2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Walter Deffaa levele

Walter Deffaa főigazgató levelének eredeti és lefordított változata az ALTUS megbízással kapcsolatban.

Tisztelt Miniszter Úr!

Kézhez kaptam a 2015. április 23-án kelt levelét, amelyben súlyos vádakkal illeti az Európai Bizottság és egy magyarországi vállalat, az Altus között létrejött szerződést. Szintén tudatában vagyok annak, hogy ez a szerződés komoly sajtófigyelmet kapott Magyarországon. Hadd ragadjam meg az alkalmat ezért, hogy néhány tényt közöljek Önnel a szerződés hatályát, valamint annak odaítélését illetően.

1. Az Altus a háromból egy nemzetközi konzorciumot vezet, amely szolgáltatói keretszerződést nyert, hogy tanulmányokat készítsen a kohéziós politika, valamint az Európai Strukturális és Beruházási Alapok jövőbeli alakulásáról. A szolgáltatói keretszerződést 2015. március 26-án írták alá. A szolgáltatói szerződés nem tartalmazza az európai uniós források felhasználásának ellenőrzését, vagy a felhasználás auditját Magyarországon, vagy bármely más uniós tagállamban.

A szerződést egy nyílt pályázaton nyerte el az Altus Keretszerződés Konzorcium az Európai Bizottság pályáztatási előírásinak megfelelve. A pályázati felhívásra 11 pályázat érkezett. Az Altus vezette konzorcium pályázata a három legjobb árral rendelkező ajánlat között volt – úgy is fogalmazhatunk, hogy ők nyújtották a legjobb minőséget a legalacsonyabb áron.

2. A keretszerződés alapján, az Altus 2014. október 10-én nyert el egy szerződést, amely alapján tanulmányt készít az új rendelkezésekről az új programozási időszakban Európai Strukturális és Beruházási Alapokról.

A tanulmány célja a Partnerségi Megállapodások, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozott programok, köztük a több alapból finanszírozott programokkal kapcsolatos új rendelkezések vizsgálata minden uniós tagállamban. Sem ellenőrzést, sem pedig az uniós alapok felhasználásnak auditját nem tartalmazza a szerződés. Az Ön kijelentése, miszerint a Bizottság az Altust az európai uniós pénzügyi támogatásai szabályozásának ellenőrzésével és vizsgálatával bízta meg ezért helytelen.

A tanulmány a Bizottság által elfogadott partnerségi megállapodások és programok elemzéséből áll. Ezt egészíti ki egy online közvélemény kutatás és korlátozott számú személyes interjú, hogy az irányító hatóságok értékelését meg tudják az új programperiódus forráslehívási esélyeiről. A tanulmány nem irányul külön egy specifikus tagállam elemzésére. Ennek ellenére – hogy segítsünk eloszlatni az aggodalmait – ebben az esetben nyitottak vagyunk arra, hogy az Önök vagy más tagállam részére elküldjük a releváns részeket a készülő tanulmány befejezése előtt.

3. Az európai strukturális és beruházási alapok új periódusának forrásfelhasználásáról szóló tanulmányról szóló megbízás odaítélése a feladat meghatározásban rögzített folyamatokat követte. A pályázat értékelése és bírálata a specifikációkban rögzített kritériumoknak megfelelően történt. Az egyik minőségi kritérium szerint olyan csapatot kellett kialakítani, amely képes lefedni a szerződéses feladatok egészét. Az Altus vezette konzorcium érte el a legmagasabb minőségi pontszámot a legalacsonyabb ár mellett. Ezek alapján az ő ajánlatuk a leggazdaságosabb és nem tekinthető túlárazottnak, ahogy azt Ön a levelében felvetette.

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a szerződést nem egyedül az Altusnak ítélték oda, hanem az Altus vezette, tizenegy tagból álló nemzetközi konzorciumnak. A projekt költsége tükrözi azt a munkaerőigényt, amely képes kielégíteni a tagállamonként megkövetelt nyelvi tudást és szakértői tapasztalatot.

4. A szolgáltatói keretszerződés elnyerését megelőzően, a konzorcium minden tagja felelősségvállalási nyilatkozatot írt alá a pályázatból való kizárást eredményező szempontok hiányáról, illetve az összeférhetetlenség fennállásának hiányáról. Ez a nyilatkozat előírja az azonnali értesítési kötelezettséget is az Európai Bizottság irányába bármilyen olyan helyzetről, amely összeférhetetlenséget eredményez, vagy összeférhetetlenséget fennállásához vezethet. Mindazonáltal szem előtt tartva a tényt, hogy a tanulmány készítése elsősorban adatok gyűjtésére szorítkozik, nem jelent politikai véleményalkotást, ilyen jellegű összeférhetetlenség nem merülhet fel a tanulmány elkészítése során. Nem tudjuk elfogadni azon felvetését, miszerint a Bizottság nem tartotta tiszteletben a politikai semlegesség elvét ebben az ügyben.

Hadd zárjam azzal, hogy aggodalommal tölt el a szerződéssel kapcsolatos információk eltorzítása. A tanulmányt, amely 28 tagállam uniós programozással kapcsolatos adatait vizsgálja, úgy ábrázolják, mintha egyetlen tagállam támogatási szabályozásának ellenőrzését végezné el. Biztos vagyok abban, hogy számíthatok Önre, és az Ön felügyelete alá tartozó hatóságokra, hogy ez a félreértés biztosan helyreigazításra kerül.

Tisztelettel:

Walter Deffaa

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek