10. sz. alatt működő Pénzügyi Tanácsadó Irodát folyamatosan  nép-szerűsíti, és pénzügyi segítségre szoruló, vagy döntési nehézséggel küzdő ügyfeleket irányít hozzá. Az irodában lehetőség van ingyenesen olyan szakembert is megkérdezni egy-egy pénz-ügyi szerződés megkötése előtt, aki nem értékesítő. Olyan kérdések is felmerülhetnek, ame-lyeket például egy-egy banknál az ügyintézéskor esetleg nem mernek, nem tudnak feltenni a fogyasztók. Az itteni tanácsadók az esetleges kockázatokra is felhívják a figyelmet, segíteni tudnak a problémák felismerésében és elkerülésében. Szakszerű panaszlevelet, méltányossági kérelmet készítenek, szükség esetén elkészítik a fogyasztóvédelmi beadványt vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához szükséges kérelmet az ügyfelek részére. Igény-be vehetők a Pénzügyi Békéltető testület és a pénzügyi fogyasztóvédelem szolgáltatásai is, amelyek számos hitelkárosultnak, vagy pénzügyi tranzakció során jogsérelmet szenvedett ügy-félnek nyújtottak már segítséget a tisztességtelen vagy jogosulatlan szolgáltatói gyakorlatokkal szemben.
A miskolci iroda az elmúlt években több ezer üggyel foglalkozott, előfordul, hogy egy hónap alatt mintegy 150 ügyfél keresi fel.
A város a saját kommunikációs csatornáin folyamatosan népszerűsíti a tanácsadó irodát, azért, hogy minél több pénzügyi iránymutatásra szoruló ügyfél kaphasson segítséget.
A Miskolci Városi Televízió korábban csatlakozott az MNB pénzügyi tudatosság fejlesztését célul tűző kezdeményezéséhez, és ingyenesen tűzi műsorra az e témában elkészült 1 perces kisfilmeket a pénzügyi edukáció gyanánt (a filmek itt is megtekinthetők).

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügy Tanácsadó Irodáinak működésének részleteiről a csatolt dokumentumban találhatók információk.

Miskolc, 2017. október 24.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

-Mit főzöl Nagymami, csak nem Jókai bablevest? Toppan be a 12 éves, a konyhámba, beleszagol a levegőbe, és már az illatokról megállapítja mi lesz az e…
A Mount Everesten a nyomkövetője alapján mért 8795 méteres elért magassággal Suhajda Szilárd a legmagasabbra jutott magyar hegymászó palack és serpák …
Ahogy közeledik a karácsony, sülnek a sütik, készülnek az ételek, szépül a ház, előkerülnek a karácsonyfa díszei, csomagolom az ajándékokat, egyre töb…

További cikkek