2024. 06. 19. szerda

Gyárfás
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF

Megyei tudástár

Befejezéséhez közeledik a közel 80 millió Ft-os uniós pályázat megvalósítása – a Megyei tudástár, a könyvtárak informális képzési szerepének erősítése. Az információs társadalom helyi fejlődéséhez járul hozzá az a szolgáltatásfejlesztési projekt, a Megyei tudástár létrehozása, mely erősíti a könyvtárak nem formális és informális képzési szerepét, támogatja az élethosszig tartó tanulást, biztosítja a megye és az érintett települések, kistérségek lakosságának minőségi könyvtári – információs ellátását, segíti az esélyegyenlőség javulását. A projekt egyik célja az volt, hogy a megyei portálon keresztül létrehozzunk egy olyan dokumentumtárat sok-sok információval, digitális tartalommal, mely bárhonnan elérhető, segíthet a tanulásban, kutatásban. A pályázati forrás segítségével számos, az olvasáskultúra fejlesztésére irányuló program, vetélkedő, a digitális írástudás elsajátítására szervezett tanfolyam és a könyvtárosok továbbképzése valósult meg.  
A pályázatnak köszönhetően az elmúlt időszakban több ezerrel nőtt a könyvtárhasználatok száma, több százan vettek részt a képzéseken és több tízezerrel nőtt az online katalógusokban elérhető könyvek száma.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország egyik leghátrányosabb megyéje. Településszerkezetére az aprófalvak magas, a városok relatíve alacsony száma, az utóbbiak korlátozott szolgáltató képessége jellemző. A gazdasági szerkezetátalakulás következtében rendkívül magas a munkanélküliek, s alacsony a munkaképes korú foglalkoztatottak száma. A statisztikai és feladat ellátási alapon létrejött kistérségek túlnyomó része halmozottan hátrányos helyzetű, az országos átlagot meghaladó a munkanélküliség. A lakosság képzettségi színvonala, szakmaprofilja nem piacképes, így nehéz a jelenlegi helyzet kezelése. Ezért megyénkben még inkább kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az oktatás, a képzés, az élethosszig tartó tanulás folyamatának támogatása. Az életmódváltáshoz, a hátrányok leküzdéséhez szükséges a nem formális és informális képzés olyan lehetőségeinek megteremtése, amely a lakóhelyhez közel, akár a nap 24 órájában is elérhető, alapszolgáltatásként a településen élők részéről igénybe vehető.
A fiatalabb generáció előtt álló kihívások, a minőségi oktatásban való részvétel esélye, a földrajzilag hátrányos helyzetben lévő lakosságarány mértéke indokolja, hogy ne csak a megyeközpont fejlesztésében gondolkodjunk. A kistérségekben működő intézmények személyi állománya, korlátozott pénzügyi lehetőségei és növekvő feladatai indokolják az együttműködések kiterjesztését, a gazdaságosan és hatékonyan működtethető megyei könyvtári hálózat (rendszer) kialakítását, működtetését.
A közel 80 millió forintos európai uniós támogatásból olyan megyei könyvtári informatikai és tartalomszolgáltató rendszer valósul meg, mely képes gazdaságosan és hatékonyan, a projektben résztvevő és a hozzá kapcsolódó intézmények partneri együttműködésére támaszkodva jobb színvonalú szolgáltatást nyújtani.
A digitális írástudás megszerzése érdekében szervezett programokon közel 500 fő sajátította el a számítógép- és internet használat alapvető ismereteit. A hátrányok leküzdéséhez, a felzárkózáshoz segítséget nyújt az olvasáskultúra fejlesztése, melyhez színes programokon, az alkotókkal való személyes találkozókon keresztül vezet az út. A programszervezések során kiemelt figyelem irányult a legfiatalabbakra és a hátrányos helyzetű környezetben élő gyerekekre. Az együttműködő partnerek, a Selyemréti Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola és a sajóhídvégi Rákóczi Julianna Általános Iskola egy-egy első osztályos csoportja olyan kísérleti programban vesz részt, mely túlmutat a projekt határain.  A két iskola tanulói egy 5 éven át tartó intenzív kapcsolat keretében részt vesznek a könyvtár által szervezett, a tanulást és a személyiség harmonikus fejlődését elsegítő foglalkozásokon.  Hasonló fejlesztés indult Ózdon és Sárospatakon is. Az eddigi eredmények ismertetésére a zárókonferencia keretében kerül sor. A programok, előadások nemcsak a Megyei Könyvtárban és a Miskolci kistérségben kerültek megrendezésre, hanem a konzorciumi partnerek és vonzáskörzetük településein is.
A projektben megkülönböztetett figyelem irányult a megyében fogyatékkal élők, valamint a hátrányos helyzetben lévők könyvtári ellátásának fejlesztésére. A fizikai akadálymentesítésen túl törekszünk a digitális tartalmak „akadálymentes” elérésére, többnyelvű megjelenésére is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt kedvezményezettjei:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
A Művelődés Háza és Könyvtára, Sárospatak
Abaújszántó Város Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati Közművelődési és Sportintézet, Miskolc
Ózdi Művelődési Intézmények
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek