2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF
  • Főoldal
  • »
  • B.A.Z.-megyei hírek
  • »
  • Tájékoztatás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához kapcsolódó kedvezményezetti feltételek igazolásáról

Tájékoztatás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához kapcsolódó kedvezményezetti feltételek igazolásáról

Az összevont adóalap után személyi jövedelemadót fizetők minden évben rendelkezhetnek adójuk 1+1 százalékáról. A két kedvezményezetti körből az ún. civil szervezetek (pl. az egyesületek, az alapítványok, a közalapítványok, a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek) azonban csak akkor juthatnak hozzá a nekik felajánlott összeghez, ha az előírt feltételeknek megfelelnek, és ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál igazolják. 

A NAV 2013. szeptember 1-jéig levélben tájékoztatja a civil kedvezményezetteket a javukra felajánlott összeg nagyságáról, illetve a szükséges további teendőkről. Ezt a levelet a napokban valamennyi érintett szervezetnek meg kell kapnia. A levél kézhezvételét követően 30 nap alatt  kell a 1337A számú adatlapon nyilatkozniuk a törvényi feltételek meglétéről és azt a szükséges okiratok, igazolások csatolásával postán, személyesen vagy elektronikusan (az ügyfélkapun keresztül) eljuttatniuk a NAV-nak.

A NAV az adatlap és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján elbírálja, hogy a kedvezményezettet megilleti-e vagy sem a javára felajánlott összeg, és ha igen, úgy azt az adatlap beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb december 15-éig átutalja.

Felhívjuk az érintett szervezetek figyelmét arra, hogy ha a NAV a felülvizsgálatkor azt állapítja meg, hogy a kedvezményezettnek 2013. augusztus 1-je és a nyilatkozat kelte között volt olyan lejárt köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott, akkor a felajánlott összeg kiutalását csak kivételes méltányosságot érdemlő esetben, a kedvezményezett erre irányuló kifejezett kérelmére − és a köztartozás megfizetését követően − teljesítheti.  Hasonló a helyzet akkor is, ha a szervezet a törvényi feltételek fennállását 30 napon belül nem igazolta és a késedelmét alapos okkal nem mentette ki. Kivételes méltányosságot érdemel különösen az, ha a felajánlott összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosságot megalapozó körülményeket a kedvezményezettnek természetesen megfelelően igazolnia kell.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…