2024. 06. 16. vasárnap

Jusztin
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Megszűnik a Miskolc Kártya – Kilép a város a TDM-ből

Miskolc Megyei Jogú Város soron következő közgyűlése lesz 06.16-én (csütörtökön) 9:00 órai kezdettel a Városháza dísztermében.

 

N a p i r e n d i javaslatok

Javaslat a műszaki ellenőrzési feladatok Miskolc Holding Zrt. részére történő átadásával érintett önkormányzati rendeletek módosítására.    
Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására         Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására    
Javaslat a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítására    
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására    
Javaslat a Diósgyőri Birkózó Club eredményességi támogatásának megítélésére   
Javaslat új közművelődési megállapodások kötésére közművelődési feladatellátás céljából   
Javaslat Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzatának a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületből történő kilépésére és az együttműködési megállapodás megszüntetésére
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására    
Javaslat pályázat benyújtására létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyerésére    
Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2011. évi beiskolázási tervéről szóló közgyűlési határozat módosítására    
Javaslat az óvodákban, általános és középiskolákban a 2011/2012. nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszám meghatározásáról szóló közgyűlési határozat módosítására    
Javaslat nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői beosztására történő pályázat kiírására    
Javaslat a Miskolci Családsegítő Központ alapító okiratának módosítására    
Javaslat közterületek elnevezésére    
Javaslat térfigyelő kamerák (képfelvevők) elhelyezésére, a megfigyelt közterület kijelölésére az avasi és diósgyőri városrészben, valamint Martin-kertvárosban    
Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálójának megbízására     
Javaslat hozzájárulás megadására az X-Centrum Nonrpofit Kft. és az egyes Miskolc Holding Zrt. ellenőrzésében álló társaságok között létrejött, Miskolc Kártya kedvezményt biztosító Szolgáltatói Együttműködési Szerződéseknek és a szerződésekben rögzített szolgáltatási kedvezmények felmondásához

Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátási szerződés módosítására    
Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására    
Javaslat a Nyékládháza Város Önkormányzatával kötött Társulási (Együttműködési) Megállapodás megszüntetésére    
Javaslat a MITISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója díjazásának megállapítására    
Javaslat a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt projekt műszaki tartalmának módosítására    
Javaslat köztéri képzőművészeti alkotás áthelyezésére és országzászló kihelyezésére    Pintér Zoltán kabinetvezető    
Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője lemondásának tudomásulvételére és az Alapító Okiratának módosítására   
Javaslat az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat férőhelyeinek a csökkentésére
Javaslat az önkormányzat 2011. II. félévi munkatervének megállapítására    
Beszámoló Miskolc város közúti és gyalogos hídjainak rekonstrukciójára vonatkozó Intézkedési terv 2010. évi végrehajtásáról
Beszámoló Miskolc város területén lévő középmagas és magas épületek tűzoltósági területének felülvizsgálatáról      
Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi tevékenységéről
Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi működéséről    
Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak adományozására   

Zárt ülés témái:

Javaslat a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére    Vargáné dr. Pápai Ildikó főosztályvezető    [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
Javaslat oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői álláshelyeinek betöltésére     
Javaslat a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért és a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratainak módosítására    
Javaslat a Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására    
Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek