2024. 06. 16. vasárnap

Jusztin
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Tisztességes eljáráshoz való jog

Az Európai Parlament megszavazta, hogy a büntetőeljárások gyanúsítottjai tájékoztató levelet kapjanak a jogaikról Az Európai Parlament mai döntése értelmében az Unióban a gyanúsítottakat hamarosan levélben tájékoztatják majd a jogaikról, amelyben részletezik a büntetőeljárások során őket megillető alapvető jogokat. Az Európai Bizottság az intézkedést 2010 júliusában, a tisztességes eljáráshoz való jog Európa-szerte történő biztosítására irányuló erőfeszítései keretében terjesztette elő (IP/10/989). Ez annak az intézkedéssorozatnak a második lépése, amely közös uniós követelményeket határoz meg büntetőügyekben. Az intézkedés a Bizottság által a tisztességes eljáráshoz való jog uniós érvényesülésének javítása és az igazságügyi hatóságok közötti kölcsönös bizalom elmélyítése érdekében kifejtett erőfeszítések részét képezi. A Parlament jóváhagyása után az intézkedést most az illetékes miniszterek elé terjesztik a Tanács általi végleges jóváhagyás céljából, amelyre az elkövetkezendő hetek során kerül sor. A javaslat ezt követően emelkedik majd jogerőre.

Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos üdvözölte a Parlament döntését, és kijelentette: „A mai szavazás mérföldkövet jelent az Európai Bizottság büntetőjogi munkája tekintetében. Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek a támogatásáért, és különösen Birgit Sippelnek az előadóként kifejtett áldozatos munkájáért. Az EU határozottan fellép az egyéneket a büntetőeljárások során megillető jogok erősítése érdekében, és egyúttal a szabadság, biztonság és jogérvényesülés területét érintő kölcsönös bizalom fokozása érdekében is.”

Az új jogszabály biztosítja majd, hogy a bűncselekmények gyanúsítottjai minden esetben megfelelő tájékoztatást kapjanak a büntetőeljárás során őket megillető alapvető jogokról. E jogok közé tartozik nevezetesen az ügyvédi segítséghez való jog; a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog; a tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jog azok számára, akik nem értik az eljárás nyelvét; a hallgatás joga, valamint a letartóztatást követően a gyors bíróság elé állításhoz való jog.

Az új jogszabály különösen öt újítást vezet be:

a gyanúsítottakat a letartóztatásukat követően tájékoztatják a jogaikról;

úgynevezett „jogokról szóló levelet” kapnak kézhez, amely írásban ismerteti a jogaikat;

a jogokról szóló levelet könnyen érthetően, jogi szakkifejezésektől mentesen fogalmazzák meg;

olyan nyelven bocsátják a gyanúsított rendelkezésére, amelyet az megért;

gyakorlati tudnivalókat tartalmaz az érintett személy jogairól.

Ezenkívül a jogszabály az európai elfogatóparancs alkalmazásának kibővítését célzó jelentős újításokat is tartalmaz majd, amelyek nevezetesen biztosítják, hogy valamennyi olyan letartóztatott, aki ellen európai elfogatóparancsot bocsátottak ki, azonnal megfelelő levelet kapjon a jogairól (IP/11454).

A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátotta a tájékoztató levél mintáját, amelyet az EU mind a 23 nyelvére lefordítanak majd.

Előzmények

A fordítás és tolmácsolás igénybevételéhez való joggal együtt a büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jog is része annak a tisztességes eljárással kapcsolatos intézkedéssorozatnak, amely az egységes európai uniós igazságügyi térség iránti bizalom erősítésére irányul.

A gyanúsítottak tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogát biztosító első javaslatot az Európai Parlament és a Tanács 2010 októberében fogadta el (IP/10/1305 és MEMO/10/351).

2011 júniusában a Bizottság javaslatot tett egy harmadik intézkedésre, amely biztosítaná, hogy a gyanúsítottak ügyvédhez fordulhassanak és felvehessék a kapcsolatot a családjukkal (IP/11/689). A javaslatot jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja.

Az Unióban évente több mint 8 millió büntetőeljárásra kerül sor. Jelenleg az Unió egyes részein eltérő az esélye annak, hogy a polgárok a letartóztatásuk és vád alá helyezésük esetén megfelelő tájékoztatást kapjanak a jogaikról. Néhány tagállamban a gyanúsítottak csupán szóbeli tájékoztatást kapnak eljárási jogaikról, más tagállamokban pedig csak kérelemre nyújtanak írásbeli tájékoztatást.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (2) bekezdése értelmében, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének megkönnyítése és a határon átnyúló büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés javítása érdekében az EU-nak jogában áll, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban intézkedéseket fogadjon el az uniós polgárok jogainak megerősítésére.

A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke, valamint az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke állapítja meg.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek