2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

Harminckét könyv bemutatója a Miskolci Egyetemen

Több mint kétmilliárd Ft Európai Uniós támogatásból valósította meg a Miskolci Egyetem az a projektet, amelynek célja az Egyetem stratégiai kutatási területein működő Kiválósági Központok fejlesztésére alapozva a felsőoktatás minőségének fejlesztése volt.  Ritkán adódik olyan alkalom, hogy egyszerre ennyi kiadvány lát napvilágot a Miskolci Egyetemen.  A mennyiség persze minőséget is takar, hiszen csak olyan munkák kaptak nyomdafestéket, amelyek a Kiválósági Központokat életre hívó projekt célkitűzéseit szolgálják.

A tudományos kutatók tudják, a könyvek jelentős hányadának tartalma, részleteiben vagy egészében tudományos publikációkban felbukkant már, ám többségük új információkkal rukkol ki a szakma számára, azzal az igénnyel, hogy az itt alkotó kollektíva közelebb vigye az intézményt a kutató egyetemmé váláshoz. Nem titkolt szándék, hogy az új ismeretek újabb híveket hozzanak a tudományos berkekben és a közvélemény előtt egyaránt, és egyben elismeréseket az itt dolgozó kutatóknak.
Mivel foglalkoznak ezek a könyvek és mi áll a megjelenésük gyakorlati hátterében?
Néhányuk, mint például  A Bevezetés az áramlástanba című vagy a  Radiopathológia  – Tankönyv képalkotó diagnosztikai analitikus hallgatók számára, de úgy vélem idesorolhatjuk a Tudásmenedzsment rendszer fejlesztése a vállalati versenyképesség javítására című három kötetes munkát is, kimondottan az oktatás számára készült hiánypótló kötetek,  az ismeretek átadásának színvonalas letéteményesei.
Más munkák egyedi kutasokkal lépnek ki a tudományos porondra, jól példázza ezt a Csavarszivattyúk fluidum termeléshez című könyv vagy a Sejt automata anyagtudományi alkalmazásai című munka, az utóbbi érdekessége, hogy megírói e művel az interdiszciplináris kutatások fontosságát is alátámasztják.
A projekt fontos célja volt a különböző tudományterületeken működő karok, intézetek, illetve Tudományos Műhelyek együttműködésével megvalósuló kutató munka. Ezen együttműködés eredményeként is születtek, az adott tudományterületen túlmutató kötetek. Így például a Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központban a bölcsészkutatók kötete Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás és A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai címmel. Hasonlóképpen egy égető földtudományi kérdést, az ahhoz kötődő kutatások jogi hátterét elemzi egy kötet, amelynek címe: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében. Jogtudósok tollából született továbbá 6 különböző a stratégiai kutatási területekhez kapcsolódó aktuális témát tárgyaló monográfia (környezetjog, vízjog, stb.) és két tudományos konferencia anyagát tartalmazó kötet is.
Van olyan tanulmánykötet, amely egy korábbi Európai Uniós pályázat révén megvalósuló kutatatás, és az abból származó kötet folytatása, a mostani már új kutatási eredményeket tartalmaz, fogalmazhatunk úgy, ezeknek az ismereteknek egy bővített változata, ez Szemelvények a mérnöki szerkezetek integritása témaköréből címet viseli.
A megjelent harminckét mű között vannak olyanok, amelyek egészen praktikus, mondhatjuk úgy: aktuális országos gondokra és kérdésekre adnak tudományos választ. Ilyen például a Földgázok és szén-dioxid földalatti tárolása című vagy a Földgázszállító rendszerek tervezése és létesítése című kötet, de ugyanebbe a csoportba tartozik a Hulladéklerakók rekultivációja, utógondozása illetve a Vállalati kihívások – Stratégiai válaszok című könyv is.
Számos munka angol nyelven íródott, hiszen elsődleges célja, hogy a területkör kutatói forgassák a lapjait, s bekerüljön a tudományszegmens nemzetközi információáramlásába a kötet tartalma, ám  kinyomtatásuk, kiadásuk tükrözi azt a törekvést is, hogy a Miskolci Egyetem mind több karán  az oktatás idegen nyelven bonyolódjék. Ezt a szándékot erősíti a Advanced Logistic Systems , a Fluid dynamics és a PVT Properties of Reservoir Fluids című kötet  egyaránt.
Vannak a kötetek között olyanok is, amelyek a projekt működését dokumentálják. Angol és magyar nyelven is megjelent a projekt keretében készült stratégia. A Központban a kiválóság című kötetben pedig a projektben résztvevő kutatókkal készített interjúk találhatók.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek