2024. 06. 24. hétfő

Iván
1 EUR 394 HUF
1 GBP 465 HUF

Nyílt levél a Külföldi Szlovákok Világszövetsége elnökéhez

A Külföldi Szlovákok Világszövetsége hétfőn nyugtalanságát fejezte ki amiatt, hogy a Jobbik szegedi tagjai – a szlovák nyelvtörvény elleni tiltakozásul – szlovák nyelvű utcanévtáblákat ragasztottak át. Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke az ügy kapcsán nyílt levéllel fordult a Külföldi Szlovákok Világszövetsége elnökéhez, amelyet – a Jobbiknak a nyelvi jogok kölcsönös biztosítása iránti elkötelezettsége és az egymás iránti kölcsönös tisztelet fontossága jeleként – szlovák nyelven juttatott el a szervezethez./alább/ Tisztelt Vladimír Skalský Úr!

A Külföldi Szlovákok Világszövetsége 2012. június 4-én a TASR szlovák hírügynökséghez eljuttatott levelében nyugtalanságát fejezte ki amiatt, hogy Szegeden a Jobbik helyi szervezetének tagjai – a szlovák nyelvtörvény elleni tiltakozásul – átragasztották a nemrég kihelyezett szlovák nyelvű utcanévtáblákat. Azt is megemlítették – Szeged városának esetében egyébként valótlanul –, hogy „a kétnyelvű feliratok elhelyezése Magyarország nemzetközi kötelezettségeiből, különösképpen a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartájából, továbbá Magyarország belső jogrendjéből következik.”

Engedje meg Elnök Úr, hogy a Világszövetség levelében írtakkal kapcsolatban tisztelettel felhívjam figyelmét néhány, az ügy szempontjából kiemelkedően fontos tényre!

2010-ben a Jobbik Magyarországért Mozgalom volt az egyetlen olyan magyarországi párt, amely programjában foglalkozott a hazánkban élő nemzeti kisebbségek jogainak biztosításával, valamint határozottan kiállt anyagi és szellemi gyarapodásuk előmozdításáért, hogy ezáltal valóban hazájuknak érezhessék Magyarországot. Hadd emlékeztessem Elnök Urat ennek kapcsán Imrich Fuhl, a LuNo.hu szlovák nyelvű hírportál szerkesztőjének, az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlési tagjának akkori nyilatkozatára, amelyet szintén a TASR hírügynökségnek adott: „Ha kizárólag a kisebbségvédelmi programok alapján kellene döntenem, akkor a Jobbikra kellene szavaznom.”

Mivel Elnök Úr láthatóan kiemelt érdeklődést tulajdonít pártunk közéleti megnyilvánulásai iránt, nyilvánvalóan az sem kerülte el figyelmét, hogy a Jobbik számos alkalommal állt ki a nemzetiségi jogok érvényesítése, sőt adott esetben kiszélesítése mellett is. Vonatkozó országgyűlési felszólalásainkban és nyilatkozatainkban is kiemelt figyelmet fordítunk a magyarországi nemzetiségek ügyére, mivel úgy gondoljuk, csak rendezett hazai nemzetiségi viszonyok mellett léphetünk fel hitelesen és hatékonyan a szomszédos országok területén élő magyarság jogainak védelme érdekében.

Kiemelném továbbá azt a tény, hogy a decemberben elfogadott magyarországi nemzetiségi törvénybe éppen a Jobbik határozott fellépésére kerültek be kisebbségi nyelvhasználatot és nyelvi jogokat kiterjesztő passzusok. Ha már az utcanévtáblák ügyében fogalmazódott meg nyílt levelük, hadd említsem példaként azt a Jobbik által benyújtott, és az Országgyűlés által elfogadott módosító javaslatot, amelynek értelmében a közintézmények és közterületek feliratait az adott nemzetiség nyelvén – az Európa-szerte általános, 20%-os reprezentáltsággal szemben – a jövőben Magyarországon már 10%-os etnikai aránynál is fel kell tüntetni.

Szeretném ez úton is világossá tenni Ön és szervezete előtt a Jobbik álláspontját szegedi kollégáink akciójával kapcsolatban. Helyi aktivistáink tettükkel csupán az Önök anyaországában élő magyarságot nap mint nap igazságtalanul sújtó megaláztatások és érthetetlen diszkrimináció ellen kívánták felemelni szavukat. Meglehet, hogy ennek a tiltakozásnak nem a legmegfelelőbb módját választották, akaratlanul is megbántva esetleg ezzel az ügyben érintetteket, céljukkal azonban messzemenőkig egyetértek. Az utóbbi években ugyanis Szlovákia a magyarság számára vészkorszaknak is bátran nevezhető beneši idők szellemében emelte állami szintre azt a soviniszta, magyarellenes, minden európai normával és értékkel szembemenő politikát, amelynek eredményeként ellehetetlenülnek és üldözötté válnak szülőföldjükön az ott élő magyarok. Megfélemlítik az állami alkalmazottakat, hogy még egymás között se merjék anyanyelvüket használni; pénzbírsággal sújtják a magyar nyelvet használó és csak azon kommunikáló médiumokat, civil szervezeteket és kulturális egyesületeket; megfosztják szlovák állampolgárságuktól, egészségügyi biztosításuktól, választójoguktól a magyar nemzetiségüket büszkén vállaló és azt a magyar állampolgárság felvételével is megerősítő nemzettársainkat.

Tisztelt Elnök Úr!

Természetesnek, példaértékűnek, sőt követendőnek tartom azt, ha egy olyan nemzeti érdekvédelmi szervezet, mint az Önöké, fellép a világ bármely pontján élő nemzettestvérei érdekében, ha úgy érzi, hogy őket hátrány vagy jogsérelem érte. Ugyanakkor azt kérem Öntől, ha valóban ennyire fontosnak tartják a kisebbségi és nyelvi jogok érvényesülését Magyarországon, akkor legalább ekkora határozottsággal és elszántsággal emeljék fel szavukat a szlovákiai magyarságot ért számtalan jogsértés ellen is! Befolyásukat felhasználva hassanak a szlovák kormányra annak érdekében, hogy az egyértelműen magyarellenes céllal megszületett nyelv- és állampolgársági törvény diszkriminatív rendelkezéseit hatályon kívül helyezzék, és a magyar nemzeti közösség szabadon, az Ön által is hivatkozott nemzetközi jogok biztosítása mellett, békében élhessen szülőföldjén!

Nemzetének és anyaországa minden polgárának érdekében végzett további munkájához erőt és egészséget kívánok!

Budapest, 2012. június 6.

Tisztelettel üdvözli:

Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke

Otvorený list predsedovi Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Vážený pán Vladimír Skalský!

Svetové združenie Slovákov v zahraničí 4. júna 2012 vo svojom stanovisku doručenom Tlačovej agentúre Slovenskej republiky TASR vyjadrilo svoje znepokojenie kvôli tomu, že členovia Jobbiku v Segedíne – ako protest proti zákonu o štátnom jazyku Slovenskej republiky – prelepily nedávno umiestnené názvy ulíc v slovenskom jazyku. V stanovisku bolo spomenuté – v prípade mesta Segedín ostatne nepravdivo – že „umiestnenie dvojjazyčných označení vyplýva z medzinárodných zmlúv Maďarska, najmä z Charty regionálnych a menšinových jazykov.”

Dovoľte mi pán Predseda, aby som v súvislosti stanoviska Svetového združenia s úctou upriamil Vašu pozornosť na niektoré fakty, ktoré sú významne dôležité ohľadne tejto veci!

V roku 2010 Hnutie za lepšie Maďarsko (Jobbik Magyarországért Mozgalom) bolo jedinou politickou stranou, ktorá sa vo svojom programe zaoberala so zabezpečením práv menšín žijúcich v našej krajine, a ktorá sa dôsledne zasadila za ich hmotný a duchovný rast, aby sa v Maďarsku mohli skutočne cítiť doma. Dovoľte mi, pán Predseda pripomenúť Vám v tejto súvislosti prejav Imricha Fuhla, redaktora slovenského portálu LuNo.hu, ktorý bol zverejnený tiež Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky: „Ak by som sa mal rozhodnúť iba na základe programov na ochranu práv národnostných menšín, tak by som vo voľbách mal hlasovať za stranu Jobbik.”

Keďže sa pán Predseda viditeľne zaujíma o verejné prejavy našej strany, zrejme neušlo Vašej pozornosti, že Jobbik sa nespočetne zasadil za uplatnenie menšinových práv, a v niektorých prípadoch aj za ich rozšírenie. V našich prejavoch v parlamente a v našich vyhláseniach venujeme zvýšenú pozornosť postaveniu menšín v Maďarsku, nakoľko sa domnievame, že len za usporiadaných domácich menšinových pomeroch môžeme hodnoverne a efektívne vystupovať pri zastávaní práv Maďarov žijúcich v zahraničí.

Vyzdvihol by som aj skutočnosť, že do zákona o postavení národnostných menšín v Maďarsku prijatom v decembri práve vďaka rozhodnému vystúpeniu Jobbiku sa dostali aj pasáže o používaní jazykov menšín a o rozšírení jazykových práv. Ak sa Váš otvorený list  zrodil ohľadne umiestnenia názvu ulíc, nech Vám uvediem ako príklad podanie pozmeňujúceho návrhu Jobbiku, ktorý následne prijal parlament, na základe ktorého názvy a nápisy verejných inštitúcií a verejných priestranstiev v jazyku danej menšiny žijúcej v danej oblasti – v porovnaní v Európe všeobecne reprezentovanými a uznanými 20%-mi – v budúcnosti v Maďarsku už bude povinné uviesť pri 10%-ných etnických pomeroch.

Chcel by som aj touto cestou ozrejmiť pred Vami a pred vašim združením stanovisko Jobbiku ohľadne akcie našich segedínskych členov. Miestni aktivisti svojim činom chceli upriamiť pozornosť verejnosti na dennodenne sa prejavujúce nespravodlivosti, poníženia a nepochopiteľnú diskrimináciu Maďarov žijúcich vo Vašej krajine. Je možné, že si nevybrali práve najvhodnejšiu metódu, ktorou nechtiac urazili v tejto veci dotknutých, ale s ich cieľmi môžem iba súhlasiť. Totiž v posledných rokoch v duchu benešovských čias – ktoré pre Maďarov žijúcich vo Vašej krajine by sme smelo mohli nazvať aj krvavým obdobím – Slovensko zdvihlo na štátnu úroveň tú šovinistickú, protimaďarskú, so všetkymi európskymi hodnotami a normami protiidúcu politiku, následkom ktorej sa Maďari žijúci vo sojej rodnej zemi znemožnili a stali sa prenasledovanými. Zastrašujú štátnych zamestnancov, aby ani medzi sebou nepoužívali svoju materčinu; finančnými pokutami trescú médiá, občianske združenia a kultúrne spolky používajúce výhradne maďarský jazyk; zbavia občianstva, zdravotného poistenia, volebného práva našich zahraničných Maďarov, ktorí svoju národnosť hrde vyznávajú, a to potvrdia aj prijatím maďarského občianstva.     

Vážený pán Predseda!

Považujem za vzorné, dokonca aj nasledovaniavhodné, ak taká organizácia, ako Vaša, ktorá háji národné hodnoty, vystúpi v záujme svojich národných bratov žijúcich kdekoľvek vo svete, ak má dojem, že boli dotknuté ich práva, alebo ak boli diskriminovaní. Zároveň Vás žiadam, ak skutočne považujete za tak dôležité presadenie menšinových a jazykových práv v Maďarsku, aby ste aspoň tak rázne a odhodlane zdvihli svoje slovo proti nespočetným právnym ujmám Maďarov na Slovensku! Použite svoj vplyv na slovenskú vládu v záujme toho, aby aby diskriminatívne prvky jazykového a občianskeho zákona vynesených jednoznačne proti Maďarom boli zrušené, a aby maďarská komunita mohla žiť vo svojej rodnej zemi slobodne v mieri, za zabezpečenia medzinárodných práv, na ktoré ste sa odvolávali!

Prajem Vám veľa zdravia a veľa síl vo vašej ďaľšej práci v záujme Vášho národa a všetkým občanom Vašej materskej krajiny!

6. júna 2012, Budapesť

S úctou Vás zdraví:

Szávay István poslanec parlamentu, predseda Národnopolitického výboru Jobbiku

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek