2024. 06. 15. szombat

Jolán, Vid
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Mozaik
  • »
  • Ünnepi konferencia keretében avatták föl az Eperjes termet és emléktáblát

Ünnepi konferencia keretében avatták föl az Eperjes termet és emléktáblát

A  Miskolci  Egyetem  Állam-  és  Jogtudományi  Kar  mint  az  Eperjesi-Miskolci  Evangélikus Jogakadémia  szellemi  örököse  és  a Miskolci Jogásztradíciók  Megőrzéséért  Egyesület  az  Eperjesi Jogakadémia Miskolcra költözése centenáriumának tiszteletére2019. november 28-án  „AZ EPERJESI-MISKOLCI JOGAKADÉMIA MÚLTJA ÉS HAGYATÉKA”címmel  ünnepi konferenciát szervezett, amelynek keretében az Eperjes termet is felavatták.

Az  1665-ben  alapított  Eperjesi  Kollégium  1919-ben  költözött  Miskolcra,  és  ezzel  a  város  első felsőoktatási  intézményévé  vált  „Tiszai  Ág.  Hitv.  Evangélikus  Egyházkerület  Miskolczi Jogakadémiája” néven. A jogakadémia a mai városháza ill. a zenepalota épületében nyert elhelyezést.1949-ben a kommunista diktatúra a jogakadémiát megszüntette. A miskolci jogi oktatás 1981-ben indult újra. A rendszerváltást követően, 1991-ben Dr. Novotni Zoltán dékán, magánjogász professzor és  Dr.  Zlinszky  János  római  jogász  professzor  megállapodást  kötött  az  Evangélikus  Teológiai Akadémiával, amelyben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint az Eperjesi-Miskolci Jogakadémia  „szellemi  örököse”  szerepelt.  2016-ban  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház megerősítette a jogi kart a szellemi örökösi státuszában. A rendezvény résztvevőit Prof. Dr. Torma András rektor (Miskolci Egyetem), Prof. Dr. Csák Csilla dékán (ME Állam- és Jogtudományi Kar), valamint Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea elnök (Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület) köszöntötte. A konferencián előadást tartott Prof. Dr. Fabiny Tamás  elnök-püspök  (Magyarországi  Evangélikus  Egyház)  és  Prof.  Dr.  Sáry  Pál  intézetigazgató egyetemi tanár (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar). Az  ünnepi  konferencia  alkalmával  került  sor  az  Eperjes  terem  és  az  Eperjes  emléktábla avatására.  Az  emléktáblát  a  Miskolci  Egyetem  Állam-  és  Jogtudományi  Kar,  valamint  a Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület az 1919-ben Eperjesről Miskolcra költözött jogakadémiai polgárság emlékének állította. Az  ünnepségen  került  sor  továbbá  az  Eperjesi  Evangélikus  Kollégium  alapító  okirata reprodukciójának  leleplezésére,  valamint  Dr.  Bruckner  Győző  jogtörténész  professzor,  a Miskolci  Jogakadémia  dékánja,  és  Dr.  Zsedényi  Béla,  alkotmányjogász  professzor festményeinek ünnepélyes elhelyezésére. Az  emléktábla  leleplezésében  részt  vett  Dr.  Raisz  Anikó  közigazgatási  államtitkár  (Igazságügyi Minisztérium), Prof. Dr. Torma András rektor (Miskolci Egyetem). Az alapító okiratot dr. Ignácz Dávid Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője, a festményeket pedig Dr. Pósfay Györgyné Koppányi Emese, Dr. Bruckner Győző unokája, azok elkészítésének támogatója leplezte le. Ünnepi beszédet mondott  Buday  Barnabás  esperes  (Borsod-Hevesi  Egyházmegye),  Dr.  habil.  Szilágyi  János  Ede tanszékvezető egyetemi docens (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar), valamint Szegő Attila festőművész, a festmények készítője. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. A jogakadémiai múlt kutatását a Miskolci Jogi Karon az Igazságügyi Minisztérium a jogászképzés színvonalának emelését célzó programokon belül támogatja

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek