2024. 07. 17. szerda

Endre, Elek
1 EUR 391 HUF
1 GBP 466 HUF

Nyílt levél Ukrajna népeihez

Történelmi felelősségünk teljes tudatában, őszinte szándéktól vezérelve, tiszta lelkiismerettel szólunk most az Ukrajnában harcoló felekhez, Ukrajna népeihez s az eleddig az eseményeket csak tétlenül szemlélő Európa országainak vezetőihez.
A Jobbik mint Magyarország második legnagyobb pártja aggodalommal követi nyomon a nap mint nap végbemenő tragikus eseményeket, amelyek megszámlálhatatlan élet kioltásával borítják gyászba és megannyi vérrel öntözik a hajdan szebb napokat látott Kelet-Ukrajnát. A Jobbik felelős politikai erőként ezúton szeretné áttörni elsőként itt, az Európai Unióban a hallgatás falát és a lehető legőszintébben szólni az érintett felekhez és Európa minden népéhez!

Mi azon dolgozunk Magyarországon, hogy minden lehetséges eszközzel megakadályozzuk a további vérontást, a háború eszkalálódását. Mi, magyarok békében szeretnénk élni Európa minden népével. Nem a népekkel van bajunk, hanem azokkal a gátlástalan, hazug kormányokkal, akik értelmetlen háborúkba sodorják népeinket. Egyetlen magyar, ruszin, lengyel, orosz vagy épp ukrán áldozatot sem fog tudni pótolni soha többé egyik felelőtlen kormány sem! Az elhunytak már közös veszteségeink, akik éppúgy fájnak és hiányoznak nemzeteinknek, mint saját családjaiknak. Azonban hogy elkerüljük a további áldozatokat, nem maradhatunk tétlenek, és őszintén kell beszélnünk a nagyvilág közvéleménye előtt.

Arra kérjük az ENSZ közgyűlését, a világ nagyhatalmainak és Európa nemzeteinek vezetőit, hogy ismerjék fel végre az igazságot és ne hagyják figyelmen kívül a tényeket. Nem csak az minősül szörnyű bűncselekménynek, ha Párizsban lőnek le újságírókat, karikaturistákat. Nem csak az elítélendő, ha ártatlan palesztinok és zsidók halnak meg a független palesztin állam hiánya miatti konfliktusokban, és nem csak az a különös kegyetlenség, ha Nigériában, Irakban vagy Szíriában mészárolnak le keresztényeket. Az is emberiesség elleni bűntett, amikor Kelet-Ukrajnában egy állam reguláris hadserege ártatlan civileket gyilkol, akiknek semmibe veszik akaratukat, döntésüket.

Arra kérjük az európai állampolgárokat, hogy ne csak Charlie-k legyenek, hanem donyeckiek és luhanszkiak is, vagy egyszerűen legyenek csak olyan igazságkereső, szolidáris emberek, akik nem ismerik a kettős mércét! Ne csak Párizsban vonuljanak milliónyian az erőszak ellen, hanem Kijevben is demonstrálják az egyetemes emberi értékeket, megmutatva azt, hogy nem csak a gazdag nyugati állampolgárok élete fontos, hanem egy igazságtalan háborúban a mindenüktől megfosztott kelet-európai földönfutóké is!

Ugyanakkor velünk együtt álljanak ki minden nép és nemzet önrendelkezése mellett! Vallják velünk együtt, hogy minden ember döntése, joga és politikai véleménye egyaránt fontos, amelyek nem hierarchiában rendeződnek, hanem egyenrangúak!
Nekünk, magyaroknak, ruszinoknak, lengyeleknek, ukránoknak és oroszoknak békében kell élnünk egymással, és nem engedhetjük meg, hogy külső erők munkálkodása miatt, kívülről pénzelt és felheccelt végrehajtók parancsára egymás vérét ontsuk.

Nekünk, magyaroknak nem ellenségünk sem az ukrán, sem az orosz. Most azonban egy olyan háborúba kényszerítik és kényszeríthetik a továbbiakban is népeinket, honfitársainkat, amelyek mindhárom félnek pótolhatatlan veszteségeket okoznak. Az eddigi veszteségeinkért sem országok vagy nemzetek a felelősek, hanem kizárólag azon politikai körök és kormányok, akik úgy gondolják, hogy hatalmi potenciáljuk arra is feljogosítja őket, hogy kényük-kedvük szerint játszadozzanak milliók sorsával és életével anélkül, hogy felelősséget kellene vállalniuk tetteikért. Hisszük, hogy a béke és az igazság pillanata mielőbb eljön, és a felelősségre vonást e szörnyűségekért egyik érintett sem kerülheti el.

Szeretnénk tisztelettel szólni a szabadságukért küzdő felkelők katonai és politikai vezetőihez is.

Mi, magyarok nem lehetünk elég hálásak és nem tudjuk eléggé megköszönni a szabadságharcosoknak, hogy a kényszerrel az ukrán hadseregbe besorozott magyar és ruszin testvéreink bajba jutott tagjainak életét igyekeznek megkímélni és lehetőségükhöz mérten segítenek nekik hazajutni. Köszönjük és ezúton is azt kérjük, tegyenek továbbra is tanúbizonyságot emberi nagyságukról, és kíméljék a magyarokat, ruszinokat és mellettük azokat a nemzeti közösségeket is, akiket az ukrán kormányok évtizedek óta elnyomnak, de most ágyútöltelékként szeretnének feláldozni, ezáltal is megváltoztatni az etnikai arányokat Ukrajna egyes területein.

Hisszük, hogy ez a mészárlás mielőbb véget ér, és megfelelő módon, illő körülmények között mielőbb meghálálhatja majd a magyar és a ruszin nemzet a testvéreiért tett emberi gesztusokat.

Végezetül szeretnénk a legőszintébb tisztelet hangján szólni ukrán szomszédainkhoz is.

Senkinek sem jó egy olyan kormány, amely az USA által pénzelt és véres áldozatokat követelő puccsal került hatalomra és kizárólag kenyéradó gazdáik parancsait követi. Senkinek sem jó egy olyan kormány, amely saját népeit uszítja egymás ellen, és elpusztít, leromboltat mindent, mert ezt diktálja hatalmi érdekük. Senkinek, így az ukrán népnek sem lehet jó egy olyan kormány, amely a háborút, a kényszermozgósítást használja hatalma megtartására, erejének fitogtatására, állampolgárainak félelemben tartására. Az a kormány, aki sem az állampolgáraira, sem az ország gazdaságára, javaira, fejlődésére nincs tekintettel, sőt elpusztítja mindazt, nem lehet tovább hatalmon.

Az a kormány, amely idegen érdekeket szolgál és saját állampolgárait fordítja szembe egymással, önnönmagáról bizonyítja, hogy saját maga az idegen, így nem méltó népei vezetésére.

Egy felelős ukrán kormánynak az lenne most a feladata, hogy a népei közötti békét haladéktalanul megteremtse és fenntartsa, hogy ellentmondjon annak a nyugati befolyásnak, amely saját geopolitikai céljai miatt képes volt polgárháborút kirobbantani Ukrajnában. Egy felelős kormány tiszteletben tartja nemzeti kisebbségeinek emberi méltóságát, állampolgári jogait, legyenek azok akár ukránok, oroszok, magyarok, ruszinok, lengyelek vagy románok. Megérti és elfogadja azok demokratikus úton hozott döntéseit, ha másként képzelik a jövőt, főleg ilyen tragikus események után.

A Jobbik itt, Magyarországon és szerte Európában mindent megtesz Ukrajna békéjéért, az Ukrajnában élő népek igazságáért és azok maradéktalan tiszteletben tartásáért. Érjen ez az ígéret bármily keveset is, mégis mérföldkő lehet Európa népeinek tisztánlátásában, mert ezt a levelet az igazság diktálta. A Jobbik minden hazai és nemzetközi fórumot felhasznál arra, hogy az Ukrajna területein háborúba kényszerített népek igazságát mindenki számára világossá tegye és jogaikat másokkal is elismertesse!

A Jobbik vezetőségének és tagságának nevében:

Vona Gábor elnök

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek