2021. 10. 24. vasárnap

Salamon
1 EUR 364 HUF
1 GBP 431 HUF

A Miskolci Egyetem felvételi adatai

I. A 2015. JÚLIUSI FELVÉTELI ADATAI
A MISKOLCI EGYETEMEN
Április végére nyilvánossá váltak az idei felsőoktatási jelentkezési adatok. A jelentkezők számának változása az intézményeket különböző mértékben érintette, számos felsőoktatási intézmény a korábbi évek felvételi eredményeihez képest jelentős visszaesést szenvedett el.
A Miskolci Egyetem vonatkozásában az erős demográfiai csökkenés és az Északkelet-Magyarországot legsúlyosabban érintő belső elvándorlás ellenére a jelentkezők létszáma a tavalyihoz képest nem mutat számottevő elmozdulást, ezzel az egyetem a felsőoktatási intézmények között országosan az élmezőnyben foglal helyet. A régió más felsőoktatási intézményeiben jellemzően magas a veszteség, ebből a szempontból még nyilvánvalóbb, hogy a Miskolci Egyetem megtartotta népszerűségét, ismét bizonyítva, hogy az Észak-magyarországi régió meghatározó felsőoktatási intézménye.
A július 23-án közzétett ponthatárok első értékeléséből az is kiderül, hogy az érettségizők számának több mint 2%-os csökkenése mellett a Miskolci Egyetemre állami ösztöndíjjal felvettek száma megegyezik a tavalyi létszámmal, s ez utóbbi – figyelembe véve az érettségizők számának csökkenését – relatív emelkedést jelent.
A Miskolci Egyetem mesterképzéseire a nyári eljárásban felvettek száma 444 fő, amely egyértelműen jelzi e magasabb képzési szint további népszerűségét.
A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét meghirdeti az Egyetem a pótfelvételi eljárásban is.

A jelentkezések számának változása a demográfiai folyamatokat követő volt az elmúlt évtizedekben: 1993-ban a 18 éves korcsoport létszáma 190 ezer volt, tavalyról ez évre 112 ezerről 105 ezerre csökkent, 2018-ban már csak 90 ezer lesz.
Az érettségizők száma a tavalyi 117.800 főről 115.300 főre csökkent, amely több mint 2%-os visszaesés. Ezzel összevetve a Miskolci Egyetemre felvett hallgatói létszám a tavalyi 2067 fővel szemben 2047 fő lett, amely – tekintettel a fenti demográfiai folyamatokra – mindenképpen sikerként értékelhető, figyelembe véve, hogy a felsőoktatási intézmények alapszakjaira való bejutáshoz szükséges minimális ponthatár 2015-ben (országosan) 260-ról 280 pontra emelkedett.
Az észak-magyarországi régió lakosságának nehéz szociális helyzete azzal a következménnyel járt, hogy a fizetős, önköltséges helyekre jelentkeztek kevesebben.

A 2015 júliusában felvett létszámokkal kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy összesített hallgatói létszámemelkedést ért el a karok többsége: a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 16 fővel, a Bölcsészettudományi Kar 43 fővel, a Gazdaságtudományi Kar 50 fővel, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 6 fővel, a Műszaki Anyagtudományi Kar pedig 11 fővel vehetett fel több hallgatót, és szintén kiemelendő, hogy négy kar (BBZI, BTK, GTK, MAK) növelni tudta az állami ösztöndíjjal felvett hallgatók létszámát is.
Az egyetemre felvett hallgatók több mint 76%-a állami ösztöndíjas, ami önmagában biztosítja az intézmény hosszú távú stabilitását.
A Miskolci Egyetem karaira 2015-ben összességében 4804-en jelentkeztek, közülük ez idáig 2047-en nyertek felvételt – ami a jelentkezők 43%-a. Az első helyen a Miskolci Egyetemre jelentkezők (2668 fő) több mint 76%-a kezdheti meg nálunk a tanulmányait.

Összességében elmondható, hogy a felvételi adatok a Miskolci Egyetem képzései iránti társadalmi igényt és bizalmat mutatják.

Egyetemi LEG…-ek

Szembetűnő, hogy több kar több szakjára idén is kiemelkedően magas ponthatárral lehetett bejutni.
A Miskolci Egyetem képzései közül a Gazdaságtudományi Kar állami ösztöndíjas Nemzetközi gazdálkodás szakjára lehetett a legmagasabb pontszámmal bekerülni: itt 471 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. Minimum 420 pont kellett a következő szakok állami ösztöndíjas képzéseire történő bejutáshoz is: Igazságügyi igazgatási, Jogász, Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás. A műszaki karok között Gépészmérnöki és Informatikai Karon és a Műszaki Földtudományi Karon realizálódtak a legmagasabb átlagpontok.
Az egyes karokon az alábbi szakok voltak a legsikeresebbek és legnépszerűbbek a felvételt nyert hallgatók száma tekintetében: Állam- és Jogtudományi Kar: Jogász (121 fő); Bartók Béla Zeneművészeti Intézet: Zenetanár-zongora (11 fő); Bölcsészettudományi Kar: Anglisztika (57 fő); Egészségügyi Kar: Gyógytornász (80 fő); Gazdaságtudományi Kar: Gazdálkodási és menedzsment (62 fő); Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Gépészmérnöki (153 fő); Műszaki Anyagtudományi Kar: Anyagmérnöki (46 fő); Műszaki Földtudományi Kar: Műszaki földtudományi (49 fő).
Átlagban háromszoros túljelentkezés mutatkozott az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudományi, az Egészségügyi, a Gazdaságtudományi, a Gépészmérnöki és Informatikai, a Műszaki Anyagtudományi és a Műszaki Földtudományi Kar képzéseire.

AZ EGYES KAROK FELVÉTELI EREDMÉNYEI

Műszaki Földtudományi Kar (MFK) – Jelentős előrelépés az angol nyelvű mesterszakoknál
A Műszaki Földtudományi Kar mindegyik meghirdetett szakján – 3 alapszak, 8 mesterszak – megindítja a képzést szeptembertől. A hazai demográfiai csökkenést előre látva a kar beiskolázási politikájának fontos eleme volt az elmúlt évben az idegen nyelvű képzési kínálat fejlesztése, melynek eredményeként a következő tanévben immár három mesterszakon – Földtudományi mérnöki, Hidrogeológus mérnöki, Olajmérnöki – indulhat meg a képzés hallgatóiknak angol nyelven is.
Ezzel két fontos követelménynek tesz egyszerre eleget a kar: felzárkózik az Európában általánossá váló trendhez, amely szerint a műszaki területen a mesterképzések angolul folynak, másrészt alkalmazkodik az ipar igényeihez, mivel a szektor kutatási és termelési ágazatában elsősorban angol nyelven képzett mérnökökre kíván építeni.
Az angol nyelvű képzésekre külföldi, Stipendium Hungaricum és Science Without Borders ösztöndíjas, önköltséges és részképzéses hallgatók is érkeznek jelentős létszámban.
Mindezek figyelembe vételével a karra 134 fő nyert felvételt.

Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK) – Egyre több kiemelkedő eredményű diák választja a Műszaki Anyagtudományi Kart
A Műszaki Anyagtudományi Kar folyamatosan törekszik a képzés minőségének növelésére, új innovatív képzési lehetőségek bevezetésére. Az idei felvételi statisztikák szerint ezt a törekvést erősíti a jelentkezők átlagpontjainak jelentős javulása, valamint a felvettek számának emelkedése is.
Az alapképzésre felvettek átlagos felvételi pontszáma a tavalyi jelentős növekedés után (több mint 50 ponttal emelkedett) idén is magas, a jelentkezők között jelentős azok száma, akik több mint 400 pontot értek el. A képzés színvonalát tovább javíthatja az a tendencia, miszerint évről-évre egyre több az olyan első éves hallgatójuk, akik a középiskolai tanulmányaik során már megszerezték az állami nyelvvizsga bizonyítványukat. Ők már első évesként is a szakmai ismeretek megszerzésére koncentrálhatnak, és hamarabb kaphatnak lehetőséget nemzetközi képzésben vagy kutatásban való részvételre.
Hasonlóan örvendetes tény, hogy továbbra is nagyon népszerűek a Műszaki Anyagtudományi Kar által meghirdetett mesterképzések.
A korábbi években megszokott módon, az idén is minden képzési területükön pótfelvételi eljárásra lesz lehetőség. Ennek keretében továbbra is szeretettel várják azok jelentkezését, akik első körben nem jutottak be az általuk választott képzésre.
Mindezek figyelembe vételével a karra 78 fő nyert felvételt.

Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK) – Újabb lépés a minőségi célok eléréséhez
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar – 570 gólyájával – továbbra is a legtöbb felvett hallgatóval büszkélkedhet a Miskolci Egyetemen. Örömmel nyugtázható, hogy az általuk felkínált képzések iránt az országos átlagnál nagyobb érdeklődés mutatkozik.
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara a 2015. évi általános felvételi eljárás során a demográfiai trendek által prognosztizált felvehető hallgatói létszámot meghaladó számú elsőéves hallgatóval indítja első évfolyamát, a nappali tagozatos államilag finanszírozott alapképzésekre felvettek száma a tavalyi évhez képest 30 fővel nőtt. Alapképzési szakjain a felvételi átlagpontszámok meghaladják a maximálisan elérhető felvételi pontszám 70%-át. A minimum pontszámok központi emelése harmonizál a kar hosszú távú minőségstratégiájával.
A mesterszakos felvételi pontszámok magas értéke az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megelégedettségre ad okot, és biztosítja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar mesterképzési színvonalának megőrzését.
Mindezek figyelembe vételével a karra 570 fő nyert felvételt.

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) – Pontrekorder hallgatók a Jogász szakon
A felvételi adatok a tavalyi beiskolázási adatokhoz képest Jogász szakon nem mutatnak jelentős változást, maradt az előző évben is megfigyelhető létszám. A Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási alapszakon a jelentkezők száma alig változott. Az érintett lakosság töretlen bizalmát bizonyítja, hogy – a magasabb önköltséget is vállalva – 121 jogász hallgató kezdheti meg tanulmányait. A kar többi szakja is őrzi népszerűségét.
A Jogász szak esetében előzetesen egy igen magas bekerülési ponthatárt szabtak meg (460 pont) az állami ösztöndíjjal támogatott képzési formánál. Ezt náluk több jó tanulónak is sikerült elérnie.
A pótfelvételi eljárásban a kar az alábbi szakokon további lehetőséget nyújt: a jogi képzés területén indított Jogász szakon (nappali és levelező tagozaton), a Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási alapszakon (nappali és levelező tagozaton), az Igazságügyi igazgatási alapszakon (első alkalommal indított nappali tagozaton és a már évek óta sikeresen működő levelező tagozaton), valamint a Jogi felsőoktatási szakképzés keretében (nappali és levelező tagozaton).
Mindezek figyelembe vételével a karra 246 fő nyert felvételt.

Gazdaságtudományi Kar (GTK) ¬– Egyre népszerűbb a közgazdász pálya
A felvételi adatok igazolják, hogy növekszik az érdeklődés a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának képzései iránt.
A hat alapszakra (Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás) felvételt nyertek átlagpontszáma emelkedett az elmúlt évhez képest.
A központilag előre meghatározott, igen magas ponthatár ellenére többeknek sikerült államilag támogatott alapképzéses helyekre bekerülni, emellett pedig változatlanul szép számmal nyertek felvételt önköltséges képzésekre is.
Az idén először került meghirdetésre – az országosan is újdonságnak számító – duális képzés a kar alapszakjain, ami a nappali képzésre jelentkezők számának növekedését eredményezte. Ehhez a gyakorlatigényes új képzéshez újszerű felvételi eljárás párosul, amelyben a vállalti szereplők választják ki a náluk képzési gyakorlaton résztvevő hallgatókat.
A levelező képzésre jelentkezők száma az alapszakokon megduplázódott a tavalyi évhez képest.
Továbbra is népszerűek az állami ösztöndíjas mesterképzési szakok. A kar az idei keretszámát 100%-ban feltölti és csupán a 2015. februári és szeptemberi indítást figyelembe véve 150 hallgató kezdi meg tanulmányait ebben a formában. Emellett a költségtérítést vállaló mesterképzésre jelentkezők száma is megduplázódott.
Az elmúlt években beindult államilag támogatott felsőoktatási szakképzések változatlanul népszerűek, a jelentkezők száma itt is pozitív tendenciát mutat.
A kar az önköltséges képzési helyekre mind az alapszakokon és felsőoktatási szakképzéseken, mind a mesterszakokon pótfelvételit hirdet.
Mindezek figyelembe vételével a karra 410 fő nyert felvételt.

Bölcsészettudományi Kar (BTK) – Színvonalas képzés, széles paletta, növekvő létszám
A Bölcsészettudományi Kar rendkívül széles és színes képzési palettával várta és várja a bölcsészet- és társadalomtudományok iránt érdeklődő felvételizőket. A jelenlegi, általános felvételi eljárásban 11 bölcsész- és társadalomtudományi alapszakjukat, 16 mesterszakjukat, 1 felsőoktatási szakképzésüket és az osztatlan tanárképzés keretében 15 szakpárjukat hirdették nappali és levelező tagozaton.
Az ME BTK 2012-óta áll a magyar felsőoktatási intézmények bölcsész karainak oktatói kiválósági listájának élén, így elmondható, hogy magas színvonalú képzésekkel és kiváló oktatókkal várják a felvételizőket. A minőség idén meghozta gyümölcsét, mivel jelentősen növekedett a kar képzéseire felvett hallgatók száma. Az új tanári életpálya-modell láthatóan vonzza a fiatalokat, hiszen a kar osztatlan tanárképzéseire a tavalyinál jóval többen nyertek felvételt. A kar államilag támogatott férőhelyeinek száma lehetővé teszi, hogy a felvételt nyert diákok jelentős része állami támogatásos formában kezdje meg tanulmányait.
Továbbra is „húzó” szak az osztott képzésben az anglisztika, s idén többen jutottak be állami férőhelyes mesterképzésekre is.
A köztudatba is beépült az az információ, hogy a 2 féléves tanárképes mesterszakokra már csak 2016-ig lehet jelentkezni, ezért a kar valamennyi MA képzését elindította,  és bízik abban, hogy a pótfelvételi eljárásban további jelentkezők társulnak a már felvettekhez.
Szándékai szerint a kar a pótfelvételi eljárásban újra meghirdeti szakjai többségét.
Mindezek figyelembe vételével a karra 322 fő nyert felvételt.

Egészségügyi Kar (EK) – Továbbra is keresettek az Egészségügyi Kar képzései

Az Egészségügyi Kar folyamatosan és dinamikusan emelkedő hallgatói létszámadatai mellett az idén is jó eredményt ért el a felvételi eljárásban. A karon az előző évhez képest a felvehető keretszám megmaradt, a túljelentkezés mértéke pedig ebben az évben is négy-ötszörös volt. A legnépszerűbb alapszaknak 2015-ben a Gyógytornász képzés mutatkozott, emellett nem csökkent az érdeklődés a Diagnosztikai képalkotó, a Védőnő és az Egészségturizmus-szervező képzések iránt sem. Az idei felvettek száma megközelíti a tavalyi, kiemelkedően jó felvételi létszámot, és a csaknem 200 felvett hallgató állami ösztöndíjas képzésben kezdheti meg tanulmányait az első évfolyamon.
Mindezek figyelembe vételével a karra 188 fő nyert felvételt.

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (BBZI) – Jelentősen emelkedő létszám a mesterképzésben
A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet mintegy 60 szakon indít képzést a 2015/2016. tanévben. A felvettek száma 99 fő, amely 19%-kal haladja meg a tavalyi adatot. Az Intézet képzési palettájának fontos eleme mesterszakon és osztatlan képzésben a zenei pedagógusképzés is, amely szintén rendkívül népszerű, hiszen 83-an ezen a területen kezdik meg szeptembertől a tanulmányaikat.

II. PÓTFELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

A pótfelvételi jelentkezés lehetőségét a korábban is meghirdetett szakok többségében felkínálja az egyetem. Az eljárásban azok jelentkezhetnek, akiket az általános eljárás során nem vettek fel, vagy akik egyáltalán nem adtak be jelentkezést egyetlen, felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben induló képzésre sem. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csupán egyetlen felsőoktatási intézménybe, egyetlen szakra lehet jelentkezni.

A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon az önköltséges képzéseken, amelyeket már a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2015. július 23-án meghatározott ponthatárnál. Amennyiben az adott képzés eddig nem indult önköltséges finanszírozási formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 280 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzések esetén 50 pontnál.

A pótjelentkezés kizárólag elektronikus formában történhet a www.felvi.hu oldalon keresztül, legkésőbb augusztus 10-ig, 5000 Ft eljárási díj befizetésével. Ekkor már csak önköltséges helyekre lehet majd pályázni. A pótfelvételi során meghirdetett szakokról az érdeklődők az egyetem és a karok honlapjáról (www.uni-miskolc.hu) 2015. július 27. (hétfőtől) kezdődően kaphatnak bővebb tájékoztatást. A pótjelentkezések eredményeképpen a karok várhatóan még növelni fogják hallgatói létszámukat.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Share on facebook
Facebook

Kapcsolódó cikkek

Életének 76. évében elhunyt Venczel Vera Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész - tudatta a Vígszínház szombaton az MTI-vel. …

További cikkek

Életének 76. évében elhunyt Venczel Vera Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész - tudatta a Vígszínház szombaton az MTI-vel. …

Hírek, kék hírek, zöld hírek, gazdaság, sport, életmód, medicina, ezo és még sok minden más…

Menü

Archívum