2024. 06. 22. szombat

Paulina
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Támogatások és vállalások

Ülésezett az önkormányzat

Határidős feladatok miatt rendkívüli ülést tartott december 6-án Tiszaújváros képviselő-testülete. A képviselők elbírálták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi fordulójára beérkezett pályázatokat, módosították a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendeletet.Agrémium rendeletet alkotott az átmeneti gazdálkodásról, hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet, határozott a viziközmű vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek átvállalásáról.

Ösztöndíj és életkezdési támogatás

A testület zárt ülésen tárgyalt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi fordulójára beérkezett pályázatokról.A döntést Bráz György polgármester ismertette. E szerint 97 „A” és 7 „B” típusú pályázatot támogat 2013-ban az önkormányzat, a szociális helyzettől függően a tanulmányi időszak alatt havi 2500-5000 forinttal.Alpolgármester bejelentette azt is, hogy információja szerint a megyei önkormányzat forráshiányra hivatkozva nem nyújt támogatást a most pályázottaknak. /Az ösztöndíj eredetileg három „lábon áll”, a helyi önkormányzat mellett a megyei önkormányzat és az állam is hozzájárul a finanszírozáshoz./ Tiszaújváros önkormányzata 2006-ban csatlakozott a fiatalok életkezdési támogatásának központi rendszeréhez.A testület a támogatás összegét születéskor 50 ezer forintban, a születést követő 7. és 14. életév betöltésekor további 50-50 ezer forintban határozta meg. A Polgármesteri Hivatal áttekintette az elmúlt hét év felhasználását. A kimutatás szerint 2006-tól összesen 569 gyermek részére állapítottak meg életkezdési támogatást, ez 28.450 ezer forintos felhasználást jelent. Az említett időszakban 1040 gyermek született városunkban, tehát a jogosultaknak csak mintegy fele vette igénybe a támogatást, annak ellenére, hogy a hivatal a gyermekek szüleit a születést követő három hónap után írásban tájékoztatta a lehetőségről. Jövőre fordulópont lesz, hiszen 2013-tól már nemcsak a születendő gyermekek számára, hanem a hétéveseknek is biztosítani kell az összeget.A testület kisebb módosításokat hajtott végre a rendeleten, mivel változott az életkezdési támogatásról szóló törvény, illetve pontosították a második utalási összeg jogosultsági feltételeit. A rendelet értelmében a második és a harmadik utalási összegre azok a gyermekek jogosultak, akik születésüktől kezdve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és részükre Start-számlát nyitottak. Tehát nem csak azok kaphatnak támogatást, akik az első utalást igénybe vették, hanem valamennyi – a feltételeknek megfelelő – hetedik életévét 2013-ban betöltő gyermek is.

Rendeletek jönnek, mennek

A testület az önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének elfogadásáig átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet hozott. Ez – egyebek mellett – felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati intézmények vezetőit a bevételek folytatólagos beszedésére, rögzíti a működési kiadások teljesítésének feltételeit, rendelkezik a felhalmozási kiadások feltételeiről, a gazdasági társaságok támogatásáról, a szolgáltatási szerződések teljesítésével kapcsolatos feladatokról. E napirendi pontot tárgyalva a testület úgy határozott, hogy 250 ezer forinttal támogatja a tiszaújvárosi gimnasztráda csoport részvételét a Népek Tánca, Népek Zenéje fesztiválon. A képviselő-testület májusban fogadta el az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet. Ebben olyan magatartásokat határoztak meg, melyeket törvény nem minősít bűncselekménynek, szabálysértésnek, ugyanakkor a helyi társadalmi normák betartása, a város közrendjének biztosítása érdekében indokolt volt tiltott, közösségellenes magatartásként való szabályozásuk. Nos, e hosszú nevű rendelet tiszavirág életűnek bizonyult, a testület ugyanis hatályon kívül helyezte.Az erről szóló előterjesztés részletesen taglalja az előzményeket, az okokat. Dióhéjban összefoglalva: az Alkotmánybíróság döntése szerint az önkormányzatok korábban a nélkül kaptak felhatalmazást a rendeletalkotásra, hogy a jogalkotó hatáskör terjedelmét, kereteit törvény szabályozná. Egyébként a rendelet júniusi hatályba lépése óta három feljelentés történt (közterület engedély nélküli használata, állattartás rendjének megszegése), közigazgatási bírságot egy alkalommal szabtak ki, 20 ezer forint összegben. Kis híján az előző rendelet sorsára jutott a helyi állattartás szabályairól szóló rendelet is.Az időközben hatályba lépett magasabb szintű jogszabályokba foglalt rendelkezések miatt a helyi rendelet olyan általános érvényű szabályokat rögzít, melyeket központi jogszabályok már tartalmaznak, így feleslegesek, másrészt jogszabályba ütköznek. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény például kimondja, hogy mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nemkorlátozható. (Két kivétel azért van, az állatvédelemre, az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén van mód a korlátozásra, tiltásra, és a helyi építési szabályzat is tartalmazza az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésének lehetőségét, illetve tilalmát.) A képviselő-testület azonban úgy vélte, hogy a jelenlegi rendelet hellyel-közzel jól, szabályozottan működött az évek során, míg a helyére lépő „nem szabályozás” kaotikus viszonyokat eredményezhet, ezért nem helyezte hatályon kívül a rendeletet, s nem fogadta el az új – „lecsupaszított” – szabályozást.

Kötelezettségek átvállalása

Ugyancsak törvényváltozás miatt kellett tárgyalnia a testületnek a viziközmű vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek átvállalásáról. A viziközmű vagyon 2013. január elsejével ugyanis az ellátásért felelős – azaz az önkormányzat – tulajdona lesz, ezzel együtt a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek is „átszállnak”. Ez gyakorlatilag a TiszaSzolg 2004. Kft. által végrehajtott vízbázis projektre vonatkozó fenntartási, jelentési kötelezettséget és a szennyvíztisztító korszerűsítésére felvett hitel átvállalását jelenti. Ez utóbbi a keményebb dió, hiszen a törlesztés éves összege csaknem 39 millió forint. Csakhogy ezt az ÉRV Zrt.-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglalt használati díjból kívánja rendezni az önkormányzat. Ennek összege megközelítőleg évente 107 millió forint. Ferenczi László

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…