2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Javult a kutatások minősége

A kutatási potenciál növelése, a kutatások minőségének javulása, ezeken keresztül az egyetem versenyképességének növelése volt az elsődleges cél.   A projekt révén növekedett a hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelenő publikációk szám, a hivatkozások emelkedése pedig a kutatások minőségének javulást jelenti.

Az egyetem több tudományos műhelyében zajlottak olyan kutatások amelyek több tudományág képviselőinek együttes munkájával valósultak meg. Műszaki területek , szociológusok, jogászok és közgazdászok is részt vettek bizonyos munkákban, más helyeken pedig az anyagkutatás  eszközeit és módszereit használták  gyógyszeripari eljárások kidolgozásához. Közvetve a régió gazdasági és társadalmi modernizálására is hatással van a több mint kétmilliárd forintos projekt, melyet a Miskolci Egyetem valósít meg uniós támogatásból.
2011 tavaszán kezdték meg működésüket négy stratégiai területen – a  fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás, energiagazdálkodás,  az anyagtudomány és nanotechnológia, a mechatronika és logisztika valamint az innovatív tervezés és technológiák  témakörben – a  Kiválósági Központok.
Az ezekben működő 20 nemzetközi szintű tudományos műhely törekedett a fiatal kutatók helyben tartására és régióbeli letelepítésére is. Ennek jegyében töltötték be a projekt keretében nyílt kutatói státuszukat is, közel 90 fő alkalmazására került így sor.  A műszaki karokon működő doktori iskolák mindegyike bevonta ugyanakkor PhD hallgatóit is a munkába. A több mint 80 PhD hallgató mellett tehetséges MSc és BSc hallgatók is bekapcsolódtak a kutatásokba, melyek eredményeként több mint 260 szakdolgozat, diplomaterv és TDK dolgozat született.
A központok kutatási eredményei beépülnek az oktatásba. Ezt a tény is alátámasztja: a szakdolgozatok, diplomatervek és TDK dolgozatok mellett a projekt keretében több oktatási segédletet is kidolgoztak.
Kiemelt cél a minőségi fejlesztés is, a kutató-fejlesztő munkacsoportok ennek jegyében újabb projekteket dolgoztak ki. Ezek közül 4 pályázat nyert és összességében újabb több mint kétmilliárd Ft támogatás teszi lehetővé a kiemelt stratégiai kutatási területek további fejlesztését.
Japántól Dél-Afrikáig a világ számos országában több mint 700 konferencia részvételt támogatott a projekt, amely kapcsán több mint 400 cikk jelent meg a konferencia kiadványokban.
Az egyetem nemzetközi tudományos presztízsét növeli a projekt által támogatott – impakt faktoros folyóiratban megjelent – több mint 150 szakcikk.  A pályázati vállalás teljesítése során a legnagyobb erőfeszítést a szakmai folyóiratban történő ellenőrzött és megfelelően dokumentált publikációk száma jelentett. A kiválósági központok keresték a publikálási lehetőségeket, több központ hazai és külföldi szakmai folyóiratok különszámát jelentette meg. A projektben részvevő több mint 560 oktató-kutató kiváló munkáját jelzi, hogy a célkitűzést sikerült túlteljesíteni, mert a projekt két éve alatt közel 1400 szakcikkben szerepel a projektre történő hivatkozás. Fontos előrelépés, hogy 7 db szabadalmi bejelentés és 2 db használati mintaoltalmi bejelentés is elkészült a kutató-fejlesztő munka eredményeként.
2011 év őszén elkészül a projekt stratégiai dokumentuma, amelyet megtárgyalt és véleményezett az elismert külföldi tudósokból álló Stratégiai Tanácsadó Testület. Kritikájukat figyelembe véve készült egy ajánlás, amelyet az egyetem új Intézményfejlesztési Tervének összeállításánál figyelembe vettek. Az egyetem szenátusa úgy döntött, hogy a Kiválósági Központok a projekt befejezése után is fenn maradnak és munkájukkal segítik, hogy a Miskolci Egyetem nemzetközileg is elismert kutatóegyetemmé váljon.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek