2024. 07. 13. szombat

Jenő
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Javaslattétel kitüntető díjakra

2012. május 31. napjáig várjuk a javaslatokat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc”, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu Díja”, valamint a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja” kitüntetésekre.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2011. (VII. 7.) számú rendeletében döntött a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc”, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu Díja”, valamint a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja” alapításáról és adományozásáról.

I.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc olyan természetes személyeknek adományozható, akik hosszú éveken keresztül életútjukkal, munkájukkal, megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel példamutatóan, elismerten, eredményesen szolgálták a megye lakosságát.

II.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu Díja”, azoknak a személyeknek, közösségeknek adományozható, akik a megye érdekében a megye közéleti, tudományos, művészeti, közoktatási és közművelődési, testnevelési és sportmozgalmában, egészségügyi, szociális ellátásában, a megye fejlődése szempontjából kiemelt ágazatnak tekintett idegenforgalmában, a megye kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetésében, nemzetközi hírének növelésében kimagasló érdemeket értek el, valamint a műszaki, természet-, társadalom és más tudományos területen, a térségi kapcsolatok és együttműködés formálásában, a megyei nevelés-, oktatás fejlesztésében, a közművelődés, az irodalom és a művészetek területén, a megye testnevelési és sport mozgalmában, a megye egészségügyi ellátásában, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem területén és az egészséges életmód kialakításának segítésében magas szintű, áldozatos munkát végeztek. A díj általában több éven át végzett kiemelkedő, alkotó tevékenység elismeréseként adható.

III.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja, azoknak a megyében élő és alkotó, vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő alkotóművészeknek, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek, valamint közösségeknek adományozható, akik különösen a műszaki, természet-, társadalom és más tudományos területen kimagasló teljesítményeket értek el, a térségi kapcsolatok és együttműködés formálásában kiemelkedő kapcsolatot fejtettek ki, elméleti és gyakorlati munkájukkal a megyében kiemelkedő módon járultak hozzá a nevelés-, oktatás fejlesztéséhez, a közművelődés bármely területén kiemelkedő munkát végeztek, az irodalom és a művészetek terén magas színvonalú alkotó tevékenységet nyújtottak, a megye testnevelési és sport mozgalmában élenjártak, kiemelkedő sportteljesítményeket értek el, a megye egészségügyi ellátásában, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem területén és az egészséges életmód kialakításának segítésében kimagasló szakmai eredményeket produkáltak.

A kitüntetések adományozására 2012. május 31. napjáig javaslatot tehetnek:

– a megye települési önkormányzatainak képviselő-testülete,

– a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, tanácsnokai,

– az országgyűlési képviselők,

– a megyei intézmények vezetői,

– a megyei érdekképviseletek, szakmai szövetségek,

– a megyei társadalmi szervezetek, egyesületek vezetői,

– az egyházak,

– a megyében működő tudományos intézetek vezetői,

– a megyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek.

A javaslatokat a kitüntetésre javasolt személy, illetve szervezet szakmai munkájának bemutatásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Kabinetirodájába, 3525 Miskolc, Városház tér 1. címre levélben és a kabinet@baz.hu címre elektronikus formátumban is kérjük megküldeni.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…