2022. 10. 6. csütörtök

Brúnó, Renáta
1 EUR 424 HUF
1 GBP 485 HUF

Duális képzések a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetemen 2013-ban kezdődött el a duális képzések akkreditációját és tananyagfejlesztését megalapozó projekt, amelynek eredményeként három karunkon, összesen 9 alapképzési (BSc) szakon megkezdődhetett az oktatás. A sikeres felvételi eljárások eredményeként 50 elsőéves hallgató kezdete meg ebben a formában tanulmányait 2015 szeptemberében.

A projektben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. volt a konzorciumi partnerünk.
A fejlesztő munka céljai szlogenszerűen megfogalmazva:
„A GYAKORLAT A LEGJOBB TANÍTÓMESTER!”
„A TUDÁS A LEGJOBB TANACSADÓ!”

A két mondat a duális képzés lényegét és két oldalát adja vissza.
A duális képzésben a hallgató évente átlagosan 26 hetet tölt el az egyetemen, ahol az alapozó elméleti és módszertani ismereteket szerzi meg. A vállalati gyakorlati képzés pedig, átlagosan 22 hét időtartamú. Ekkor szerzi meg a kiegészítő, munkatapasztalathoz kötődő, szakmai ismereteket, és lehetőséget kap a vállalat vagy szakma specifikus kompetenciák megszerzésére is. A képzés e két dimenziója: összetett, versenyképes tudást és képesség együttest eredményez.

A duális képzésben a diákot hallgatói tanulmányi szerződés köti az Egyetemhez és a gyakorlati képzőhellyel is szerződéses jogviszonyba kerül. A képzés teljes időtartama alatt a hallgató jövedelemhez jut, amely a tanulmányi költségek egy részének a fedezetét is biztosíthatja. Ez nem jelent előzetes elkötelezettséget a jövőbeni munkahely kiválasztásában, de a vállalatok a legjobb hallgatók megtartására törekedve, állás lehetőséget is felkínálhatnak a diplomát szerző kiváló hallgatóknak.
A duális képzés előnyei a hallgatók számára:
•    anyagi juttatást, „fizetést” kap a képzés teljes időtartamára, ami segít finanszírozni az önköltséget, vagy az egyéb képzési kiadásait;
•    az egyetemi tanulmányokkal egy időben szakmai gyakorlatot szerez, ami előnyt jelent az álláskeresésnél, hiszen nem fog pályakezdőnek számítani;
•    a képzés végén a vállalattól akár állásajánlatot is kaphat;
•    jobban megismeri a szakma gyakorlati oldalát.

A duális képzés előnyei a vállalatok számára:
•    a vállalatok/intézmények közvetlen részvétele a hallgatók képzésében, gyakorlati szemléletmódjának alakításában;
•    a munkaerőpiaci partnerek a képzés végén olyan munkaerőt vehetnek fel, akit már nem kell betanítani.

A vállalati és intézményi partnerek száma közel 100, és folyamatosan növekszik a csatlakozó gyakorlati képzési helyet biztosító partnereink száma.

A Miskolci Egyetem akkreditált duális képzései:
Műszaki Anyagtudományi Karon: http://www.mak.uni-miskolc.hu/dualis-kepzes-/
•    anyagmérnöki szak (öntészeti szakterület)
Gazdaságtudományi Karon: http://gtk.uni-miskolc.hu/
•    gazdálkodás és menedzsment szak
•    nemzetközi gazdálkodás szak
•    pénzügy – számvitel szak
•    kereskedelem és marketing szak
•    turizmus – vendéglátás szak
Gépészmérnöki és Informatikai Karon: http://gepesz.uni-miskolc.hu/
•    logisztikai mérnök szak mérnökinformatikus szak
•    programtervező informatikus szak

A képzések száma jelentősen bővülni fog, mivel 2016 őszétől a Műszaki Földtudományi Kar és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar valamennyi alapképzési területén elindulnak új duális képzések.
A Miskolci Egyetem a felsőoktatási duális képzések kialakításában, saját képzésein keresztül – a sokszínű képzési választékával – vezető szerepet szeretne betölteni a régióban. A gyakorlatorientált képzés megvalósítása és hatékony működtetése a közép- és felsőfokú képzési intézmények (egyetem és középiskolák) valamint a gazdasági szereplők (gyakorlati képzőhelyek) újszerű együttműködésére épül.

A duális képzés kiemelt résztvevője a gyakorlati oktatást felvállaló vállalat – intézmény. A vállalkozások – intézmények bevonása és az akkreditált gyakorlati képzési helyek kialakítása nélkül a rendszer nem működtethető.

Ennek érdekében az oktatási tér szereplőinek együttműködésre kell lépniük a közös célok hatékony munkamegosztás keretében történő megvalósítása érdekében.
Ezen koordinált együttműködés kereteinek megteremtése érdekében, a Miskolci Egyetem gesztorként magára vállalta, egy regionális Duális Képzési Hálózat megalapítást és fenntartását. Az UNI – DUO Chartánk ennek formális kereteit is megteremtette. Az UNI – DUO Charta regionális szinten szeretné megteremteni a duális képzést felvállaló, képzési színtereket létrehozó, működtető oktatási intézmények és vállalkozások együttműködését.

A képzéseink elvi, módszertani integrációját és kiemelkedő minőségét biztosító UNI – DUO Modellünk megkönnyíti partnereink és hálózati tagságunk együttműködését is.
A ME elkötelezett a különböző Karain elindított duális képzési programjai fenntartása és a felhalmozott tudás – tapasztalat megosztása tekintetében.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek