2024. 07. 21. vasárnap

Dániel, Daniella
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF
Borsodban csökkent a vállalkozások száma és az adóbevételek is

Borsodban csökkent a vállalkozások száma és az adóbevételek is

Borsodban csökkent a vállalkozások száma és az adóbevételek isAz APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságán „évértékelő-évindító” sajtótájékoztatót tartott Harsányi Istvánné igazgató és Csősz József főosztályvezető.

„Igazgatóságunk feladatainak teljesítését jelentős mértékben megnehezítette a világgazdasági válság 2009. évben kiteljesedő hatása, mely nem csak az adóbevételeket, hanem – a vállalkozások fizetőképességének romlása miatt – adóigazgatási tevékenységünk szinte valamennyi területét érintette. Ennek ellenére Igazgatóságunk a 2009. évi feladatait eredményesen teljesítette, – kezdte tájékoztatóját az igazgató asszony.

A régióban működő vállalkozások számának alakulására jellemző, hogy az elmúlt évihez képest jelentős elmozdulás nem történt, kisebb mértékű csökkenés következett be az egyéni vállalkozók körében. Az egyéni vállalkozók száma – vélhetően az adózási feltételek szigorodása miatt – folyamatosan csökken.

A számok magukért beszélnek, mert az Észak-magyarországi régió 2009. évi bevételeinek alakulása trendjében hasonló, mértékében viszont elmarad az országos mutatókhoz képest. Az adóteljesítményekben a pénzügyi-gazdasági válság hatása már egyértelműen és markánsan megjelenik.

Az adóhatóság eredményes tevékenységének, a jogkövető magatartást tanúsító adózók befizetéseinek köszönhetően az elmúlt évben a kiemelt adónemekből Igazgatóságunkhoz 307,4 milliárd forint folyt be, amely 7,3 %-kal kevesebb az előző évitől.

Az országos csökkenési adatoktól (4,9%) nagyobb mértékű csökkenés jellemezte a régiót. A törvényi változások az ÁFA bevételeket jelentősen befolyásolták, kizárólag ebben az adónemben növekedett az adóbevétel bázishoz képest a többi adónem bevételének csökkenése elsődlegesen a régió gazdasági szerkezetének sajátosságaira vezethető vissza.A válságfolyamatok elmélyülését mutatja a foglalkoztatás és a gazdasági teljesítmények jelentős visszaesése is. A kiemelt adónemek közül a bevételek elmaradása döntő mértékben az SZJA, bevételeire jellemző. Az alacsonyabb szintű SZJA bevétel az Észak-magyarországi régió bér– és jövedelemszerkezeti sajátosságából adódik

Az illetékbevételek 2009. évi régiós teljesülése is jelentősen elmarad az előző évitől. A gazdasági válsághoz köthető hatások miatt a „nagy értékű” szerződések száma visszaesett. A gépjármű forgalom visszaesése miatt 30%-os mértékben csökkent a gépjármű-illeték bevétele.  Az illeték bevételek további csökkenését okozta a hagyatékhoz kötődő új mentességi szabályok bevezetése.

 

 

Az Igazgatóság 2009. évben 27 575 db ellenőrzést végzett. Meghatározóan továbbra is a biztosítási jogviszony, valamint a feketegazdaság visszaszorítására irányuló vizsgálatok számának emelésére törekedve adatgyűjtést és egyes adókötelezettségek ellenőrzését 18 819 esetben, egyéb ellenőrzést 436 esetben hajtottak végre.

Az ellenőrzés eredményeként 868 adószámot függesztettek fel. A tavalyi év során 255  büntető feljelentés született adócsalás, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, csődbűncselekmény, számvitel rendjének megsértése tényállásokban egyaránt.

A megállapított jogerős adókülönbözet 21,3 milliárd Ft ez 17,2%-kal több mint az előző évben. 2,4 milliárd Ft nettó járulék- és egészségügyi hozzájárulás különbözet került megállapításra 9 034 vizsgálat eredményeként.

A 2009. évben befejezett vagyonosodási okból indított ellenőrzések száma (409 db) 10%-kal elmarad az előző év azonos időszakától. A feketegazdaság visszaszorítása érdekében több mint 8000 ellenőrzést végeztünk. Az adótudatosság erősítése céljából a preventív célzatú operatív ellenőrzések száma – régiónkban, és a három megyében is különböző mértékben- majd kétszeresére nőtt.

Az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések és adatgyűjtések összetétele az előző évhez képest változott: a nyugtaellenőrzések, valamint az árueredet-vizsgálatok helyett a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálatai kerültek előtérbe. A társhatóságokkal való együttműködés eredményeképpen összehangolt vizsgálat-sorozatot hajtottunk végre egy eseményen, kiemelt forgalmú időszakokra koncentráltan 280 helyszínen, közel 2000 db ellenőrzést elvégezve, melyet 125 db üzletzárás és 30 esetben tevékenység felfüggesztés követett, közel 70 millió Ft mulasztási bírság kiszabása mellett.

Adózóink továbbra is jelentős számban éltek fizetési könnyítési, ezen belül is gazdasági válságra hivatkozó kérelemmel. 2009. évben 29.340 db kérelem érkezett, gazdasági válságra hivatkozva. A kérelmek elbírálásának továbbra is azt tartottuk szem előtt, hogy: mindenkor törvényesen járjunk el, a köz érdekében védjük a költségvetés érdekeit, segítsük az adózó, és ezáltal a gazdaság működését.

A felszámolási eljárások száma jelentős növekedést mutat az előző évhez képest, számuk 455-nel nőtt, a végelszámolások száma szintén nőtt, 83%-kal több. 2009-ben régiónkban 605 felszámolási eljárást és 689 végelszámolást fejeztünk be.

Adóztatási filozófiánk, hogy magas szintű szolgáltatásainkkal segítsük az adózókat kötelezettségeik minél teljesebb körű önkéntes teljesítésében, – tegyük ezt törvényesen, szakszerűen, egységesen. Ügyfélszolgálatainkat 2009-ben közel 275 ezer ügyfél kereste fel személyesen. A személyes ügyfélforgalom csökkenésével arányosan nőtt az elektronikus iratforgalom. 2009. szeptember 1-jén a régió területén új kistérségi kirendeltségi ügyfélszolgálatot nyitottunk Szerencsen és Encsen.

 

Arra törekszünk, hogy hagyományos („mindennapi”) tevékenységünk folytatásával és középtávú stratégiánk fő- és részcéljaink további megvalósításával az adótudatosság fejlesztését célul tűző szolgáltató szervezetként működjünk. Jelmondatunk a Szolgáltató adóhatóság, célul tűzve a szolgáltatások színvonalának emelését és hatósági tevékenységünk egyidejű fejlesztését.

 

Csősz József osztályvezető a személyi jövedelemadó bevallások aktuális teendőire hívta fel a figyelmet. Az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 2010. február 25-ig, míg a többieknek 2010. május 20-ig

kell benyújtaniuk a bevallást. A nyomdai úton előállított nyomtatványon teljesítő adózók a  visszaigényelhető és kiutalni kért adót, járulékot a bevallás benyújtásától számított 30 napon

belül, de  legkorábban 2010. március 1-jétől, míg a bevallási kötelezettségüket elektronikusan teljesítők 2010. február 1-jétől kaphatják meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bevallásokban még most is 90 százalékban a leggyakoribb hiba, hogy hiányzik az adózó aláírása a papír alapú  bevallásról, más magánszemély adóazonosító számát tünteti fel,  nem jelöli a bevallás főlapján, hogy ha a visszaigényelhető összeg kiutalását szeretné kérni, rossz sorba írja a kifizető által levont adóelőleg összegét.

Azt kérik az APEH szakemberei, hogy erre figyeljenek oda a bevallást készítők, de ha minél többen választják az elektronikus úton történő, vagy az adóhatóság közreműködésével történő egyszerűsített bevallást, akkor ezek is kiküszöbölhetőek.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek