2024. 06. 13. csütörtök

Antal, Anett
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Eu hírek
  • »
  • Jobb, gyorsabb, hatékonyabb: új eljárás az EU-tisztviselők kiválasztására

Jobb, gyorsabb, hatékonyabb: új eljárás az EU-tisztviselők kiválasztására

Március 16-án az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) útjára indítja korszerűbb és gördülékenyebb új kiválasztási eljárását: a megújult rendszer szerinti legelső versenyvizsgát az igazgatási tisztviselők (AD) számára rendezik. Az új rendszer jobb lesz, mivel a leggyakoribb munkakörökre évente írnak majd ki versenyvizsgát, így a pályázók eredményesebben készíthetik elő jelentkezésüket, az uniós intézmények pedig hatékonyabban tervezhetik meg emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiájukat. Az új eljárás gyorsabb és hatékonyabb lesz, mivel a jelenleginél kevesebb szakaszból áll majd. Emellett hatékonyabb is lesz azáltal, hogy a lexikális tudás felméréséről a kompetenciaalapú értékelésre helyezi át a hangsúlyt, amely bizonyítottan a jövőbeni munkateljesítmény egyik legmegbízhatóbb előrejelzője.

„Az egyre kiélezettebb munkaerőpiacon az európai intézményeknek képesnek kell lenniük arra, hogy kiemelkedő képességekkel rendelkező pályázók széles körét vonzzák magukhoz” – jelentette ki Maroš Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős bizottsági alelnök. „Szintén fontos, hogy sikerüljön megtartanunk ezeket az embereket – ami csakis akkor lehetséges, ha esélyt biztosítunk számukra, hogy minden indokolatlan késedelem nélkül vonzó munkakörhöz jussanak. Az új rendszer a közszolgáltatási ágazatban alkalmazott bevált gyakorlaton alapul. Segítségével az uniós intézmények a kellő időben a megfelelő munkatársakkal egészíthetik majd ki személyi állományukat, miközben hűek maradnak a tisztességes és nyílt verseny elveihez.”

 

Jobb tervezés

 

Az EPSO hároméves, folyamatosan aktualizált tervet vezetett be, amelynek során az intézmények rendszeresen felmérik munkaerő-szükségletüket. A felvételi versenyvizsgák évente három ciklusban zajlanak majd – az igazgatási tisztviselők, az asszisztensek és a nyelvi tisztviselők számára –, emellett a különböző szakemberek felvétele céljából egyedi versenyvizsgákra is sor kerül. Annak érdekében, hogy vége szakadjon azon sajnálatos gyakorlatnak, miszerint a sikeres pályázók gyakran három éven keresztül is szerepelnek a tartaléklistán anélkül, hogy tényleges álláshelyhez jutnának, a tartaléklisták ezentúl csupán egy évig, a következő vizsgaciklus lezárulásáig maradnak érvényben. A tartaléklistán szereplő pályázók többségét behívják majd felvételi beszélgetésre. A résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a vizsgateljesítményükről írásos visszajelzést kapjanak, így elkerülhetők lesznek a hosszadalmas felülvizsgálati eljárások.

 

Gyorsabb és célirányosabb munkaerő-felvétel

Az EPSO új kiválasztási módszerével javulni fog a felvételi eljárás minősége és megbízhatósága. A legfontosabb alapelv, hogy a hangsúlyt a pályázók tényszerű tudásának felméréséről a kompetenciaalapú értékelésre helyezik át. Az új kiválasztási eljárás mindössze két szakaszból áll: a pályázók az egyes uniós tagországokban írják meg a számítógépes előválogató tesztet, majd Brüsszelben kerül sor az értékelési szakaszra. Az új eljárás lefolytatása 5–9 hónapot vesz majd igénybe – ezzel szemben a korábbi rendszerben akár két évig is elhúzódott egy-egy vizsgaeljárás.

Az előválogató szakaszt a kognitív képességeket és a helyzetmegí télést vizsgáló teszt, valamint a keresett profil típusától függően a szakmai és a nyelvi kompetenciákat felmérő teszt alkotja. A korábbiaktól eltérően az első szakasz nem tartalmaz külön tesztet az uniós ismeretek felmérésére; ezek vizsgálatára a második, értékelési szakaszban, a munkakörrel kapcsolatos feladatokkal szoros összefüggésben kerül majd sor.

Az értékelési szakasz a kulcsfontosságú kompetenciák alapos és megbízható vizsgálatára szolgál, és a lexikális tudás helyett a munkakörrel kapcsolatos kompetenciákat helyezi előtérbe. A vizsgafeladatokat úgy állítják össze, hogy a segítségükkel felmérhessék a szükséges készségeket. Minden készséget legalább kétszer vizsgálnak majd. Ez a szakasz – a versenyvizsga típusától függően – egy vagy fél napot vesz igénybe, és a pályázó második nyelvén (angolul, franciául vagy németül) zajlik, kivéve a különleges nyelvi szakismeretet igénylő profilok esetében. Ez az értékelési szakasz váltja fel az eddigi hosszadalmas, két szakaszból álló írásbeli és szóbeli vizsgát. A konkrét szakmai készségek és szaktudás mellett számos alapvető kompetencia vizsgálatára is sor kerül, ideértve az elemző és problémamegoldó képességet, a kommunikációs készséget, az eredményközpontúságot, a tanulási és fejlődési képességet, a szervezőkészséget és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képességét, a rugalmasságot, illetve a csapatmunkára való alkalmasságot.

A vizsgabizottságok szakmai jellege erősödik azáltal, hogy tagjait az EPSO-hoz kirendelt tisztviselők alkotják, akik képesítéssel rendelkeznek a kompetenciaalapú értékelés terén, valamint nagyobb teret kapnak a humánerőforrás-gazdálkodási és pszichológiai szakismeretek.

A sikeres pályázók értékelőközpontban elért teljesítményéről ún. készséglapot állítanak ki, amelyet az EPSO továbbít az intézmények felé, hogy ily módon segítse őket a felvételi eljárásban.

 

A sokszínűség támogatása

Az EPSO ezenfelül számos olyan intézkedést vezet be, amelyek célja, hogy előmozdítsák a személyi állomány sokszínűségét, és tovább javítsák az EU intézményekről mint munkáltatóról alkotott képet. Ezen intézkedések közé tartozik a tesztek nemek szerinti semlegessége, a különleges szükségletekkel rendelkező pályázók számára nyújtott szolgáltatások javítása, valamint a tartaléklisták dinamikusabb kezelése.

 

Melyek az uniós karrier előnyei?

Az EPSO célja, hogy vonzóvá tegye az uniós munkahelyeket a legjobb képességekkel rendelkező pályázók számára. Az új kiválasztási eljárással párhuzamosan az EPSO új logót fejlesztett ki, hogy még inkább felkeltse a potenciális pályázók érdeklődését. A Bizottság a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legszínvonalasabb közigazgatási intézménnyé váljék. Az uniós intézmények változatos munkaköröket felölelő életpályát kínálnak a pályázóknak: érdekes és nagy kihívást jelentő munkát, amely érezhetően hozzájárul Európa sorsának alakulásához; olyan környezetet, ahol az embereket új készségek és nyelvek elsajátítására ösztönzik; a külföldi munkavégzés és utazás lehetőségét, illetve Európa minden részéből érkező munkatársakat; valamint vonzó szociális juttatásokat.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Lemaradt a felszállásról
Lemaradt a londoni gépről egy román utas, akit az M4-es autóúton ellenőriztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának járőrei. …