2024. 06. 16. vasárnap

Jusztin
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Eu hírek
  • »
  • „Mozgásban az ifjúság”: fokozott támogatás Európa fiataljainak

„Mozgásban az ifjúság”: fokozott támogatás Európa fiataljainak

 

Európában jelenleg ötmillió fiatal keres munkát. Sokuk azonban nem fog tudni élni a kínálkozó lehetőségekkel, mert nem rendelkeznek a megfelelő képesítéssel, illetve tapasztalattal. Az Európai Bizottság ma indítja „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű új, kiemelt kezdeményezését azzal a céllal, hogy segítse a fiatalokat azon ismeretek és készségek elsajátításában, illetve azon tapasztalatok megszerzésében, melyek révén munkához juthatnak. Az EU új, Európa 2020 stratégiájának részét képező „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés 28 kulcsfontosságú intézkedést tartalmaz. Céljuk, hogy az oktatást és a képzést a fiatalok szükségleteihez igazítsák, és még többjüket indítsák arra, hogy az EU nyújtotta ösztöndíjak igénybe vételével más országokban is folytassanak tanulmányokat vagy vegyenek részt képzéseken. Ezáltal növekedni fog a fiatalok foglalkoztathatósága és könnyebben juthatnak be a munkaerőpiacra is.Androula Vasziliu, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos kijelentette: „A ma ismertetett intézkedések célja az oktatás és a képzés minőségének javítása Európában, hogy a fiatalok felkészülten érkezzenek a munkaerőpiacra. Szeretnénk, ha minél kevesebben maradnának ki idő előtt az iskolából, és növelni szeretnénk a felsőfokú oktatásban részesülők arányát, hogy a fiatalok teljes mértékben kibontakoztathassák képességeiket. A holnap Európájának prosperitásához még több jól képzett, tájékozott és kezdeményezőkész fiatalra van szükség.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos így fogalmazott: „Ma az európai fiatalok millióinak a legfőbb gondja az, hogyan találjon munkát. A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés mind uniós, mind tagállami szinten új lendületet ad a fiatalok eddiginél megfelelőbb támogatásának, hogy munkához juthassanak, megélhetést találjanak és valóra válthassák terveiket.”

Ideje cselekedni!

Manapság túl sok fiatal hagyja abba idő előtt a tanulást, és túl kevesen tanulnak tovább felsőoktatási intézményben, márpedig ez a jövő Európájának készségbázisát veszélyezteti.

A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy megvalósuljanak az Európa 2020 stratégia kiemelt célkitűzései: az iskolából idő előtt kimaradók arányának 15%-ról 10%-ra való csökkentése és a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező fiatalok arányának a jelenlegi 31%-ról legalább 40%-ra való növelése 2020-ig. A kezdeményezés keretébe tartozó intézkedések emellett – mivel elősegítik azt, hogy a fiatalok elsajátítsák a jövőbeni munkahelyekhez szükséges készségeket – támogatni fogják a tagállamokat abban, hogy elérjék a következő tíz évre kiemelt célként kitűzött 75%-os foglakoztatási arányt. A Bizottság által végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy 2020-ra az új állások 35%-a kíván majd meg magas szintű képesítést, míg 50%-uknál lesz szükség középfokú képesítésre.

A gazdasági és pénzügyi válság tovább nehezítette az európai fiatalok bejutását a munkaerőpiacra. Az álláskereső fiatalok száma a pénzpiacokat sújtó zavarok kezdete óta 4-ről 5 millióra növekedett, és az EU-ban a fiatalok munkanélkülisége csaknem eléri a 21%-ot.

Ezek a kihívások együttes fellépést és a szakpolitikák erőteljes összehangolását kívánják meg mind uniós, mind tagállami szinten. A Bizottság támogatni fogja a tagállamokat abban, hogy a munkanélküliség által leginkább fenyegetett polgárokat segítő szakpolitikai intézkedéseket dolgozzanak ki, hogy többet tegyenek a fiatal vállalkozók ösztönzése érdekében, és nekilássanak a diákok és munkavállalók mobilitását akadályozó jogi és adminisztratív akadályok hatékonyabb elhárításának.

Független vizsgálatok bizonyítják, hogy a munkáltatók több mint 40%-a számára fontos a külföldön – tanulás vagy munka közben – szerzett tapasztalat, amely nemcsak a fiatalok nyelvi készségeit javítja, hanem egyéb, nagyra értékelt készségek megszerzését is elősegíti. Az Erasmus, a Leonardo da Vinci, a Grundtvig és a Marie Curie programok keretében nyújtott ösztöndíjakkal a Bizottság már régóta támogatja a mobilitást.

A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés célja, hogy 2020-ig minden európai fiatalnak lehetőséget adjon a tanulási célú mobilitásra. A Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indít mobilitási programjainak 2013 után esedékes jövőjéről (lásd http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

A tíz legfontosabb intézkedés

A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés többek között a következő intézkedéseket foglalja magában:

·    A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezésnek szentelt honlap létrehozása, amely egy helyen biztosít hozzáférést a külföldi tanulási vagy munkahelyi tapasztalatszerzési lehetőségekre vonatkozó információkhoz, többek között az EU ösztöndíjakkal és az egyéni jogokkal kapcsolatos tanácsadáshoz. A honlap olyan, már meglévő kezdeményezésekre épít, mint a PLOTEUS, az európai tanulási lehetőségek portálja.

·    „Az első EURES-állásod” kísérleti projekt keretében tanácsokat, munkakeresési lehetőségeket és pénzügyi támogatást kaphatnak nemcsak azok a fiatalok, akik külföldön szeretnének dolgozni, hanem a vállalkozások – elsősorban a kkv-k – is. A projektet az EURES (az állami foglalkoztatási szolgálatok hálózata) működteti majd 2011-től.

·    A „mobilitási eredménytábla” megállapítja a referenciaértékeket és méri a tanulási célú mobilitás jogi és technikai akadályainak felszámolásában elért eredményeket.

·    A Bizottság az Európai Beruházási Bankkal együttműködésben vizsgálja egy tanulmányi kölcsönt biztosító európai eszköz létrehozásának lehetőségét olyan diákok támogatására, akik külföldön szeretnének tanulni vagy képzésben részt venni.

·    A Bizottság közzéteszi egy több dimenziós, átfogó egyetemi rangsorolási rendszer megvalósíthatóságát elemző vizsgálatának eredményeit is: egy ilyen rendszer teljesebb és reálisabb képet nyújthat a felsőoktatás teljesítményéről, mint a meglévő rangsorolások.

·    A tervek között szerepel a „Mozgásban az ifjúság” kártya bevezetése is, amely különböző előnyöket és engedményeket biztosít a fiataloknak.

·    Az új „Európai álláshely-figyelő” adatfeldolgozási rendszer Európa valamennyi országára vonatkozóan tájékoztatja az álláskeresőket és a foglalkoztatási tanácsadókat a munkaerő-piaci keresletről. Működésének kezdetét még ez évre tervezik.

·    A Bizottság új európai Progress mikrofinanszírozási eszköze pénzügyi támogatással segíti majd a fiatal vállalkozókat vállalkozásuk elindításában vagy továbbfejlesztésében.

·    A tagállamokat a Bizottság ifjúsági garancia létrehozására ösztönzi annak biztosítására, hogy tanulmányai befejezésétől számított 6 hónapon belül valamennyi fiatal rendelkezzen munkahellyel, továbbképzésben részesüljön vagy munkatapasztalatokat szerezhessen.

·    A Bizottság az Europass (európai online önéletrajz) alapján európai készségútlevél kidolgozását fogja javasolni, hogy a fiatalok kompetenciáit átlátható és összehasonlítható módon rögzíthessék. Ennek bevezetése 2011 őszére várható.

Párbeszéd az interneten

Szeptember 17-én, pénteken 15 és 16 óra között Andrula Vasziliu biztos internetes párbeszédet folytat a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezésről. A kérdéseket – bármely nyelven – akár a párbeszéd előtt, akár annak során a következő címre lehet elküldeni: EAC-YOM@ec.europa.eu.

A párbeszéd élőben követhető az alábbi címen: http://webcast.ec.europa.eu

A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezést egész Európára kiterjedő tájékoztatási kampány keretében ismertetik meg a lakossággal. Különleges kampánykezdő rendezvényekre kerül sor október 8–9-én Budapesten és október 14–16-án a franciaországi Bordeaux-ban.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Sneakerek számla nélkül
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai folyamatosan ellenőrzik a közösségi felületeken és online portálokon értékesítőket. Az elektronikus ada…