2024. 07. 13. szombat

Jenő
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Távhőszolgáltatók ellenőrzése: Kazincbarcika

Lezárult a kazincbarcikai Barcika Szolg Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2008 és 2013 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségét. A társaság a működéséhez szükséges belső szabályzatokkal – az eszközök és források értékelési szabályzata kivételével – rendelkezett, ugyanakkor az ellenőrzés az önköltségszámítási szabályzat tekintetében hiányosságokat állapított meg. Az ÁSZ ütemezetten végzi az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazdasági társaságok ellenőrzését.

Az ellenőrzött időszak során a társaság távhőszolgáltatásból származó árbevétele 1455,6 millió Ft-ról 1375,6 millió Ft-ra csökkent. A vásárolt hőenergia árának növekedését 2010–2011 között a szolgáltatási díjakban nem tudták érvényesíteni, emiatt a likviditást csak a folyószámla hitelkeret megemelésével lehetett biztosítani és 2011. évben veszteség keletkezett.  

Kazincbarcika Város Önkormányzata a tulajdonosi ellenőrzést biztosította, tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta. A távhőszolgáltatási díjak Képviselő-testület általi megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A társaság a közszolgáltatási szerződés előírása ellenére 2012-re üzleti tervet nem készített. A Barcika Szolg Kft. éves beszámolóját és üzleti tervét a taggyűlés határozataival elfogadta. Az Önkormányzat belső ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéseivel hozzájárult a szabályszerű működés biztosításához.  

A Barcika Szolg Kft. vagyongazdálkodási tevékenysége néhány kivételtől eltekintve megfelelt a jogszabályi, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt tulajdonosi előírásoknak. Az önköltségszámítási szabályzatban – a kapcsolódó jogszabályban rögzítettek ellenére – nem határozták meg a számviteli szétválasztás szabályait, továbbá a közvetlen önköltség tételeinek részletezését és elkülönítését, valamint az alkalmazandó költségfelosztási módszerek eljárási szabályait, az utókalkuláció végrehajtására vonatkozó előírásokat. A törvényi előírás ellenére nem végeztek utókalkulációt. A Rezsi törvényben előírt feladatot a társaság végrehajtotta, az árbevétel csökkenése ellenére az igénybevett távhőszolgáltatási támogatás biztosította az eredményességet.

A közvagyonnal kapcsolatos adatok védelme nem volt biztosított, mivel a jogszabályi előírások ellenére nem bíztak meg, illetve nem jelöltek ki adatvédelmi felelőst és nem vezettek adatvédelmi nyilvántartást. A távhőszolgáltatás bevételeinek elszámolása megfelelően történt. Az anyagjellegű elszámolásoknál az ellenőrzés megállapította, hogy a jogszabályi előírások ellenére a kötelezettségvállalást megalapozó dokumentum bizonyos esetekben hiányzott. Az eszközállomány használhatósági foka az ellenőrzött időszakban a végrehajtott beruházások és felújítások ellenére romlott.

Az ÁSZ a gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében a társaság ügyvezetőjének négy javaslatot tett.

Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…