2024. 07. 22. hétfő

Magdolna
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

Sikeres négy évet zártak

A Miskolci Egyetem Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpontja (MLR-RET) 4 éves működését értékeli és zárja a Tudásközpont Igazgató Tanácsa július 3-i ülésén. A sikerekről Dr. Mang Béla elnök számolt be az ülés előtti sajtótájékoztatón.

A Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont a Miskolci Egyetem szervezeti keretében sikeres működési ciklust teljesített. Az alapításnál magas volt a mérce, az Egyetem szellemi potenciáljának eredményes piacra vitelét remélte, a versenyszféra cégei új típusú együttműködési formák működtetését tervezték, a részt vevő oktatók, kutatók, doktoranduszok saját tudományos eredményeik gazdagítását tűzték ki célul. Ezen elvárásoknak a Miskolci Egyetem RET szervezete maximálisan eleget tett, 2008-ban 25 projekt valósult meg, melyek közül 18 a mechatronikához, 7 pedig a logisztikához kapcsolódott, ami igazolta a Tudásközpont tevékenységének hasznosságát, alkalmazásorientált, gazdaságfejlesztő hatását. Az Egyetem tanszékeinek munkatársai a projekt megvalósítása során mátrix szervezeti keretekben hatékonyabban működtek együtt, áttörve a merev egyetemi szervezeti kereteket. A versenyszférával való együttműködés többsége regionális gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódott, támogatta a térség befektetői törekvéseit, munkahelyteremtő beruházásait. A Tudásközpont által létrehozott laboratóriumok, a projektek keretében beszerzett eszközök olyan kutatási szolgáltatási színvonalfejlesztést jelentettek, amelyek segíthetik a KKV-k regionális fejlesztéseinek megvalósulását, a tudásipar regionális kialakulását.

Technológiai transzfer szempontjából legjelentősebb az alkalmazott kutatási szegmens. Az újdonságok jelentős része újszerű rendszerek elemzési vizsgálatában, rendszertervezési és irányítási módszerek formájában jelenik meg. A technológiai transzfer elősegítése érdekében nemcsak a szabadalmak szorgalmazása, hanem az eredmények know-how formájában történő megjelenítése is a Tudásközpont feladatát képezte.

A Tudásközpont aktívan részt vett a Miskolci Egyetem innovációs stratégiájának kifejlesztésében, eredményeivel jó példát mutatva az aktív innovációs tevékenység végzéséhez szükséges szervezeti, szervezési és vezetési módszerek bevezetéséhez. A Miskolci Egyetemen 2007-ben részben ennek hatására megalakult az UNI-Flexys Fejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Tudásközpont tevékenysége segítette az Egyetem Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatain való sikeres szereplést. A TIOP és TÁMOP pályázatokon való részvétel fejleszti az Egyetem kutatási infrastruktúráját és előkészíti a tudástranszfer tevékenység hatékony működési formáinak bevezetését az innováció, a továbbképzés, a tudáscentrum funkció kialakítása érdekében. Az MLR-RET működése során felszínre hozta a felhalmozott tudás piacra vitelét, és ott a pozitív megítélés elérését.

Az MLR-RET kiemelten kezeli a kutatás-fejlesztési és szolgáltatási tevékenységének alkalmazhatóságát, melyet a 2007 szeptemberében TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer keretében folyamatosan fejleszt.

A Tudásközpont tartós versenyképességének megőrzését a tudáspiacon biztosíthatja azáltal, hogy innovációs tevékenységét az egyes iparágak és szakterületi irányok értékláncába integrálja. Az MLR-RET akkor tölti be hivatását, ha igazodva a Miskolci Egyetem jövőképéhez, nemzetközileg versenyképes kutatóbázissá válik, melyet széles körben ismert és elismert, magas színvonalú innovációs tevékenység alapoz meg. Az észak-magyarországi régió meghatározó szereplőjeként felelősséget érez és vállal a régió fejlesztéséért, saját eszközeivel törekszik a térség kutatásfejlesztési és innovációs igényeinek kielégítésére, versenyképességének biztosításához a kompetencia alapú hálózatépítés generáló elemévé válik.

Az MLR-RET továbbélését azzal teremtette meg, hogy spin-off céget alapított, szabadalmat jegyeztetett be és kifejlesztett eljárásait, szolgáltatásait a tanszéki működési rendhez kapcsolva próbálta működtetni. Az illetékes karok és tanszékek elkötelezettek a Központ működése iránt, így remény van arra, hogy a térség gazdaságfejlesztési folyamatában húzó szerepet kapnak az MLR-RET keretében elért tudományos és fejlesztési eredmények.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek