2024. 04. 14. vasárnap

Tibor
1 EUR 392 HUF
1 GBP 458 HUF

Védett sírok Miskolcon

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete a védett síremlékekről
Melléklet:a védett sírok jegyzéke

Mindszenti evangélikus temető

Csengey Gusztáv (1842-1925)
író, költő, jogakadémiai tanár
egyedi sír

Glós Károly (1821-1907)
földbirtokos
egyedi sír

Henszelmann Aladár dr. (1889-1943)
orvos
egyedi sír

Koch család (XIX-XX. század)
miskolci polgárok
kripta

Leszih család (XIX-XX. század)
gépgyáros, ill. muzeológus
kripta

Lichtenstein család (XIX-XX. század)
országgyűlési képviselő, bankár, főispán
kripta

Markó család (XIX-XX. század)
iparos, ill. orvos
kripta

Máyer-Jurácskó család (XIX-XX. század)
kereskedő, vendéglátó
kripta

Radvány István (1832-1918)
malomigazgató
kripta

Soós Károly (1823-?)
1848-as honvéd
egyedi sír

Zathrocz Dániel (1796-1848)
1848-as honvéd,  miskolci polgár
egyedi sír

Zelenka Pál (1839-1910)
evangélikus püspök, a főrendi ház tagja
egyedi sír
Mindszenti római katolikus temető

Adorján (Adler) Károly (1849-1905)
építész
egyedi sír

Bársony János (1850-1905)
ügyvéd
egyedi sír

Benke József (1781-1855)
színész, tanár, író
egyedi sír

Bodgál Ferenc dr. (1932–1972)
muzeológus, ethnográfus
egyedi sír

Dálnoky Nagy család (XIX-XX. század)
miskolci polgárok
egyedi sír

Duronelli András (1770-1845)
postamester
sírjel

Gyulai Zoltán dr. (1900–1977)
bányamérnök
egyedi sír

Halmay-Honti család (XIX-XX. század)
két miskolci polgármester
kripta

„Introibo”
kripta

Lieb Mihály és Röck Cecília
kincstári sótiszt és felesége
egyedi sír

Minoriták sírboltja
kripta

Piva család (XX. század)
cukrászok
kripta

Szatmári irgalmas nővérek sírboltja (XIX-XX. század)
kripta

Szántay-Szémán István dr. (1880–1960)
görög katolikus főpap, országgyűlési képviselő
egyedi sír

Deszkatemető (református, evangélikus)

Bató kripta (XIX. század)
miskolci polgárok
kripta

Budai József (1851-1939)
pomológus, növénynemesítő, gimnáziumi tanár
egyedi sír

Csáthy Szabó István (1835-1903)
gyógyszerész, villamos építő
egyedi sír

Csorba György (1869-1945)
fizikus
egyedi sír

Diószeghy Dániel dr. (1900–1969)
kohómérnök
egyedi sír

Farkas István (1879-1941)
püspök
egyedi sír

Gálffy Ignác (1859-1940)
régész, tanár
egyedi sír

Gálffy Imre dr. (1894-1957)
jogász, polgármester
egyedi sír

Kókai-Kun Bertalan (1817-1910)
református püspök, főrendiházi tag
egyedi sír

Mokry-Mészáros Dezső (1881–1970)
festőművész
egyedi sír

Rácz Ádám (1834-1886)
Nyomdász egyedi sír

Rácz család (XIX-XX. század)
miskolci polgárok
kripta

Révész Kálmán dr. (1860–1931)
református püspök, felsőházi tag
egyedi sír

Szeghalmy Bálint (1889-1963)
városi főmérnök, építész
sírjel

Szentpáli család (XIX-XX. század)
polgármester, művész
díszsírhely

Szilágyi Miklós (1859-1945)
gépgyáros
egyedi sír

Szűcs Lajos (1829-1904)
1848-as honvédtiszt, törvényszéki bíró
egyedi sír

Szűcs Miklós (1820-1886)
1848-as nemzetőr, jogász, író,
egyedi sír

Szűcs Sámuel (1819-1889)
1848-as nemzetőr, jogász, naplóíró
egyedi sír

Tóth Pál (1843-1903)
tanár
egyedi sír

Túry József (1863-1932)
fürdőigazgató, fényképész
egyedi sír

Tüdős István dr. (1866–1918)
református püspök, főrendiházi tag
egyedi sír
Avasi református temető

Apostol Pál (1787-1860)
evangélikus püspök, tanár, egyházi író
egyedi sír

Berecz Károly (1820–1902)
író, akadémikus
egyedi sír

Bereznay István (1744-1824)
miskolci polgár
egyedi sír

Butykay József (1828-1900)
1848-as tüzérfőhadnagy
egyedi sír

Csöglei-Tóth Lajos (kb. 1800-1852)
nyomdász
egyedi sír

Dálnoky és Regéczy család (XIX-XX. század)
társadalmi elit
egyedi sír

Diószeghy-kripta
társadalmi elit
kripta

Eötvös Lajos (1856–1908)
tűzoltó
egyedi sír

Herke Miklós (1810-1870)
főbíró
egyedi sír

Horváth Lajos (1824-1911)
jogász, országgyűlési képviselő, díszpolgár
díszsírhely

Jost család (XIX. század)
cukrász-iparos
egyedi sír

Kun Miklós (1812-1875)
1848-as nemzetőr hadnagy, főbíró
egyedi sír

Latabár-Schabinszky kripta
fotó és színművészet
kripta

Marjalaki Kiss család
tanár, történész, fordító
egyedi sír

Nyilas Sámuel (1830-1874)
lelkész
egyedi sír

Palóczy László (1783-1861)
politikus, országgyűlési képviselő
kripta

Petró Sándor dr. (1907–1976)
orvos
egyedi sír

Poóts András (?-1848)
1848-as honvéd
egyedi sír

Porcs család
miskolci polgárok
egyedi sír

Soltész Nagy és Tarnay kripta
társadalmi elit
kripta

Szatmári Paksi József (1763-1848)
püspök
egyedi sír

Szemere család
miskolci politikusok
egyedi sír

Silvestri Jakab (1817-1869)
cukrász
egyedi sír

Szinay István (1826-1909)
1848-as honvéd, fényképész
egyedi sír

Szrogh Sámuel(1763-1829)
táblabíró, író
sírjel

Thúry János (1803-1867)
táncművész
egyedi sír

Vajna Béla (1831-1883)
1848-as honvéd
egyedi sír

Váncza család (XIX-XX. század)
egyedi sír

Zsarnay Lajos (1802-1866)
püspök, akadémikus
egyedi sír

Avasi zsidótemető

Aser Anschel Wiener (?-1800)
megyei főrabbi
egyéni sír

Austerlitz Sándor (1870-1939)
főrabbi
egyedi sír

Flam Ignácz (1823-1886)
1848-as népfelkelő
egyedi sír

Guttmann Jenő (1882-1933)
textilgyáros
egyedi sír

Győri Ödön (1848-1928)
szeszgyáros
egyedi sír

Havas Ignác (1853-1920)
MÁV felügyelő
egyedi sír

Hercz Jenő (1864-1940)
gépgyáros
egyedi sír

Héthársi Neumann Adolf (1870-1929)
bankár
egyedi sír

Kaczander József (1807-1903)
1848-as tüzér
egyedi sír

Munk Samu (1855-1933)
földbirtokos, bankár
egyedi sír

Nagy (Patzauer) Samu (1856-1915)
kenyérgyáros
egyedi sír

Pollák kripta
ecetgyáros
kripta

Popper József dr. (1824-1894)
orvos
egyedi sír

Silbiger Ármin (1844-1911)
kereskedő
egyedi sír

Singer Henrik dr. (1845-1927)
orvos
egyedi sír

Ortodox temető

Demas Mihály (1748-1828)
kereskedő
egyedi sír

Kosmiski Georgios (1704-1794)
kereskedő
sírjel

Margó Emilián (1826-1881)
lelkész, szentszéki ülnök
egyedi sír

Mihalovits Sándor (1838-1888)
köztisztviselő
egyedi sír

Nikvissza Konstantin (1743-1803)
kereskedő
egyedi sír

Niska Mihály (1725-1795)
kereskedő
egyedi sír

Pamperis Joanis (1747-1807)
kereskedő
egyedi sír

Pattaki György (1729-1804)
kereskedő
egyedi sír

Pilta síremlék
kereskedők
egyedi sír

Szent Anna római katolikus temető

Déryné Széppataki Róza (1793-1872)
színművész
egyedi sír

Kilényi Dávidné Széppataki Johanna (1789-1878)
színművész
egyedi sír

Saád Andor dr. (1904–1977)
orvos, régész
egyedi sír

Diósgyőri (katolikus, református, evangélikus) temető  

Schiller Adolf (1824-1902)
katonatiszt
egyedi sír

Vida Dániel (1823-1904)
lelkész
egyedi sír

Majláth kegyeleti park  

Martinyi Sámuel (?-1834)
földbirtokos
egyedi sír

Vasgyár (katolikus, református, evangélikus) temető

Allender Henrik (1856-1931)
mérnök, gyárigazgató
egyedi sír

Menner Adolf dr. (1824-1910)
1848-as honvédorvos, orvos
egyedi sír

Técsey Ferenc (1838–1904)
gyárigazgató
egyedi sír

Topiczer János (1862-1928)
kohómérnök, feltaláló
egyedi sírhely    

Hámori temető

Herman Ottó (1835-1914)
természettudós, országgyűlési képviselő
egyedi sírhely

Vásárhelyi István (1889-1968)
zoológus
egyedi sírhely

Szentpéteri kapui köztemető

Lenkey Zoltán (1936–1983)
grafikusművész
egyedi sír

Szalay Lajos (1909–1995)
grafikus és festőművész
egyedi sír, díszsírhely

Minorita templom és altemploma

Fáy István (1812–1862)
író, mecénás
kripta, templomfal

Kelemen (Sámuel) Didák (1683–1744)
ferences szerzetes, rendfőnök
altemplom

Bükkszentlászlói temető

Kapui Márton (1904-1971)
VB. Elnök egyedi sír

Batthyányi Lajos (1898-1966)
Kisbíró egyedi sír

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

Szeretné megajándékozni a párját egy jól időzített romantikus ajándékkal? Randevúról, udvarlásról, esetleg egy évfordulóról van szó? Egy érzelmes megl…

További cikkek