2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Ponthatárok és pótfelvételik a Miskolci Egyetemen

Megtartotta népszerűségét – a 2012. évi állami ösztöndíjas keretszámok drasztikus csökkenése mellett is – az Észak-magyarországi régió meghatározó felsőoktatási intézménye: itt volt a legkisebb a jelentkezési arányok csökkenése (23 százalék) a régió intézményei között, illetve a Miskolci Egyetemre felvettek arányának mérséklődése szintén 23 százalék alatti – derül ki a július 24-én közzétett ponthatárok első értékeléséből. A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét meghirdeti az egyetem a pótfelvételi eljárásban is.
Az országosan mért jelentkezési hajlandóság visszaesése képeződik le a Miskolci Egyetemen mind a 2012-es jelentkezési, mind a felvételi adatok tekintetében a július 24-én közzétett ponthatárok alapján. Mindezek ellenére vannak az egyetem karai között olyanok, amelyek az elmúlt évhez képest pozitív rekordot döntöttek. A tavalyi, egyébként is kiugróan magas felvételi létszámokat felülmúlva tovább tudta növelni gólyáinak számát a Műszaki Földtudományi Kar, az Egészségügyi Kar és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet.

Némileg emelkedett a tavalyi adatokhoz képest a költségtérítéses képzésre jelentkezők száma (az idén 1183 fő), tekintettel arra, hogy néhány karon és szakon csak ilyen finanszírozási formában indítható helyekre lehetett jelentkezni. Az országos tendenciával összhangban, a jól ismert kormányzati elvárások miatt, Miskolcra is kevesebben jelentkeztek az állami ösztöndíjas képzésekre (5084 fő).

A Miskolci Egyetem képzéseire összességében 6267-en jelentkeztek 2012-ben, közülük 2648-an nyertek felvételt – ez a jelentkezők 42 százaléka.

A tavalyi osztatlan, illetve alapszakos képzésekre vonatkozó adatokhoz képest a legjelentősebb eltérés ott mutatkozik, ahol állami ösztöndíjas helyet a központosított elosztás miatt nem tudtunk felkínálni, így elsősorban a jogi és a gazdaságtudományi karon. Két, az adott tudományterületen országosan elismert karról van szó: míg a Gazdaságtudományi Kar két Felsőoktatási Minőségi Díjjal, addig az Állam- és Jogtudományi Kar az országban egyedülállóként két Kiválósági díjjal is rendelkezik. Az említett karok egyebek mellett oktatói minősítettségben is országos listák élén állnak.

Az állami ösztöndíjas mesterképzésekre felvettek száma jelentős növekedést mutat: a képzésben résztvevők létszáma a tavalyi 411-ről 480-ra emelkedett.

Egyetemi LEG…-ek
Szembetűnő, hogy az idén is több kart és szakot jellemeznek igen magas ponthatárok. Az idei felvételi eljárásban jellemzően a társadalomtudományi karok (BTK, ÁJK, GTK) és az Egészségügyi Kar képzéseire lehetett a legmagasabb pontszámokkal bejutni Miskolcon.
A Miskolci Egyetem képzései közül a Bölcsészettudományi Kar állami ösztöndíjas politológia szakára lehetett a legmagasabb pontszámmal bekerülni: itt 431 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. Minimum 400 pont kellett a következő szakokra történő bejutáshoz is: szociológia, igazságügyi igazgatási, pedagógia, kulturális antropológia. A műszaki karok között az MFK-n realizálódtak a legmagasabb pontok.
Átlagban hatszoros túljelentkezés mutatkozott az Egészségügyi Kar képzéseire.
A legnépszerűbb a gépészmérnöki szak volt az idei eljárás során, ide 248 hallgatót vettek fel.
Az egyes karokon az alábbi szakok voltak a legsikeresebbek a felvételt nyert hallgatók száma tekintetében: ÁJK: jogász; BBZI: előadóművészet – klasszikus ének szakirány; BTK: anglisztika; CFK: óvodapedagógus; GTK: turizmus-vendéglátás; GÉIK: gépészmérnöki; MAK: anyagmérnöki; MFK: műszaki földtudományi.

KARI SZINTŰ KIEMELÉSEK

Műszaki Földtudományi Kar (MFK)
A Műszaki Földtudományi Kar a tavalyi évhez képest megőrizte a pozícióját. A műszaki földtudományi alapszakon jelentős létszámemelkedés történt, ami a tavalyi gyengébb év után ezt az alapszakot visszalendítette a 100 fő feletti felvételi létszámra. Ennek már biztató előjele volt, hogy mind az összes jelentkezés, mind az elsőhelyes jelentkezés terén javítani tudott a kar. A földrajz alapszak létszámát a korábbi évekhez hasonló szinten sikerült betölteni. Az alapszakokra összesen felvett hallgatók száma 148 fő, ami 23-mal több a tavalyinál és esetleg tovább növelhető a pótfelvételivel.
A mesterszakokon összesen 70 főt vettek fel 6 szakra. Újdonság és egy jelentős lépés előre az angol nyelvű olajmérnöki mesterképzés megindítása 15 fővel. Ezzel két fontos követelménynek tesz egyszerre eleget a kar: felzárkózik az Európában általánossá váló trendhez, mely szerint a műszaki területen a mesterképzések angolul folynak, másrészt alkalmazkodik az ipar igényeihez, mivel a MOL ZRt. a kutatási és termelési ágazatában elsősorban angol nyelven képzett mérnökökre kíván építeni.
A többi mesterszakon a felvett létszámok a korábbi évekhez hasonlóan alakultak.
Összességében a karra felvett hallgatók száma 218, ami a tavalyi nyári felvételihez képest 27 fővel több, jelezve a kar képzései iránti töretlen érdeklődést.

Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK)

A kar mind nappali, mind levelező munkarendben meghirdetett mesterképzési szakjai iránt az érdeklődés jelentősen növekedett, a  kiváló felkészültségű jelentkezőkből idén 47 százalékkal több hallgatót vett fel, mint tavaly.
Az anyagmérnöki alapszakra és a felsőfokú szakképzésekre (főként az önköltséges képzési forma esetén) felvettek száma az országos átlaggal azonos mértékben csökkent.
A Műszaki Anyagtudományi Kar gyakorlatorientált képzésekkel, rendkívül széles ipari háttérrel, nemzetközi kutatási projektekben való részvétel lehetőségével várja a pótfelvételin az újabb jelentkezőket.

Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK)
A nappali tagozatos mesterképzési szakokon az érdeklődés tovább nőtt, tavalyhoz képest – a színvonal megtartása mellett – 29 százalékkal több hallgatót vett fel a kar. Az alapképzési szakok közül a gépészmérnöki és a műszaki menedzser szakra nőtt a felvettek száma. Összességében a nappali tagozatra felvettek száma a tavalyinak megfelelő. A költségtérítéses képzések iránt – az országos tendenciával párhuzamosan – némileg csökkent az érdeklődés.
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar – 737 gólyájával – továbbra is a Miskolci Egyetem legmagasabb felvett hallgatói létszámával büszkélkedő kara.

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)

A korábbi évekre jellemző nyitási politikának megfelelően tovább gazdagodott az Állam- és Jogtudományi Kar által meghirdetett képzési paletta a közigazgatási mesterképzési szak nappali tagozatával.
A kar a jogi képzési területen indított jogász szakot nappali és levelező tagozaton, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakot nappali és levelező tagozaton, valamint igazságügyi igazgatási szakot levelező tagozaton. A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen igazgatásszervező szakon nappali és levelező tagozaton, valamint közigazgatási mesterszakon nappali és levelező tagozaton kínáljuk képzéseinket. Emellett az ügyviteli képzési területen felsőfokú szakképzés keretében jogi asszisztensek számára nappali és levelező tagozaton teszik lehetővé a képzést.
A felvételi adatok a tavalyi beiskolázási adatokhoz képest ott mutatnak eltérést, ahol állami ösztöndíjas helyet nem tudtunk felkínálni, így a jogász és az igazgatásszervező szakokon. Ez utóbbi szakon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek a megkezdése is éreztette kedvezőtlen hatását.
Azokon a képzési területeken, ahol államilag támogatott képzést is tudott nyújtani a kar – így pl. a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakon –, nőtt a felvettek száma a tavalyihoz képest. Pótfelvételit a következő szakokon hirdet a kar: jogász szak (nappali és levelező tagozat), közigazgatási mesterszak (nappali és levelező tagozat), igazgatásszervező alapszak (nappali és levelező tagozat), igazságügyi igazgatási alapszak (levelező tagozat), munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (nappali és levelező) tagozat, jogi asszisztens felsőfokú szakképzés (nappali és levelező tagozat).

Gazdaságtudományi Kar (GTK)

A felvételi adatok azt igazolják, hogy változatlanul vonzó a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara. Az öt alapszakra (gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás) felvételt nyertek pontszáma közel azonos az elmúlt évekéhez, annak ellenére, hogy a kormány döntése értelmében a 2012/2013-as tanévtől kezdődően csak költségtérítéses helyeket hirdettek meg az üzleti képzési alapszakokon.
Nőtt a kar mesterszakjai iránti érdeklődés is, ebben minden bizonnyal szerepe van annak, hogy a legjobbak közül 150 fő állami finanszírozási képzési helyeken kezdheti meg tanulmányait.
A kar rendelkezik még szabad kapacitással, ezért az önköltséges képzési helyekre mind alap-, mind mester szakon pótfelvételit hirdet. Ugyanígy jelentkezhetnek még azok is, akik szakirányú továbbképzésre (orvos/gyógyszerész-közgazdász, jogász-közgazdász, humán menedzsment, mérnök-közgazdász, terület és településfejlesztési menedzser szak) kívánják jelentkezésüket benyújtani, itt a felvételi határidő augusztus 20.

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

A BTK magas színvonalú képzésekkel és kiváló oktatókkal várja a felvételizőket. A kar alapszakjain az önköltség összege nem emelkedett jelentősen az elmúlt évekhez képest, a mesterszakokon a jogszabályban előírt minimum összegeket állapítottak meg. További igen jelentős kedvezmény a hallgatók részére, hogy módjuk van az önköltség két részletben történő fizetésére is. A kar valamennyi hallgatójának tud kollégiumi férőhelyet biztosítani.

Comenius Főiskolai Kar (CFK)

A Comenius Főiskolai Kar 2 alapszakon (BA) és 7 felsőfokú szakképzési (FSZ) szakon hirdetett képzést. Ezekre összesen 40 fő államilag finanszírozott BA-s keretszámban részesült a kapacitásszámok központi elosztásakor. A Miskolci Egyetem egésze, melybe a kar is beletartozik, 100 fő felsőfokú szakképzési helyet kapott. A vonalhúzás után megállapítható, hogy a kar feltöltötte BA-s férőhelyeit, felsőfokú szakképzésben pedig 7 főt vett fel állami ösztöndíjas helyre. Ez összesen 47 állami ösztöndíjas hallgatót jelent, akik mellé 12 önköltségen tanuló hallgató került felvételre. A nyári pótfelvételi eljárásban Sárospatak várja a jelentkezőket mind tanító- és óvodapedagógus, mind pedig felsőfokú szakképzési szakjaira (csecsemő- és gyermeknevelő gondozó, ifjúságsegítő, intézményi, illetve sportkommunikátor, médiatechnológus asszisztens és web-programozó). Azok számára javasolja a jelentkezést, akik nem nyertek felvételt, illetve nem jelentkeztek, hiszen a kar magas színvonalú képzést biztosít hallgatóbarát költségtérítésért.


Egészségügyi Kar (EK)

Az Egészségügyi Kar az idén érte el az eddigi legjobb felvételi eredményét. Az előző évi 160 főről idén 175 főre emelt állami ösztöndíjas felvételi keretszámot a kar 110 százalékban töltötte fel a normál felvételi eljárás keretében. 189 állami ösztöndíjas és 4 önköltséges hallgató került felvételre. A jelentkezések száma a tavalyi évhez hasonlóan magas volt, átlagban hatszoros túljelentkezés mutatkozott. Legnépszerűbb a gyógytornász és a képalkotó diagnosztikai képzés, de nem csökkent az érdeklődés a védőnő és az egészségturizmus-szervező szakok iránt sem. Ebben az évben a felvételi pontok az előző évihez hasonló szinten mozognak, a gyógytornász és a képalkotó diagnosztikai analitikus szakon tapasztalható emelkedés. Pótfelvételi lehetőségekről a kar honlapja nyújt tájékoztatást.

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (BBZI
)
A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet az utóbbi évek legsikeresebb felvételi eljárását zárta. Összesen 236 felvételiző volt, ez az érték mindössze 2 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi, annak ellenére, hogy 2012-ben országosan 22 százalékkal kevesebben jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe, mint 2011-ben. Az intézetbe felvételizők  92,3 százaléka államilag finanszírozott, 7,7 százaléka költségtérítéses képzésre jelentkezett.
A 236 felvételizőből 94-en első helyen jelölték meg az intézetet. Nappali alapképzéseikre 138 fő adta be jelentkezését, míg 90 felvételiző mesterképzéseiken kívánta folytatni tanulmányait.
Alapképzésen a kar államilag finanszírozott keretszáma 60 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, ezt a keretet fel is töltötték. Számos szakjukra többszörös volt a túljelentkezés, klasszikus előadóművészet – fuvola és ének szakokra háromszor annyian jelentkeztek, mint ahány felvételizőt felvettek. Klasszikus előadóművészet – kürt szakon az első helyen a BBZI-t megjelelő felvételizők aránya 100 százalék volt.
A Bölcsészettudományi Kar együttműködésével akkreditált tanár-zenetanár mesterszakokon az államilag finanszírozott férőhelyek 89 százalékát tudták feltölteni. A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet minden korábbinál magasabb létszámú elsős évfolyammal kezdheti meg a 2012/13-as tanévet.


Pótfelvételi lehetőségek

Az augusztus 10-ig beadandó pótjelentkezések – ezek elektronikus formában és papír-alapon történhetnek – eredményeképpen a karok várhatóan még növelni fogják hallgatói létszámukat. (Ekkor már csak önköltséges helyekre lehet majd pályázni.) A pótfelvételi során megpályázható szakokról az érdeklődők az egyetem és a karok honlapjáról (www.uni-miskolc.hu) a mai naptól kezdődően kaphatnak bővebb információkat.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek