2024. 06. 15. szombat

Jolán, Vid
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Projektzárás a Megyei és a Semmelweis Kórházban

A B.-A.-Z. MEGYEI KÓRHÁZ ÉS A MISKOLCI SEMMELWEIS KÓRHÁZ SZAKMAI HARMONIZÁCIÓJA
A STRUKTÚRAVÁLTÁS JEGYÉBEN

A Miskolc város területén működő két kórház (Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókór-ház – B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház) feladatainak harmonizációjáról és struktu-rális integrációjáról 2013. évben született egészségpolitikai döntés, mely a lakosság egészségi álla-potának javítását célozza, magas színvonalú szolgáltatások biztosításával. A szakmai működés átalakítására épülő infrastrukturális beruházás lehetővé teszi, hogy ne csak a nyújtott szolgáltatások színvonala legyen magas, hanem az azt kiszolgáló környezet minőség is. A kórházak közötti feladat-átadás teljes feladatmegosztásként, profiltisztításként is felfogható.

A 2013. március 5-én aláírt Támogatási Szerződés alapján a konzorciumi partnerek 100%-os támogatás-ban részesültek céljaik megvalósításának érdekében, mely összesen 3 milliárd forintot jelent.

A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 2 milliárd forint támogatásban részesült. Az itt megvalósuló, sikeresen lezáruló projekt építészeti szempontból két fő elemből áll:

 a volt sebészeti épület átalakítása, átépítése Tüdőgyógyászati, Neurológiai, Aneszteziológiai és In-tenzív Terápiás Központtá

 a belgyógyászati ellátásnak helyet adó épület IV. emeletének átalakítása fekvőbeteg osztállyá
 kapcsolódó projektelemek: eszközbeszerzés és betegirányítási informatikai rendszer bevezetése

Az új Központ stratégiai jelentőségű szerepet tölt be a MISEK életében. A felújításra került objektum legré-gebbi része még 1900-ban került megépítésre, így a fejlesztés mára elengedhetetlenné vált. A sebészeti szakmák kikerülésével, az országos feladatharmonizációhoz kapcsolódóan a tömb új funkciót kapott – így a mintegy 6600 m2-es épületkomplexum teljes egésze felújításra került a mai kor technikai színvonalának megfelelően.
Az épületben működő osztályok a földszinti nagy váróteres, átriumos aulában 17 ambuláns vizsgálóval fo-gadják a betegeket. Az ötszintes központban öt ápolási egység szolgálja a hotelfunkciót, melyen belül a 2–5 ágyas kórtermek mindegyike komfortosított, önálló fürdőszobával van ellátva. Az intenzív betegellátó részlegen 8 db egyágyas, klimatizált megfigyelő került kialakításra.
Az épület Északi szárnyában az alagsori szinten a személyzeti öltözők, a földszinten pedig a járóbeteg szakrendelések helyezkednek el. Az I. emeleten a Tüdőgyógyászati osztály „D” ápolási egysége kapott helyet 30 ággyal.
A Déli épületrész mélyföldszintjén található a képalkotó diagnosztika és a Tüdőgyógyászat 16 ágyas „A” ápolási egysége. A félemeletre 30 ággyal a Tüdőgyógyászat „B” ápolási egysége, az I. emeletre pedig a Tüdőgyógyászat „C” ápolási egysége kerül elhelyezésre.  A II. emeleten a Neurológia „A” ápolási részlege 37 ággyal működhet,  a III. emeleten pedig a 38 ágyas Neurológia „B” ápolási egysége kerül.
Az épületen belüli közlekedést három nagyméretű felvonó segíti. Az ambulanciai és terápiás helyiségek működtetése mellett a betegirányító felvételi rendszer is a betegek igényeit, kényelmét szolgálja.

A Borsod-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház projektrésze 1 milliárd forint, amelyből a volt egészségügyi szakiskola épületét alakítja át a kórház onko-sebészeti hoteltömbbé, ezzel biztosítva a szak-mai harmonizáció infrastrukturális hátterét.

A Megyei Kórház fejlesztésének főbb jellemzői:
Az épület alagsorában az épületben dolgozók öltöző egysége kerül kialakításra.  
A földszinten az A épületszárnyban 3 db járóbeteg ellátó egység, 12 ágyas szeptikus részleg, a B szárnyban orvosi tárgyaló és orvosi szobák és tartózkodók helyezkednek el.
Az épület 1. emeletének A szárnyában 9 db kórterem 34 db betegággyal, 2 kötözőhelyiség kerül kialakításra, továbbá az épület B szárnyában orvosi szobák helyezkednek majd el.
A 2. emeleten 8 kórterem kap majd helyet, 29 betegággyal, továbbá a B épületszárnyban 5 ágyas posztoperatív őrző áll majd rendelkezésre.
Az épület északi oldalán földszinti, fedett folyosós kapcsolatot építünk a belgyógyászati tömbbel, ezáltal az ott lévő képalkotó diagnosztikai funkciók elérhetők lesznek.
A 2. emeleti szinten a szakiskola épülete és a sebészet épület zárt folyosóval, híddal kerül összekötésre, amely által a sebészeti tömbben lévő műtőkhöz biztosítjuk
a közvetlen kapcsolatot

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek