2024. 07. 24. szerda

Kinga, Kincső
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF
Rangos városi elismeréseket kaptak miskolci egyetemi vezetők

Rangos városi elismeréseket kaptak miskolci egyetemi vezetők

Rangos városi elismeréseket kaptak miskolci egyetemi vezetőkTöbb egyetemi vezető is rangos elismerést vehetett át Miskolc város ünnepe alkalmából május 11-én. Prof. dr. Patkó Gyula rektort Miskolc díszpolgárává avatták, dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Pro Urbe kitüntető címet, az Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Doktori Iskolája Nívódíjat, prof. dr. Bárczy Pál egyetemi tanár Szentpáli István kamarai díjat kapott. A hagyományok szerint minden évben Miskolc napján, május 11-én adják át a város által alapított kitüntetéseket azoknak a polgároknak, akiknek a városért, a városban végzett munkáját kívánják elismerni.

A Miskolci Egyetem campusát Egyetemvárosként emlegetik – jelezve, hogy földrajzilag is önálló város a városban. Az intézmény és a település azonban szorosan együttműködik. A közös projektek mellett jól jelzi ezt az is, hogy az egyetemnek minden évben több munkatársa kap rangos városi díjat – az idén a legrangosabbakat.

A Miskolci Nemzeti Színházban kedden megtartott ünnepi közgyűlésen prof. dr. Patkó Gyula rektornak Miskolc díszpolgára címet adományoztak. Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Pro Urbe kitüntető címet, prof. dr. Bragyova András az Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Doktori Iskolája munkáját elismerő Nívódíjat vett át Káli Sándor polgármestertől. Prof. dr. Bárczy Pál egyetemi tanár a Szentpáli István kamarai díjat vehetett át.

 

 

Prof. dr. Patkó Gyula – Miskolc díszpolgára

1946-ban született Molnaszecsődön. Azonban már Miskolchoz is több mint négy és fél évtized köti: 1964-ben, miután kitűnő minősítésű gépésztechnikusi oklevelet szerzett a győri Jedlik Ányos Gépipari Technikumban, az akkori miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán folytatta tanulmányait. Kitüntetéses gépészmérnöki oklevelének kézhezvétele után gyakornokként a Mechanikai Tanszéken kezdte egyetemi oktatói és kutatói munkáját 1969-ben.

A tanszék akadémiai kutatócsoportjának munkájába bekapcsolódva dinamikai kérdésekkel, gépek lengésvizsgálatával, programozási feladatokkal foglalkozott. Már akkor bekapcsolódott – az aspirantúra keretében, egy hathónapos ösztöndíjjal a Drezdai Műszaki Egyetemen – a nemzetközi oktató-kutató munkába. 1995-től az egyetem Szerszámgépek Tanszékének vezetője, ezt a posztját rektori munkája mellett is megtartotta.

Aktív szerepet vállal a tudományos közéletben: tagja volt az MTA több bizottságának, ma a Gépszerkezettani Akadémiai Bizottságnak. Részt vesz nemzetközi szervezetek (IFToMM Technical Committee for Nonlinear Oscillations, Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs) munkájában. Elnöke a Magyar Szabadalmi Hivatal mellett működő Külföldi Szabadalmakat Bíráló Bizottságnak. Kezdeményezésére a hivatal az országban elsőként hozta létre a Miskolci Egyetemen a Patent Library regionális szabadalmi tájékoztató központot. Oktatói és kutatásszervezési munkája elismeréseként számos kitüntetést kapott.

2006 júliusától a Miskolci Egyetem rektora, ez év júliusában immár második ciklusát kezdi. Közéleti szerepvállalásában központi szerepet játszik az egyetem, a város és a gazdaság kapcsolatának, a Miskolci Egyetem regionális szerepvállalásának erősítése.

Dr. Mang Béla – Pro Urbe kitüntető cím

1953-ban született Miskolcon. Tanulmányait az akkori Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Gépészeti szakán 1976-ban fejezte be, azóta – 1976 és 2002 között, majd 2006-tól máig – a Miskolci Egyetem dolgozik, különböző kutatói-oktatói munkakörökben. 1988–2002. között az egyetemi főtitkári teendőket is ellátta.

Az utóbbi öt évben a Gépészmérnöki és Informatikai, illetve a Gazdaságtudományi Karon oktat az Anyagmozgatás és Logisztikai Tanszék docenseként. Szakterülete a logisztika, az újrahasznosítás logisztikája, szolgáltatási logisztika és a szerelés anyagmozgatási rendszerei. 2009-ben a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán habilitált. Szakmai oktató-tudományos munkájáért több hazai és külföldi kitüntetésben részesült.

2002–2006. között az Oktatási Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkáraként az ő feladata volt a felsőoktatási törvény korszerű koncepciójának – közkeletűbb megfogalmazással: a bolognai rendszer – kidolgozása. 2006-tól a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöke, a Miskolci Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese.

Nevéhez kötődik az első nagy volumenű egyetemi intézményfejlesztési projekt megvalósítása, az intézményi integráció lebonyolítása. Irányította a Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Tervének elkészítését, ezzel összefüggésben koordinálja a Miskolci Egyetem intézményi szintű pályázatait, ipari kapcsolatait.

Kiemelkedő szerepet játszik az egyetem, a város és a régió gazdasági szereplőivel való kapcsolattartásban. Munkájának fontos szempontja és eredménye, hogy az egyetemi szervezeti, illetve a műszaki felsőoktatás színvonalának emelését szolgáló infrastrukturális fejlesztések közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztő és -élénkítő hatásúak.

Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Doktori Iskolája – Nívódíj

A doktori iskola vezetője: prof. dr. Bragyova András DSc.

Az Állam- és Jogtudományi Karon folyó doktori képzés 1993-ban egy doktori programmal indult. A keretében működő kilenc alprogram követte a tudományági felosztást, így Miskolcon az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy lényegében minden érdeklődő helyben találta meg a tudományos előmeneteli lehetőségét, tehát tudományos fokozatát a tanszékén, saját munkahelyén szerezhette meg.

A programok az évek során bővültek, gyarapodtak: a módosítások követték az alapképzésben átvezetett változásokat, így minden fontos jogterületen lehetővé vált a tudományos fokozat megszerzése. A miskolci képzés hamarosan országos elismertségre tett szert, a szakmabeliek előtt is népszerű lett.

A doktori iskola a végleges akkreditációt 2002-ben, megszorítás nélkül kapta meg, a MAB legújabb, 2009-es határozatával a működési engedélyt feltétel nélkül meghosszabbította 2014 végéig. Országosan is kiemelkedő tudományos utánpótlás-nevelést végez: 2005-ben az országban egyedül „Kiválósági hely” cím viselésére vált jogosulttá a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság határozata alapján.

A PhD-képzés keretében tananyagfejlesztést hajtottak végre, saját gondozású kiadványok foglalják össze jogterületenként az elméleti összefüggéseket. A doktori iskola minőségbiztosításának fontos eleme a konferenciákon való részvétel, a publikációs tevékenység és a külföldi részképzés. A PhD-képzésben Miskolcon kialakított kreditrendszer országos mintává vált.

 

Prof. dr. Bárczy Pál – Szentpáli István kamarai díj

1941-ben született Budapesten. 1965-ben Miskolcon szerzett diplomát az akkori Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán. Ő az anyagmérnöki szakma magyarországi alapítója, elterjesztője, így a Műszaki Anyagmérnöki Kar meghatározó személyisége. Országos szinten is az anyagtudományi közélet egyik szervező egyénisége.

A Miskolci Egyetem Polimermérnöki Tanszékének professzora, szakterülete az anyagvizsgálat, a vas- és fémötvözetek, a röntgen diffrakciós vizsgálatok. Szakmai-oktatói munkáját, illetve az űrkutatás területén végzett több évtizedes oktatói-kutatói tevékenységét, valamint a hazai űripar sikerének előmozdításában játszott kiemelkedő szerepét már számos díjjal elismerték.

A speciális, űrrepülésre alkalmas kristályosító berendezés, az űrkemence fejlesztője, az Európai űrügynökség pályázatán nyertes Focus-projekt vezetője, utóbbi keretében sikeres habosítási kísérletet hajtottak végre mikrogravitációs körülmények között. A többek között a Focus-projektet is kidolgozó Admatis Kft. vezetőjeként, a miskolci centrumú Magyar Űripari Klaszter elnökeként azon dolgozik, hogy szervezett legyen a magyar űripar kisvállalatainak az együttműködése

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Állatkínzás Kerekhegyen
Négy kutyát tartott az éhhalál közelében egy miskolci nő. Állatkínzás miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 40 éves helyi nőve…