2022. 08. 9. kedd

Emőd
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

A lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzéséhez kapcsolódó illetékkedvezmény

Az illetékekről szóló törvény szabályai szerint továbbra is mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése, amennyiben a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít.

A mentesség feltétele:
•    a lakóház építésére alkalmas telektulajdonon lakóház (vagyis kizárólag vagy túlnyomó részben lakás céljára használt épület) épüljön,
•    illetve hogy a felépítmény hasznos alapterületének összege elérje a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség 10 %-át.

Az illetékmentesség alkalmazása során az adóhatóság az adózó kérelmére a vagyonszerzés után megállapított illetéket – a megfizetés tekintetében – felfüggeszti, vagyis az illeték összege ugyan megállapításra kerül, befizetni a 4 éves határidő alatt nem szükséges. Fontos szabály, hogy a vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

A meghatározott 4 éves határidő elteltét követően az adóhatóság minden esetben hivatalból ellenőrzi az illetékmentesség feltételeinek teljesülését, amelynek során megkeresi az illetékes építésügyi hatóságot a lakóház törvényi szabályoknak megfelelő felépítésének igazolása céljából.

Az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket törli, ha a megkeresésre az illetékes építésügyi hatóság arról ad tájékoztatást, hogy a határidőn belül – a vagyonszerző nevére szóló – használatbavételi engedélyt adott ki, illetve a használatbavételt tudomásul vette.
Fontos tehát kiemelni, hogy az illeték törlésére, vagyis a kedvezmény teljes körű alkalmazására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a 4 éves határidő leteltét megelőzően a kedvezményt igénybe vevő vagyonszerző(k) nevére kiállított használatba vételi engedély kerül kiadásra vagy az illetékes hatóság hasonló tartalmú hatósági bizonyítványt ad ki a használatba vétel tudomásul vételéről.

Amennyiben a vagyonszerző a fenti feltételeket nem teljesíti, az illetéket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek