2024. 07. 13. szombat

Jenő
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Hírek
  • »
  • Listán az APEH honlapján – avagy röviden a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisról
A 2009. évi személyi jövedelemadó bevallások feldolgozásának jelenlegi állapota és tapasztalatai régiónkban

Listán az APEH honlapján – avagy röviden a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisról

Listán az APEH honlapján  - avagy röviden  a Köztartozásmentes Adózói AdatbázisrólMár több éves törekvés az állami adóhatóság részéről, hogy munkáját minél inkább ügyfélbarát módon, szolgáltató jelleggel végezze. Ezt a célt az adókötelezettségek teljesítését elősegítő szolgáltatások fejlesztésével, az adózás egyszerűbbé, kényelmesebbé tételével, az adótudatosság növelésével lehet megvalósítani. Ezen elvek nyomán született meg egy pozitív adóslista, hivatalos nevén a Köztartozásmentes Adózói Adatbázis is.

A Köztartozásmentes Adózói Adatbázis az Adózás rendjéről szóló törvény felhatalmazása alapján jött létre, melynek elsődleges rendeltetése az volt, hogy a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos kifizetések esetén a nemleges adóigazolás megkérését kiváltsa. Ám mivel az adatbázis mindenki számára elérhető az APEH honlapján, a www.apeh.hu címen, a listán szerepelés az üzleti kapcsolatokban is egyre hangsúlyosabbá válik, hiszen a „tagság” megbízható üzleti partnert feltételez.

A „nullás adózói listán” azok az adózók szerepelhetnek, akik a kizárólag elektronikus úton, illetékmentesen benyújtható 10UK21 elnevezésű nyomtatványon kérték az adatbázisba való felvételüket és megfelelnek a törvényi feltételeknek, melyek a következőek:

 

1. a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

2. nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

3. nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

4. adószámát nem függesztették fel;

5. nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;

6. csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;

7. nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

 

Az állami adóhatóság a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a nyilvános adatbázisba, ha az adóhatóság vizsgálata alapján a törvényi feltételeknek megfelel. A felülvizsgálat során a közzétételt megelőző hónap utolsó napján fennálló állapot ellenőrzése zajlik.

Amennyiben a listára történő felvételt követően az adózó a feltételek valamelyikének nem felel meg, az érintettet az adóhatóság törli az adatbázisból, melyről az ügyfél elektronikus úton értesítést kap. Az adatbázisból való törléshez szankció nem kapcsolódik. A hiányosság kiküszöbölését követően újabb kérelem benyújtásával ismételten kérhető a felvétel. Természetesen az ügyfél döntésén is múlik, hogy meddig kíván szerepelni az adatbázisban, így törlés iránti kérelmet maga is előterjeszthet.

A nyilvántartásba visszamenőleg bekerülni, illetőleg onnan visszamenőleg kikerülni nem lehetséges. A havi adatbázis az állami adóhatóság honlapján archiválásra kerül és évekkel később is lekérdezhetővé válik.

Az Adózás rendjéről szóló törvény lehetővé tette azt, hogy amennyiben egyéb jogszabályok így rendelkeznek, az adóhatósági adóigazolással egyenértékű, ha az adózó az adatbázisban szerepel. Nincs tehát sorban állás az ügyfélszolgálatokon vagy várakozás a postai, illetve elektronikus küldeményre, nincs adóigazolásonként fizetendő illeték sem.

Az elmúlt évtől így számos olyan jogszabály módosítás született, amely szerint az adóigazolás bemutatása a listán szerepléssel helyettesíthető. Néhány eljárás ezek közül: személyszállító szolgáltatás engedélyezése, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás engedélyezése, utazásszervező és utazásközvetítő tevékenység nyilvántartásba vétele, postai szolgáltatások engedélyezése, szociális foglalkoztatás engedélyezése, Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott támogatás.

A fenti jogcímek a teljesség igénye nélkül kerültek bemutatásra, csupán azt tükrözik, hogy milyen széles körben fogadható az adatbázis tartalma.

A további tudnivalókról bővebb tájékoztató az adóhatóság honlapján érhető el, illetve esetleges kérdéseivel hívja az APEH Általános Tájékoztató Contact Centerét (06-40-42-42-42).

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…