2024. 06. 25. kedd

Vilmos
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF

A járásnak minden jár

AZ OKMÁNYIRODA A JÁRÁSÉ LESZ

Rendkívüli ülést tartott október 18- án Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium tudomásul vette a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodást, ugyanakkor felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a személyi kérdésekben folytassanak további egyeztetéseket a megyei kormányhivatallal, s ennek során a legmesszebbmenőkig vegyék figyelembe az érintett dolgozók érdekeit.

Jogalkotói diktátum

A járások kialakításáról, feladatairól, működéséről a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról több jogszabály is rendelkezik. Az államigazgatási feladatok ellátásával összefüggő vagyon használatáról eképpen: „A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga leltár szerint, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül.” Az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei és a megyei kormányhivatalok kormány megbízottjai között megkötött megállapodás hivatott rendezni. E megállapodásról tárgyalt a képviselő-testület, mivel január elsejétől Tiszaújváros járási székhely lesz, s az említett dokumentumot október 31-ig kell aláírniuk a feleknek. Lényegében azonban csak tájékozódhatott a testület, mivel – ahogy a törvény fogalmaz – ha a felek között nem jön létre, vagy nem teljes körűen jön létre a megállapodás, a megyei kormányhivatal november 15-ig határozattal létrehozza a megállapodást, határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről, s e határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ezt a metódust nevezte Kovács Tibor, a Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke jogalkotási diktátumnak, mivel e helyzetben az önkormányzat teljesen kiszolgáltatott, magyarán a kormányhivatal azt visz, amit akar, ráadásul ingyen. Mindazonáltal a bizottság – tette hozzá Kovács Tibor – nagyra értékelte a polgármester és a jegyző munkáját, hozzáállását a megállapodást előkészítő egyeztetések során.

Ingatlanok ingyen

A központi elvárások és az önkormányzat által még teljesíthetőnek tartott „végeredmény” szerint a leendő járási hivatal törzskara a jelenlegi okmányirodában kap helyet.Az okmányirodai ingatlanrészt, továbbá a Városháza II. emeletén 3 irodát térítésmentesen vesz használatba az állam. A járási hivatalnak azonban ez nem elég, mivel a jövőben nem csak az önkormányzattól, hanem a megyei önkormányzattól is vesz át feladatokat. A megállapodás szerint ezért a Szederkényi út 8. szám alatti ingatlant (melyben a munkaügyi központ kirendeltsége is működik) térítésmentesen az állam tulajdonába adja az önkormányzat. A kormánymegbízott azt is kérte, hogy a járási hivatal két leendő vezetőjének, az őket kiszolgáló titkárságnak okmányirodai méltó elhelyezéséről, az ingatlanrész önálló mérőhelyeinek (áram, víz) kialakításáról, az informatikai végpontok bővítéséről is gondoskodjon az önkormányzat. Gondoskodni fog, a munkálatokra ugyanis a testület 5,6 millió forintot szavazott meg az egyéb céltartalék terhére.

Ingóságok

Jóval hosszabb a járási hivatalnak térítésmentesen átadandó ingóságok lajstroma. A teljesség igénye nélkül: egy VW Polo személygépkocsi, 17 számítógép és tartozékai, fénymásolók, nyomtatók, szerver, ügyfélhívó rendszer a hozzá tartozó szoftverrel, valamint egyéb szakfeladati szoftverek. A járási hivatalt illeti meg az átadásban érintett irodahelyiségek teljes bútorzata és leltár szerinti tárgyi eszközei. Az önkormányzat hozzájárult a hivatali iktatórendszer, az informatikai-, telefon- és internet szolgáltatás elérésének átmeneti igénybevételéhez is.

Az emberek a legfontosabbak

A tisztségviselők és a testület egy területen ellenállt – ahogy Kovács Tibor nevezte – az igénycunaminak. Bráz György polgármester és Dr. Molnár Tamás jegyző is hangsúlyozta, két alapvető szempontot vettek figyelembe az egyeztetések során. Egyrészt, hogy az állampolgárok a lehető legkevesebbet érezzenek meg a váltásból, ezért az önkormányzat igyekezett minden kérésnek eleget tenni. A másik, lényegében a legfontosabb szempont, hogy ne sérüljenek a hivatali dolgozók érdekei. A kormányhivatal 16 álláshely átadását kérte a hozzá tartozó bérekkel és járulékokkal, ebből 3-at üres státuszként. (Áprilisban 2 szabálysértési státuszt már átadott az önkormányzat). A „kikért” munkakörök azonban nem azok minden esetben, mint amit a törvény előír, ráadásul nem az előzetes megbeszélések szerinti a „lista”. Erről a kérdéskörről – tekintettel arra, hogy személyes adatokat tartalmazott az előterjesztés ezen része – zárt ülésen tárgyaltak a képviselők. Az ezt követő nyilvános határozathozatalkor kiderült, hogy a testület egy ponttal kiegészítette az egyébként egyhangúlag elfogadott, a megállapodást tudomásul vevő javaslatot. E pontban a testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a személyi kérdésekről folytassanak további egyeztetést a kormányhivatallal, s ennek során a legmesszebbmenőkig vegyék figyelembe a dolgozók érdekeit, továbbá a köztisztviselőket érintő megállapodásról tájékoztassák a képviselő-testületet.

Ferenczi László

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek