2024. 06. 15. szombat

Jolán, Vid
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Egyházi fenntartásba kerülhetnek intézmények Edelényben

Nem kívánja átadni a képviselő-testület a borsodi általános iskola fenntartását a következő tanévtől a Római Katolikus Egyháznak. Erről a március végi rendkívüli ülésen döntöttek. Ugyanilyen igényt nyújtott be a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus a középiskolára, az I. Számú Általános Iskolára és egy óvodára vonatkozóan. A Római Katolikus Egyház január végén kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy át kívánja venni a borsodi iskola működtetését. A Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus február közepén nyújtotta be igényét.
Az önkormányzatnak minden évben ki kell egészítenie az oktatási intézmények működtetéséhez nem elegendő összegű állami támogatást. Emellett városunk jelenlegi anyagi helyzete indokolta annak megfontolását, hogy a képviselő-testület átadja-e a feladatellátást más, jobb finanszírozási lehetőséggel rendelkező fenntartó részére. A jogszabályok alapján ugyanis az egyházi fenntartású intézmények többletforrásokra, a normatív hozzájáruláson felül kiegészítő támogatásra jogosultak. Ennek összege évi 230 ezer forint év minden gyermek után.
A közoktatási törvény ugyanakkor kimondja, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő nevelési-oktatási intézmény tulajdoni vagy fenntartói jogát akkor engedheti át világnézeti alapon szerveződő vagy más fenntartóknak, ha azoknak, akiknek a szülei nem akarják az elkötelezett, illetve az átadott nevelési-oktatási intézménybe járatni gyermeküket, a szolgáltatást továbbra is megfelelő színvonalon biztosítja oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet.
Városunk tehát egyik napról a másikra nem maradhatott önkormányzati fenntartású általános iskola nélkül, ezért a fenntartói jog átadására vonatkozóan csak az egyikkel élhetett a képviselő-testület. A választás az exarchátus ajánlatára esett, mivel hosszú távon térségünk egyetlen középiskolájának fennmaradása csak az egyház bevonásával biztosítható, az óvodák közül csak az egyik működtetését kérték. A középiskola átvételének feltételéül szabták ugyanakkor a belvárosi általános iskola átadását.
Csabai Gyula szocialista képviselő azt kérte, hogy a tárgyalásokat zárják minél rövidebbre, a döntésről pedig kapjanak tájékoztatást a pedagógusok, a szülők, a város lakossága. A képviselő-testület emellett felhatalmazta a polgármestert a Római Katolikus Egyházzal folytatandó további tárgyalásokra a borsodi iskola fenntartói jogának a 2011/2012-es tanévet követő átadására vonatkozóan.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek