2024. 06. 19. szerda

Gyárfás
1 EUR 395 HUF
1 GBP 467 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Zöld-Hírek
  • »
  • Éghajlatváltozás: A Bizottság konzultációt kezdeményez az ipari gázok kibocsátásának további mérséklésére

Éghajlatváltozás: A Bizottság konzultációt kezdeményez az ipari gázok kibocsátásának további mérséklésére

Az Európai Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indított a fluorozott gázok, azaz a globális felmelegedéshez rendkívüli mértékben hozzájáruló ipari gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós intézkedések megszigorításáról.

Egy ugyancsak a mai napon elfogadott bizottsági felülvizsgálat1 szerint a fluorozott gázokra („F-gázok”) vonatkozó meglévő uniós rendelet jelentős hatást gyakorol, de további intézkedések hiányában az F-gázok kibocsátása hosszú távon várhatóan a jelenlegi szinten fog maradni. A felülvizsgálat szerint számos lehetőség kínálkozik a további költséghatékony kibocsátáscsökkentésre, elsősorban annak köszönhetően, hogy egyre inkább megvalósulhat az F-gázok olyan alternatívákkal való helyettesítése, amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz. Ezen túlmenően az EU 2030-ra a jelenlegi fluorozott gázkibocsátás akár kétharmadát is meg tudná szüntetni.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa ezt mondta: „A fluorozott gázokra vonatkozó uniós rendelet sikeresen megállította a kibocsátás növekedését és előmozdította a technológiai innovációt. Ahhoz azonban valamennyi ágazatban jelentős erőfeszítésre van szükség a kibocsátáscsökkentés érdekében, hogy az uniós gazdaság 2050-re alacsony szén-dioxid-kibocsátású és versenyképes legyen. Egyértelmű, hogy jelentős lehetőségek nyílnak az F-gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentése előtt. A következő évben a nyilvános konzultációt követően új jogszabályi intézkedésekre kívánok javaslatot tenni.”

A konzultáció 2011. december 19-ig tart és valamennyi érdekelt félnek szól.

A konzultáció tárgyát képező esetleges szakpolitikai lehetőségek között szerepelnek új önkéntes megállapodások, egyes új termékek és berendezések tilalma, valamint a részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k) uniós piacra kerülésének fokozatos visszaszorítására irányuló rendszer bevezetése is.

Az F-gázokra vonatkozó 2006. évi rendelet bizottsági felülvizsgálata szerint ez az intézkedés és a hozzá kapcsolódó, a fluorozott gázoknak a mobil légkondicionáló berendezésekben történő felhasználásával foglalkozó irányelv már hozzájárul a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt kibocsátáscsökkentésre irányuló célkitűzések uniós és tagállami teljesítéséhez. Amennyiben sikerül orvosolni a végrehajtásban és jogérvényesítésben rejlő hiányosságokat, a szakpolitikai intézkedéseknek köszönhetően 2050-re előreláthatólag csaknem felére esik vissza az F-gázok várható kibocsátása. A Bizottság ezért arra hívja fel a tagállamokat, hogy e tekintetben tegyenek további lépéseket.

A jelenlegi jogszabályok jelentős hatása ellenére azonban hosszú távon várhatóan nem fog csökkenni az F-gázok teljes kibocsátása a jelenlegi szinthez képest. Ennek oka pedig az, hogy ezeket a gázokat egyre több olyan berendezésben alkalmazzák, mint a légkondicionáló, a fagyasztó és a hűtőszekrény. E téren azon ágazatok érintettek, amelyekben az alternatívák alkalmazása egyre inkább megvalósulhat.

Az F-gázok kibocsátása jelenleg az uniós üvegházhatású gázkibocsátás mintegy 2%-át teszi ki. Az F-gázok kibocsátásának a jelenlegi szinten történő stabilizálása további intézkedések hiányában azzal jár, hogy arányuk a jövőben számottevő mértékben növekedhet.

Előzmények

A Kiotói Jegyzőkönyvben szereplő üvegházhatású gázok a fluorozott gázok három családját foglalják magukban: ezek a részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a perfluor-karbonok (PFC-k) és a kén-hexafluorid (SF6). Az egyes F-gázoknak a globális felmelegedéshez való tonnánkénti hozzájárulása sokkal (140 és 23 900 közötti értékkel) nagyobb mértékű2, mint a szén-dioxidé (CO2), amely a leggyakoribb üvegházhatású gáz. A fluorozott gázok számos ipari alkalmazása egyre kiterjedtebb, többek között a légkondicionáló berendezésekben (HFC-k), fagyasztókban, hűtőszekrényekben és tűzoltó készülékekben (HFC-k és PFC-k), az elektronikában, gyógyszerészetben és a kozmetikumok gyártásában (PFC-k), valamint a magnézium- és alumíniumgyártásban és a nagyfeszültségű kapcsolókészülékekben (SF6).

2006-ban e tendencia visszafordításának céljából két külön jogszabály elfogadására került sor annak érdekében, hogy ezzel támogassák az uniós tagállamokat a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt, kibocsátásra vonatkozó célkitűzések teljesítésében.

A 2006/40/EK irányelv (a mobil légkondicionáló rendszerekről szóló „MAC-irányelv”) a mobil légkondicionálásra összpontosít a globális felmelegedéshez nagy eséllyel hozzájáruló F-gázok alkalmazásának 2011-től történő megtiltása révén.

A 842/2006/EK rendelet („az F-gázokra vonatkozó rendelet”) a valamennyi egyéb alkalmazásban előforduló F-gázokra irányul, olyan kulcsfontosságú helyhez kötött alkalmazásokra vagy berendezésekre összpontosítva, mint a hűtőszekrény, fagyasztó vagy a légkondicionáló. A rendelet célja, hogy megakadályozza az ezen gázokat tartalmazó berendezéseknél előforduló gázszivárgást. A MAC-irányelvvel ellentétben a rendelet csupán néhány korlátozást tartalmaz az F-gázok felhasználását illetően.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek