2024. 07. 15. hétfő

Henrik, Roland
1 EUR 391 HUF
1 GBP 466 HUF

Kazincbarcika Város Önkormányzata utóellenőrzése

Az Állami Számvevőszék befejezte Kazincbarcika Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat intézkedési tervében foglalt és végrehajtott feladatok hatására a belső kontrollrendszer szabályozottsága javult. Az egyes befektetésekkel kapcsolatos döntés-előkészítés, döntéshozatal és az egyes befektetések számviteli elszámolása és nyilvántartása területén a nem végrehajtott intézkedések miatt a közvagyonnal való szabályszerű gazdálkodás ugyanakkor nem valósult meg.

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

Kazincbarcika város az észak-magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 26 706 fő volt. Az ÁSZ 2014. január 1. és a 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését, míg az egyes befektetési tevékenységeinek értékelése tekintetében az ellenőrzött időszak a 2011. január 1. – 2015. április 30. közötti időszak volt. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 30 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Az ellenőrzött önkormányzat intézkedési tervének végrehajtása (db)

Önkormányzat
Az intézkedési tervben előírt feladatok száma
Ebből az utóellenőrzés megállapítása szerint:
Határidőben végrehajtott
Határidőn túl végrehajtott
Részben végrehajtott
Nem végrehajtott
Kazincbarcika Város Önkormányzata
30
14
7
1
8

Határidőben végrehajtott a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtörtént. Határidőn túl végrehajtott a feladat, ha annak teljesítése az intézkedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl történt meg. Részben végrehajtott a feladat, ha végrehajtása teljes körűen az intézkedési tervben előírt módon nem történt meg. Nem végrehajtott a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg, vagy amennyiben a teljesítést nem dokumentálták.

Kazincbarcika Város Önkormányzata az intézkedési tervében meghatározott 30 feladatból 14-et határidőben, hetet határidőn túl, egyet részben, nyolcat pedig nem hajtott végre.

Az önkormányzat a képviselő-testület határozatával elfogadta a 2015-2019. évekre szóló gazdasági programot, felülvizsgálta és módosította gazdálkodási szabályzatát és bizonylati rendjét, aktualizálta számviteli politikáját és az eszközök és források értékelési szabályzatát, valamint kiegészítette belső kontroll szabályzatát. Így a működési folyamatok szabályozottsága javult. A belső kontrollrendszer keretében a kockázatkezelési és az információs és kommunikációs rendszer területén csökkent a kockázat az Integrált Kockázatkezelési szabályzat, az Információátadási szabályzat és a Beszámolási eljárások szabályzatának kiadásával.

Az egyes befektetésekkel kapcsolatos döntés-előkészítés és döntéshozatal területén a szabálytalan döntéshozatal kockázata nőtt, mert a polgármester nem intézkedett a képviselő-testületi hatáskörök átruházásának meghatározásáról és betartásáról, valamint a jegyző nem gondoskodott a jogszabályok és a hatályos képviselő-testületi SZMSZ szerinti befektetésekkel kapcsolatos döntés-előkészítésről és végrehajtásról, továbbá nem szabályozta a befektetési célú ingatlanok megszerzése esetén a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés rendjét a Gazdálkodási szabályzatban. A korábbi ellenőrzésnél feltárt részesedések bekerülési érték meghatározási és értékvesztés elszámolási hibák javításra kerültek a 2016. évi beszámolóban. Azonban a jegyző nem gondoskodott a 2017. évi beszámoló készítése során a részesedések bekerülési értékének szabályszerű meghatározásáról és értékeléséről, ezáltal az átmenetileg szabad pénzeszközök szabályos és körültekintő befektetését nem biztosították.

Az önkormányzat nem vezetett hitelesített nyilvántartást az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról.

Az intézkedések végrehajtásának eredményeként a belső kontrollrendszer működésének szabályszerűsége javult az önkormányzatnál. Azonban a szabályszerű közpénzfelhasználás biztosítása érdekében az önkormányzat tevékenységének szabályozottsága terén – a végre nem hajtott intézkedések miatt – további intézkedések szükségesek, ezért az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármester és a jegyző felé.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek