2024. 07. 21. vasárnap

Dániel, Daniella
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

Összeült a gödöllői önkormányzati grémium

Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület március 22-i ülésén egyhangúlag ismét megválasztotta a tisztségre egyedül pályázó Kovács Balázst a Művészetek Háza Gödöllő Kft. ügyvezetőjének július 1-jétől öt évre, majd elfogadta az önkormányzat és az intézmény között erre az évre szóló közművelődési megállapodást.

A megállapodás a város kulturális hagyományainak figyelembevételével kiemelt figyelmet fordított a befogadó nyitott ház funkció működtetésére. A Művészetek Háza teret ad a kiemelten támogatott és a támogatott művészeti csoportok próbáihoz és műsoruk bemutatásához. A civil szervezetek, egyesületek, baráti körök a Civil Házban találnak otthonra. A városi nevelési-oktatási intézmények közösségi rendezvényeit szintén befogadja a Művészetek Háza és rendelkezésre bocsátja technikai szolgáltatásait.
Az önkormányzat változatlanul elvárja a különböző korosztályok számára a nemzeti és az egyetemes kulturális érték közvetítését. Ennek érdekében a Művészetek Háza nagyszínházi, kamaraszínházi előadásokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket, irodalmi esteket és változatos gyermekprogramokat szervez. Az „Ifjúsági Klub” délutánonként továbbra is helyt ad a fiataloknak szabadidejük eltöltéséhez.

Költségvetési kitekintő határozat

Februárban döntött úgy a képviselő-testület, hogy korszerűsíti és bővíti a város közvilágítását, aminek finanszírozásához bruttó 410 millió forint hitelt kíván felvenni.
A stabilitási törvény értelmében adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat érvényesen csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthet, amelyhez kapcsolódóan kérelmet kell benyújtani. A kérelem részét képezi a költségvetési kitekintő határozat, amiben meg kell jelölni az önkormányzat saját bevételeit és a hitelfizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan.
A hitelfelvételhez szükséges kormányengedély iránti kérelem benyújtásához indikatív ajánlatokat kért az önkormányzat a bankoktól. A megadott ajánlatok összehasonlító táblázata alapján a Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatát javasolták elfogadásra.
A kitekintő határozat szerint a hitelfelvétel következtében az önkormányzatnak 2019-ben 35,1 millió, 2020-ban 34,7 2021-ben 34,4 millió forint fizetési kötelezettsége lesz, amennyiben a kormányengedély megszületik és megvalósul a beruházás. A saját bevételek várhatóan a következőképpen alakulnak a következő 3 évben. 2019: 3 milliárd 549,8, 2020: 3 milliárd 548,5, 2021: 3 milliárd 548,2 millió forint.

Újabb múzeumi pályázat

A Gödöllői Városi Múzeum idén is pályázik az önkormányzati fenntartású múzeumok állandó kiállításainak felújításait célzó állami támogatásra. Az elnyerhető maximális összegből, 35 millió forintból az Ignácz Ferenc és Molnár-Bagley Emese gyűjteményéből készülő kiállítás befejezését és a Zsivajgó természet kiállítás felújítását tervezik. Az önkormányzat vállalta a szükséges önrész, 3,9 millió forint rendelkezésre bocsátását.

Sporttámogatások

A képviselő-testület felosztotta a sporttámogatásra fordítandó 37 millió forintos sportkeretet. Az I. keret a kiemelt egyéni- és csapat versenysport szakosztályok pályázati úton történő alaptámogatását szolgálja. Kiemelt gödöllői egyesületek 2018-ban: GEAC Atlétika szakosztály, GEAC Vívó szakosztály, Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz szakosztály. A keret összege 13 millió forint.
A II. keret 8 millió forintot tartalmaz a nem kiemelt, versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő támogatására.
Ezen belül a II/a keretből (5,5 millió forint) versenysport szakosztályok pályázati úton történő támogatása történhet pontrendszer alapján. A meghatározott összegre azon egyesületek, illetve szakosztályok pályázhatnak majd, akik versenysport tevékenységet folytatnak.
A II./b keret (2,5 millió forint) szakosztályok szabadidősport tevékenységének pályázati úton történő támogatását szolgálja pontrendszer alapján. A meghatározott összegre az egyesületek, szakosztályok kimondottan a szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységeik támogatására adhatnak be pályázatot.
A III. keret a F.U.T. Alapítvány támogatása – 2,5 millió forint.
A IV. keret a városi diáksport bizottság támogatása – 2 millió forint
Az V. keret: az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása – 1, 5 millió forint
A VI. keret: a polgármesteri hivatal polgármesteri kabinet, sportfeladatainak ellátására szolgál – 4 millió forint
A VII. keret: tartalék keret 6 millió forint.

27 évi munkáját köszönték meg dr. Kálmán Magdolnának

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző az ülésen bejelentette, hogy dr. Kálmán Magdolna, a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda vezetője március 31-vel távozik a Gödöllői Polgármester Hivatal kötelekéből. A hivatal egyik meghatározó munkatársától elköszönve megköszönte a 27 éves munkáját, amit a városban, a városért végzett. Elmondta, hogy a képviselő-testület elé került anyagok 80-90 százaléka az ő irodájából származott. A legtöbb problémával járó területek, a városüzemeltetés, a beruházások és a vagyongazdálkodás felelőse volt.

Dr. Kiss Árpád lesz Gödöllő új jegyzője

Dr. Gémesi György polgármester arról adott tájékoztatást, hogy a nyugállományba vonuló dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőtől dr. Kiss Árpád jelenlegi aljegyző veszi át a stafétabotot június elsejével, akinek a személye mellett négy pályázó közül döntött.

Egy mondatban

Jóváhagyta a képviselő-testület a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ továbbá a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját és Házirendjét.
*
Elfogadta a testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás éves költségelszámolását, 2018-2021. évi díjkalkulációját, a közszolgáltatás ellátására kiírt ajánlatot, a 2018-2021. évi közszolgáltatási szerződést és módosították e közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet.
*
A képviselő-testület pályázatot ír ki a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ valamint a Gödöllői Fenyőliget Óvoda intézményvezetői tisztségének betöltésére.
*
A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. közötti szerződéseket.
*
Jóváhagyták a VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjét.
*
Kormányrendelet előírásainak megfelelően megindította a képviselő-testület Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) átfogó módosítását.
*
A képviselő-testület kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében módosította a város településrendezési eszközeit.
*
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését hagyta jóvá a képviselő-testület a Rákos-patak és környéke revitalizációja érdekében Pest megye, Szada, Isaszeg és Pécel önkormányzatával.
*
Módosította a képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet.
*
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és a Gödöllői Sport Klub szerződését az önkormányzati ingatlanon, asztalitenisz csarnok létesítésére.
*
A képviselő-testület egyetértett a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által közzétett pályázati felhívásra a „Gödöllői Zsidó Temető (hrsz: 5409) kerítésének részleges felújítása” című pályázat benyújtásával és nyertes pályázat esetén vállalja a temető 10 éven át történő fenntartását és karbantartását.
*
Felosztotta a képviselő-testület a civil szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára a testvérvárosokba történő tanulmányútra, közös programokra, vagy vendégcsoportok fogadására elkülönített pályázati forrást.

Forrás:Gödöllői szolgálat

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek