2024. 06. 22. szombat

Paulina
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Gőzerővel folyik a miskolci projekt kivitelezésének előkészítése

Jelentős haladásról számolhatunk be a miskolci geotermikus projekt megvalósításában. Az ütemtervvel összhangban elkezdődött a termelő kút energetikai berendezéseinek, illetve a termelő kutat a városi távhőrendszerrel összekötő vezetékrendszernek a műszaki tervezése. A tervezői pályázat nyertese a rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező Pöyry Erőterv Zrt. A vezeték pontos nyomvonalát, az érvényes előírásoknak megfelelően egyeztetjük az illetékes hatóságokkal és a közművállalatok képviselőivel. Kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti örökség védelmére, hiszen Miskolc környékén számos, régészeti szempontból értékes lelőhely található, és ezen területek megóvása érdekében, a szükséges megelőző feltárásokról szintén egyeztetések folynak.

A Miskolci Hőszolgáltató Kft.-vel szoros együttműködésben végezzük a tervezett vezeték optimális csatlakozási pontjainak kijelölését. A projekt újabb szakaszának előkészítése közben megvizsgáljuk az avasi hőátadó állomások fejlesztésének lehetőségét is. A hőcserélők korszerűsítése révén ugyanis megoldhatónak tűnik, hogy a termelő kutak teljes egészében ellássák az Avas városrészt. Az előzetes számítások alapján a korszerűsítés így számottevő energia- és pénzügyi megtakarítással járna a későbbiekben.

Szintén az előzetesen meghatározott ütemtervvel összhangban halad a kistokaji visszasajtoló kút fúrásának előkészítése, a tereprendezés után várhatóan május végén kezdődik maga a fúrás. A teljes rendszer engedélyeztetési eljárásait a megfelelő hatóságok és intézmények bevonásával előreláthatólag a nyár végén kezdjük el. A projekt első fázisa a meglévő termelő kút mellett két visszasajtoló kút fúrását, illetve az Avas lakótelepig futó, kb 8 km hosszú vezetékrendszer kiépítését foglalja magába.
Bokorovics Balázs, a PannErgy Igazgatóságának elnöke elmondta:

„Mind a tervezés, mind a munkálatok időszakában kiemelt gondot fordítunk Miskolc környezetének és vízkészletének védelmére, megóvására. Munkánk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy a közvélemény milyen fontosságot tulajdonít a geotermikus energiában rejlő lehetőségeknek, ugyanakkor szembesülünk azokkal a szigorú elvárásokkal, hogy közös kincsünk, a mélyben rejlő termálvíz hasznosítása ne járjon semmilyen környezeti hatással. Az általunk alkalmazott világszínvonalú technológia, a megvalósításra kerülő visszasajtoló kútrendszer ezt garantálja majd a működés során, a munkákat ebben a vonatkozásban teljes mértékben alárendeljük a környezetbiztonság szempontjainak.”

Vécsi György, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette:

„A város távhőellátásában, a jövőben rendkívül fontos szerepet szánunk a geotermiának.
Az elmúlt hónapok során mindkét fél érdekeit figyelembe véve sikeresen újratárgyaltuk az együttműködési megállapodásunkat, ami az átvett hőmennyiség lépcsőzetes növelésével egy kedvezőbb ár kialakítását teszi lehetővé a MIHŐ Kft számára, maximalizálva a geotermikus energia hasznosítását.
A MIHŐ Kft. és a PannErgy Nyrt. eddigi szoros együttműködése biztos alapokat teremtett a további fejlesztésekhez, a távhőszolgáltatás hatékonyabbá és biztonságosabbá tételéhez, amivel a város lakóinak, és a távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználóknak egyaránt az érdekeit szolgáljuk. A geotermikus rendszer kiépítésével immár lehetségesnek látjuk azt is, hogy ezt a környezetbarát és megújuló energiát a korábban tervezettnél is nagyobb, akár 40-50 százalékot elérő  arányban hasznosítsuk a távhőszolgáltatásban”
Ezt nagyváros Magyarországon nem mondhatja el magáról, de talán még Európában sem.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Irodalmi Éjszakát rendez a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár (Miskolc, Mindszent tér 2.). 2024. június 28-án, pénteken 18-24 óra között. A szervez…