2024. 07. 20. szombat

Illés
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

A nyugdíjas utazási kedvezményre jogosultak köre 2011. május 1-től

Mivel sok nyugdíjas utasunk érdeklődött a jogosultságok és az utazási kedvezmények változásaival kapcsolatban a jegy-és bérletpénztárakban, az ügyintézés megkönnyítése érdekében ismételten felhívjuk a figyelmet a jogosultak körének változásaival és az ügyintézés menetével kapcsolatban.

A 65 év alatti nyugdíjasok utazási kedvezményei 2012. május 1-től megváltoznak, így a jelenlegi végleges, illetve ideiglenes arcképes nyugdíjas bérletigazolványt mindenkinek kötelezően le kell cserélnie, még abban az esetben is, ha továbbra is jogosult az utazási kedvezményre.

Helyi közlekedésben az utazási kedvezményt igénybe veheti azon 65. életévét be nem töltött személy :

aki a települési önkormányzat jegyzője által megállapított aktív korúak ellátására (vagy rendelkezésre állási támogatásra vagy rendszeres szociális segélyre) jogosult
gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy
aki saját jogú nyugellátásban részesül
aki korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesül (de csak, az aki 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesült)
aki munkaképtelenségi járadékban részesül

6.     aki növelt összegű öregségi járadékban részesül

aki névre szóló hozzátartozói nyugellátásban részesül

8.     aki özvegyi járadékban részesül

9.     aki rendszeres szociális járadékban részesül

10.  aki rokkantsági ellátásban részesül feltéve, hogy 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű valamint 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult.

11.  aki rokkantsági járadékban részesül,

12.  nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy,

13.  külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

14.  nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

15.  és ezen személyek az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával igazolja.

A jogosultság elbírálásához szükségesek

az ellátást, nyugdíjat, járadékot megállapító határozat  
2013. március 31-ig érvényes ellátottak utazási utalványa,
személyi igazolvány és lakcímkártya,
4×4-es méretű, három hónapnál nem régebbi, a jelenlegi életkornak megfelelő, világos hátterű igazolvány kép is.

Az ideiglenes és végleges nyugdíjas bérletigazolványok cseréjének végső határideje 2012. június 28. (a 30 napos bérletek esetében lehetőség van 2 hónapra előre megvásárolni a bérletszelvényeket, így a bérletigazolványnak is addig érvényesnek kell lennie.)

A június havi szelvények érvényességi határidejének lejárta után az MVK Zrt. érvényteleníti a jelenlegi végleges és ideiglenes nyugdíjas arcképes bérletigazolvány típust.

Július 1-től kizárólag csak az új típusú nyugdíjas bérletigazolvánnyal lehet utazni. Érvénytelen bérletigazolvánnyal való utazás szabálytalan utazásnak minősül, így pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után az igazolvány és bérletszelvény egyidejű bevonása mellett.

A 65 év feletti nyugdíjasokra nem vonatkoznak a fenti változások, továbbra is díjmentesen vehetik igénybe járatainkat.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek