2024. 06. 20. csütörtök

Rafael
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF

A javaslatok Schengen jövőjét óvják

Schengen: az Európai Bizottság európai megközelítéssel kívánja biztosítani a polgárok szabad mozgását
A Bizottság ma a schengeni térség szabályainak módosítását javasolta annak érdekében, hogy szavatolja az e térségben úton lévő napi több százezer uniós polgár és harmadik országbeli lakos szabad mozgását
. A javaslat hatékonyabb és uniós alapokra építő megközelítést ajánl a schengeni együttműködés céljaira, mivel a schengeni térség általános működését nehezítő jelentősebb kihívásokat hatékony és összehangolt módon kell megválaszolni. A javaslat a schengeni szabályok alkalmazását ellenőrző és szavatoló, az eddigieknél szigorúbb uniós értékelési és nyomonkövetési rendszer, valamint egy olyan, strukturáltabb uniós döntéshozatali mechanizmus kialakítására irányul, amely a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén lehetővé tenné a belső határellenőrzések ideiglenes visszaállítását.

„Javaslataink Schengen jövőjét óvják. A hatékonyság növelése érdekében a schengeni rendszer kormányzását egyértelmű és átlátható szabályokkal szilárd alapokra kell helyeznünk. Az általunk javasolt európai döntéshozatali rendszer megerősíti a tagállamok egymásba vetett bizalmát és felkészíti a schengeni térséget a jövőbeli kihívások és váratlan események kezelésére. Az európai dimenzió erősítésével az EU egyik legtöbbre tartott vívmányát védjük: polgáraink szabad mozgását” nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

Ha a belső határok nélküli térség bármely részének integritása veszélybe kerül, az az egész schengeni térség, sőt, az EU összessége számára is közvetlen következményekkel jár. A jelenlegi, kormányközi szakértői értékelési mechanizmuson alapuló rendszer, amelyben a tagállamok egyedi döntéseket hozhatnak a belső határellenőrzések kivételes visszaállításáról, nem szolgálja a schengeni térségben részt vevő tagállamok egymásba vetett bizalmának növelését és a határellenőrzés nélküli térségben megvalósuló szabad mozgás védelmét. A közös térség igazgatásának erősítése és a kritikus helyzetbe kerülő tagállamok megfelelő támogatása érdekében többre van szükség.

A Bizottság ezért egy magyarázó közlemény kíséretében két jogalkotási javaslatot fogadott el az alábbi célokkal: 1) a schengeni térség igazgatásának erősítése; 2) európai döntéshozatali mechanizmus kialakítása a közös érdekek védelmében.

1) A schengeni térség igazgatásának erősítése

A hiányosságok feltárása és orvoslása céljából rendelkezésünkre álló jelenlegi eszközök nem elégségesek. A mai javaslattal, amely a Bizottság által 2010 novemberében javasolt felülvizsgált schengeni értékelési mechanizmuson alapul (IP/11/1493), a schengeni igazgatás a jelenlegi, kormányközi szakértői értékelési mechanizmuson alapuló megközelítést uniós alapú kormányzássá alakítaná át. A schengeni szabályok alkalmazását a többi tagállam és a Frontex szakértőiből álló, Bizottság által vezetett csoportok fogják vizsgálni, előre bejelentett, illetve váratlan ellenőrző látogatásokkal.

Az egyes látogatásokról készített jelentések meghatároznák a hiányosságokat és egyértelmű, határidővel ellátott javaslatokat tennének azok orvoslására. Az érintett tagállamnak ezek után cselekvési tervet kell készítenie az ajánlások végrehajtásának mikéntjéről.

Egy másik fontos újítás a „schengeni állapotfelmérés”, amelynek keretében a Tanács és az Európai Parlament az Európai Bizottság által benyújtott áttekintés alapján évente kétszer meg fogja vitatni a schengeni térség működését.

2) Uniós alapú döntéshozatali mechanizmus a közös jó védelmében

A jelenlegi szabályok 25 európai ország között teszik lehetővé az útlevél nélküli utazást, ugyanakkor arra is módot adnak, hogy a tagállami hatóságok a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén kivételesen és ideiglenesen visszaállítsák a határellenőrzést. A Bizottságnak azonban az a véleménye, hogy mivel az ilyen intézkedések a schengeni térség egészére kihatnak a belső határellenőrzések visszaállításának lehetőségét európai szinten, átláthatóan, egységesen és hatékonyan kell kezelni.

A mai javaslatok biztosítani fogják, hogy rendelkezésre álljon egy olyan mechanizmus, amely összehangolt uniós fellépéssel teszi lehetővé az egész schengeni térség működőképességének és integritásának védelmét. Az új szabályok értelmében a belső határellenőrzéseket előre látható események (például nagyszabású sportrendezvények vagy politikai nagygyűlések) miatt csak európai szinten, a Bizottság javaslata alapján, a tagállamok szakértőinek „minősített többségű” egyetértésével lehet visszaállítani. Egy ilyen döntést csak a ma is érvényes okból lehetne meghozni: ha az intézkedés a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély elhárítása érdekében szükséges. Ilyen esetben általános szabályként a kijelölt határátkelőhelyeken 30 napig tartó –megújítható – időszakban lehetne ellenőrzéseket végezni.

Előre nem látott, azonnali fellépést igénylő szükséghelyzetekben a tagállamok a jövőben is visszaállíthatnák egyoldalúan a határellenőrzéseket, de legfeljebb 5 napos időszakra, amelynek meghosszabbítása csak uniós szintű határozattal lenne lehetséges.

A schengeni szabályok alkalmazásában előforduló komoly hiányosságok esetén, például ha egy tagállam nem képes megfelelően védeni az EU külső határainak egy részét, támogató intézkedések meghozatalára is sor kerülhet, ideértve az olyan technikai és pénzügyi támogatást is, amelynek forrása a Bizottság, a többi tagállam, a Frontex vagy más olyan ügynökség lehet, mint például az Europol vagy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH). Amennyiben azonban a komoly hiányosságok a támogató intézkedések ellenére sem szűnnek meg, úgy a belső határellenőrzések ideiglenes visszaállításáról szóló határozatot is lehet hozni. Az ilyen végső esetben alkalmazott intézkedést uniós szinten lehetne meghozni, elkerülve, hogy egyes tagállamok egyoldalú döntéseket hozzanak, ezáltal kollektív megközelítést adva közös érdekeink védelmének.

Az új javaslatok teljes mértékben tiszteletben tartják az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgáshoz való jogát. A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a schengeni értékelési mechanizmus keretében tett ellenőrző látogatások eredményeiről és az olyan meghozott intézkedésekről, amelyek esetlegesen a belső határellenőrzések visszaállításához vezethetnek.

A ma elfogadott kezdeményezések a következők:

egy közlemény („Schengeni igazgatás – a belső határellenőrzés nélküli térség megerősítése”)

javaslat a schengeni értékelési mechanizmus szigorításáról (a tavalyi javaslat módosítása, lásd: IP/10/1493)

javaslat a belső határellenőrzések kivételes körülmények közötti koordinált visszaállítására vonatkozó mechanizmus létrehozásáról (a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex módosítása).

A Bizottság ezeket a javaslatokat a rendes jogalkotási eljárás (együttdöntés) keretében benyújtja az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek