2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Kitüntetések a BAZ Megyei Polgárőr Közgyűlésen

B.A.Z. Megye Polgárőr Közgyűlés
Sikeres és minőségileg elismert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei polgárőrök munkája, derült ki mindez a szombaton, Miskolcon megtartott közgyűlésen.

Csóra György a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke bevezető beszédében kiemelte, hogy a polgárőr olyan állampolgár, aki önként, térítés nélkül, szervezeti keretek közt, törvényi felhatalmazással, általánosított legjobb gyakorlattal tesz a közjóért, többek közt és elsősorban eredendő szándékkal a közrend, közbiztonság megszilárdításáért, fenntartásáért, a szűkebb és tágabb környezetének biztonságáért. A polgárőrök országosan és megyénkben hozzájárultak ahhoz, hogy az országban kiegyensúlyozottá vált a közbiztonság, és az ország kritikus területein javult a lakosság biztonságérzete.
Dr. Mengyi Roland a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke elismerően beszélt a polgárőrök tevékenységéről és a megye közrendjének, közbiztonságának érdekében kifejtett tevékenység elismeréséül megyezászlót adott át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökének. Indoklásában kifejtette:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés vezetése kiemelt jelentőséget tulajdonít a közrend, közbiztonság kérdésének. Örömteli, hogy ezen a téren is javuló eredményekről számolhatunk be, amelyben az önök áldozatkész, közösségért végzett munkája is benne van. Ennek elismeréseként adományozzuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetségnek megyénk zászlaját”
Az ünnepélyes zászlóátadás után Csóra György értékelte a 2013-as évet, elmondta, hogy a polgárőr egyesületek kiemelten kezelték és szervezték a kistelepüléseken és a nagyvárosokban a bűnmegelőzést, a közterületek biztonságának védelmét. A „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az idősöknek” program keretén belül is minőségileg elismert munkát végeztek a polgárőrök, hisz a három éve történt Kovácsvágási gyilkosság után a településen újraszervezték a polgárőrséget, 25 idős embert láttunk el ingyenes SOS telefonkészülékkel, és ugyancsak ilyen készülékeket adtunk át Pálházán és környékén. Az eredmény pedig az, hogy a megyei napilapban megjelent cikkben, Kovácsvágásról úgy nyilatkoztak a helyi lakosok, hogy a település most már egy biztonságos település, ami köszönhető többek között a polgárőrségnek. De ugyancsak e napilapban tájékoztatják a szerencsi állampolgárok a megye lakosságát, hogy Szerencsen rend van, amihez nagyban hozzájárul a polgárőrök áldozatos munkája. Fontos még megemlíteni azt az eseményt, amikor a Boldvai Polgárőr egyesület vezetője Mészáros Barnabás, égő házból mentett ki egy nőt, aki már elvesztette az eszméletét, és a sérültet sikerült visszahozni az életbe.
A „100×100 BIZTONSÁG” című, a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjában is kiemelkedően tevékenykedtek a polgárőr egyesületek. A program megindítását az indokolta, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező 100 településen az erők-eszközök koncentrálására és az együttműködés hatékonyságának növelésére. Megyénkből e programba Rudabánya, Sajókaza, Taktakenéz, Taktaszada és Vilmány került be.
Legfőbb célkitűzések között szerepelt, hogy a polgárőr egyesületek kiemelt figyelmet fordítsanak a környezet és természetvédelemre. Ennek érdekében kiemelt környezetvédelmi akciót szerveztünk az Aggteleki Nemzeti Park területén és a kiemelt üdülő övezetekben Bogács, Mezőkövesd, Sárospatak. Az egyesületeink szolgálati ütemterv szerint végzik a bűnmegelőzési tevékenységüket, melynek keretében a helyi településen járőröznek, akciókban vesznek részt, felvigyázzák a helyi közrendet, közbiztonságot.
2013. évben 736 812 órában végeztek járőr szolgálatot, ebből közterületi szolgálat 593 488 óra. Rendőrséggel együtt végzett bűnmegelőzési, közlekedési és határrendészeti szolgálat, illetve közlekedésbiztonsági ellenőrzés: 20 808 óra. Rendezvénybiztosításban 122 516 órát töltöttek. Tíz esetben vettek részt egyesületeink eltűnt személyek felkutatásában, a megyében. Polgárőreink szolgálatteljesítésük során 103 elfogásban működtek közre, tettenérés 368 esetben, segítségnyújtás 662 esetben és 16 412 bejelentést tettek a rendőrség, környezetvédelem és önkormányzat felé. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetséghez tartozó egyesületek száma: 197, a polgárőrök létszáma pedig 5366 fő.
Az elmúlt év eredményei is kifejezésre juttatták, hogy az egyesületeinkben megerősödött a minőségi, szituációs bűnmegelőzés feltételrendszere, amely gyakorlati tapasztalatok alapján bizonyítottan alkalmas a rendvédelmi szervek, az önkormányzatok bűnmegelőzési tevékenységének segítésére és a lakosság megrendült szubjektív biztonságérzetének helyreállítására, erősítésére.
Az értékelés végén kitüntetések és jutalmak átadására került sor.
Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének nevében a polgárőr mozgalomban végzett sok éves eredményes munkája alapján a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozat kitüntetésbe részesítette:
•    Iglai Lajost a Sátoraljaújhelyi járás koordinátorát, a Sátoraljaújhelyi Polgárőr Egyesület tagját
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a polgárőr mozgalom támogatásában, a polgárőr mozgalommal való együttműködés területén kifejtett eredményes munkája alapján a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozat kitüntetésben részesítette:
•    Dr. Dsupin Róbert r. alezredest, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság vezetőjét.
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozat kitüntetésben részesítette:
•    Nagy Sándort, a Mezőkövesdi járás koordinátorát, Tibolddaróci Polgárőr Egyesület elnökét
•    Kromplák Andrást, a Miskolc Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Egyesület tagját
•    Kecskés Lajos r. századost, a Cigándi Rendőrőrs vezetőjét
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozat kitüntetésbe részesítette:
•    Vargáné Kozsik Judit asszonyt, a Taktakenézi Polgárőr Egyesület tagját
•    Pusztai Szilvesztert a Harsányi Polgárőr Egyesület tagját
•    Magyar Bálint urat, a Nekézsenyi Polgárőr Egyesület elnökét
Dr. Mengyi Roland a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke a megye közrendje, közbiztonsága védelme érdekében végzett tevékenységéért tárgyjutalomba részesítette:
•    Varga Istvánt, a Mérai Polgárőr Egyesület tagját
•    Köteles Zoltánt, urat, a Ragályi Polgárőr Egyesület tagját
•    Balák Andrást, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet tagját
Kovács Béla r. ezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a rendőrség és polgárőrség közötti kiemelkedő együttműködés elősegítése érdekében végzett munkájuk alapján főkapitányi dicséretben és tárgyjutalomban részesítette:
•    Lénárt Imrét a Szuhakállói Polgárőr Egyesület elnökét
•    Szőke Lajost a Varbói Polgárőr Egyesület elnökét
•    Stefán Lászlót a Tardi Polgárőr Egyesület tagját
Szunyog Zoltán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese a Katasztrófavédelmi Igazgatóság és polgárőrség közötti együttműködés, során mutatott példaértékű munkájuk alapján dicséretben és jutalomban részesítette:
•    Csonka Sándort, a Bükkzsérci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnökét,
•    Késmárki Györgyöt a Mádi Polgárőr Egyesület tagját
•    Kovács Gusztávot a Tolcsvai Polgárőr Egyesület tagját
Csóra György a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Települések Közbiztonságáért plakett kitüntetésben részesítette:
•    Antal Ferenc Zsoltot a Cigándi járás koordinátorát, a Semjéni Polgárőr Egyesület elnökét
•    Dr. Abu Kamar Ata urat, az Ózdi járás koordinátorát, az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület elnökét
•    Urbán József urat, a Gönci járás koordinátorát, Göncruszka polgármesterét
•    Bratu Ferenc urat, az Encsi járás koordinátorát, az Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület elnökét
•    Rusznyák József urat, a Szikszói járás koordinátorát, a Kázsmárki Polgárőr Egyesület elnökét
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége a Polgárőr Mozgalom Támogatásáért plakett kitüntetésben részesítette:
•    Kulcsár Nándort Karos község polgármesterét
•    Simon Istvánt Gesztely község polgármesterét
•    Erdei Sándort Prügy község polgármesterét
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége Kiemelkedő Polgárőr Tevékenységért plakett kitüntetésben részesítette:
•    Horváth Elemért Korláti Polgárőr Egyesület elnökét
•    Tolmács Tamást a Tiszakeszi Polgárőr Egyesület tagját
•    Vatamány Ferencet a Tarcali Polgárőr Egyesület tagját
•    Virágh Lajos Istvánt a Balajti Polgárőr Egyesület tagját
•    Szikszai István urat, a Vámosújfalui Polgárőr Egyesület tagját
•    Szénás Ernőt a Kovácsvágási Polgárőr Egyesület elnökét
•    Schubert Lajost a Szikszói Polgárőr Egyesület elnökét
•    Kalecsár Józseft a Szalaszendi Polgárőr Egyesület elnökét
•    Gyenge Vilmost az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület tagját
•    Korcsik Károlyt az Avasi Polgárőr Egyesület tagját
•    Nagy Vilmosnét a Kazincbarcikai Közbiztonsági Polgárőr Egyesület vezetőjét


Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek