2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF
Élelmiszer a rászorultaknak

Élelmiszer a rászorultaknak

Élelmiszer a rászorultaknakA Bizottság a mai napon közzétette a 2010. évre vonatkozó, a leginkább rászoruló személyek megsegítését célzó élelmiszer-elosztási tervet. A program eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a mezőgazdasági termelőknél felhalmozódott élelmiszer-felesleget („intervenciós készletek”) elossza a rászorulók között.

 

/illusztráció/

A 90-es évek derekán a programot úgy módosították, hogy bizonyos feltételek mellett az intervenciós készletek piaci beszerzéssel is bővíthetőek legyenek. Ebben az évben mindazonáltal a rendelkezésre álló intervenciós készletek (gabonafélék, cukor, tejpor és vaj) javarészt fedezték a 2010. évi tervben megállapított igényeket, így csak igen kismértékű piaci beszerzésre volt szükség. A program keretében – a 2009. évhez hasonlóan – 500 millió euró költségvetés áll rendelkezésre. Idén 19 tagállam döntött úgy, hogy részt vesz a programban..

„Ez a program lehetővé teszi, hogy az Európai Unió a társadalom legelesettebb tagjainak konkrét segítséget nyújtson – jelentette ki Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. – Csak megfelelő végrehajtással érhető el, hogy a termékek valóban eljussanak a rászorulókhoz.”

 

Háttér

A Közösség legrászorultabb polgárainak először 1986–1987 rendkívül hideg telén osztottak ingyenesen élelmiszert. A kialakult szükséghelyzetben a mezőgazdasági termékek felesleges készletei a tagállamok jótékonysági szervezeteinek közreműködésével jutottak el a rászorulókhoz. Később az intézkedés állandósult, alapját immár az intervenciós készletek képezték. A program keretében ugyanis a tagállamok élelmiszersegélyként hasznosíthatták az állami készletekben felhalmozott élelmiszer-felesleget. Az 1990-es évek elején megkezdődött a közös agárpolitika (KAP) reformja, amely célul tűzte ki a közösségi intervenciós készletek drasztikus csökkentését. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy bizonyos feltételek mellett engedélyezték a készletek piaci beszerzését. Ebben az évben a rendelkezésre álló intervenciós készletek mindazonáltal lefedték szinte a terv szerinti teljes mennyiséget, így az ellátás biztosítása csak igen csekély mértékű piaci beszerzést igényelt. Az intervenciós készletek tartós csökkenése előidézte ugyanakkor a program reformjára vonatkozó tervezet kidolgozását, amelynek célkitűzése, hogy a program igazodjon a KAP-ban bekövetkező változásokhoz, valamint hatékonyabban segítse a legrászorultabbakat. A reformjavaslatot a Tanács még nem hagyta jóvá.

A tagállamok saját belátásuk szerint dönthetnek a programban való részvételről. A Bizottság minden évben új tervet hagy jóvá. A segélyt általában a nélkülözők különböző csoportjaihoz juttatják el, így például a hátrányos helyzetű családok, a kisnyugdíjasok, a hajléktalanok, a fogyatékkal élők, a veszélyeztetett gyermekek, a létminimum alatt élő és migráns munkavállalók, valamint a menedékkérők részére.

Minden év elején az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot részvételi szándékukról, majd a későbbiekben bejelentik az egyes termékek iránti igényüket. A program megvalósításáról utólag jelentést kell készíteniük.

Jóllehet az Európai Unió világviszonylatban és átlagosan a legmagasabb életszínvonalat biztosító társadalmak egyikének számít, sok polgárának még sincs lehetősége megfelelően táplálkozni. A legfrissebb becslések szerint átlagosan az Európai Unió népességének 17%-a él a szegénységi küszöb alatt vagy ahhoz közeli szinten: hiányos táplálkozásra kényszerülnek és például minden másnap sincs lehetőségük a kiegyensúlyozott táplálkozásra.

Ennek és az ehhez hasonló programoknak köszönhetően a KAP – az egyik legrégebbi európai közpolitika – a legszegényebb európai polgárok javát szolgálhatja.

1. melléklet: A 2010. évi terv keretében a közösségi intervenciós készletekből elosztás céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátandó termékek mennyisége terméktípusonként

2. melléklet: A 2010. évi terv keretében rendelkezésére álló források eloszlása a tagállamok között.

 

1. melléklet

A 2010. évi terv keretében a közösségi intervenciós készletekből elosztás céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátandó termékek mennyisége terméktípusonként

(tonnában)

Élelmiszer a rászorultaknak

 

2. melléklet

A 2010. évi terv keretében rendelkezésére álló források eloszlása a tagállamok között

Élelmiszer a rászorultaknak

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek