2024. 06. 19. szerda

Gyárfás
1 EUR 395 HUF
1 GBP 467 HUF

Eötvös József program az általános iskolákban

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) a gyermek és ifjúság felzárkózásának területén olyan programokat kíván kidolgozni, amelyek a tanulás és a munka világa közötti kapcsolatot erősítik.

Ennek szellemében indította útjára a TKKI 2013-ban az Eötvös József Programot, amelynek célja egy méltányos oktatási rendszer megteremtésére irányuló komplex program- és szolgáltatáscsomag összeállítása, illetve megvalósítása. Ennek elemei ágazati együttműködéseken alapulva összehangoltan és átfogóan működnek, így segítve elő a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét, későbbi elhelyezkedését és általában véve a társadalmi befogadását.

A program hatékonyan járult hozzá a köznevelés mérés-értékelés rendszere és módszertana esélyteremtő iskolai szemléletének kialakításához, valamint szakmai szolgáltatásokat nyújtott a köznevelési intézményeknek, különösen ott, ahol nagy számban vannak hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Az Eötvös Programba az országos képesség-méréseken átlag alatti teljesítményt nyújtó 139 köznevelési intézményt vonták be. Minden egyes intézményből pedagógus mentorcsoportot alkotott 5 fő, akik közvetlenül segítették az intézmény szervezetfejlesztési, módszertani, tanulás-módszertani, konfliktuskezelési, egészség-megőrzési és kommunikációs tevékenységét.

A mentorok képzéseken, műhelymunkákon vettek részt. A 688 mentor 40 csoportban sajátította el azokat a korszerű ismereteket, módszereket, tevékenységeket, melyek segítségével intézményük eredményeket érhet el a hátrányos helyzetű tanulók sikeres oktatásában, nevelésében. A képzéseken részt vettek a hálózatkoordinációs munkatársak is, közel 1000 fő szerzett tanúsítványt. Az intézmények a projekt belső munkatársaival, fejlesztőivel, projektmenedzsmentjével a koordinátori hálózaton keresztül tartották a kapcsolatot, emellett minden intézményben tájékoztatót tartottak és minden tantestületben 30 órás képzést szerveztek. A program elsődlegesen a 3-16 éves kiemelt figyelmet igénylő, főként hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusokra, illetve a köznevelési intézmények egyéb dolgozóira, az intézményvezetőkre, továbbá a gyermekek szüleire/gondozóira fókuszált.

Az  EÖTVÖS JÓZSEF PROGRAM EREDMÉNYEIRŐL MISKOLCON SZÁMOLTAK BE A SZAKEMBEREK 2015. NOVEMBER 25-ÉN.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek