2024. 07. 14. vasárnap

Örs, Stella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Magyar Szociális Fórum a kormány válságkezelő politikájáról

A Magyar Szociális Fórum (MSZF) támogatja a kormány óvintézkedéseit a koronavírus járvány feltartóztatására, az élet védelmében. Egyetért a lakossági adóterhek és hiteltörlesztések átütemezésével, nevezetesen azzal, hogy az év végéig elhalasszák a jelzáloghitelek és egyéb tartozások törlesztő részleteinek, továbbá a kis adózó vállalkozások tételes adójának fizetését június végéig. Fontosnak tartjuk a gyermekgondozási díjak (CSED, a GYED és a GYES) folyósításának meghosszabbítását, nagyon fontos intézkedésnek ítéljük a kilakoltatások és a lefoglalások felfüggesztését. A megtett intézkedések bizonyítják, nincs szükség rendkívüli jogkörökre ahhoz, hogy a kormány hatékonyan cselekedjen a társadalmi közösség érdekében.

Az MSZF ugyanakkor nem tartja elegendőnek, sem kielégítőnek a kormány eddigi lépéseit arra, hogy megvédjék az emberek egészségét a járvány tömeges terjedésének időszakában is, egyúttal biztosítsák széles társadalmi rétegek megélhetését olyan körülmények között, amelyekre jellemzővé vált a tömeges munkahelyvesztés, és az anyagi gond. A magyarországi vállalatok jelentős részében, köztük a GDP-hez való hozzájárulás szempontjából legfontosabb autóiparban leállt a termelés, dolgozókat bocsátanak el anélkül, hogy biztosítanák a létfenntartásukat, még a munkásotthonból is kitessékelik őket. A kormány semmit sem tesz ellene. Felütötte fejét az anyagi ellehetetlenülés veszélye. A járvány tömegessé válásával elkerülhetetlenné válik a vállalatok nagy részének bezárása. Megélhetési válság tetézheti a járványt, ha a kormány nem tesz ellene. A járvány csak súlyosbította az eddig is létező társadalmi állapotokat, különösen a napról- napra élő 1,2-1,5 millió honfitársunk helyzetét, s további másfél millióét, aki eddig is alig tudott kijönni nyomorúságos jövedelméből. A koronavírus-járványt világgazdasági recesszió tetézi.

A kormánynak ebben a helyzetben szembe kell néznie mulasztásaival, súlyos társadalompolitikai hibáival, hiszen az a történelmi felelősség hárul rá, hogy mindent, ismételjük, mindent megtegyen az emberélet védelmében. Ez azt jelenti, hogy változtatni kell az elosztási viszonyokon a lakosság életének és megélhetésének védelmében! A társadalom javára kell fordítani olyan értékeket, amelyeket a társadalom állított elő, de egy kisebbség kisajátított magának. Változtatni kell a fennálló rendszeren az életek védelmében! Ha a kormány nem tudja, vagy nem akarja megtenni a szükséges lépést az anyagi eszközök átcsoportosítására a társadalmi közösség javára, nem marad más hátra, mint hitelfelvétellel biztosítani az emberek megélhetését a vészterhes időszakban.

A Magyar Szociális Fórum az alábbiakat tartalmazó átfogó egészségügyi és gazdasági mentőcsomag összeállítására szólítja fel a kormányt:

Tökéletes védelemben kell részesíteni azokat az orvosokat és ápolókat, akik vírus-fertőzött személyeket kezelnek! Kiemelt anyagi juttatásban kell részesíteni őket áldozatos, önfeláldozó munkájukért!
Pótolni kell az egészségügyi rendszerből kivont forrásokat, és visszahívni azokat az orvosokat, ápolókat, akiktől az elmúlt években gazdasági vagy személyi okokból megváltak! Helyre kell állítani az orvostársadalom becsületét, hatékonnyá kell tenni a betegellátást!
Megfelelő ellátásban kell részesíteni azokat is, akik a koronavíruson kívüli betegségben szenvednek! Az általános betegellátás nem bénulhat meg a koronavírus járvány miatt! Megkülönböztetett figyelemben kell részesíteni a vírus-fertőzésnek legjobban kitett időseket, különös tekintettel arra, hogy jelentős részük krónikus betegségben szenved, a jelenlegi helyzetben nem részesülhet megfelelő ellátásban, csak távolsági tanácsadásban részesülhet a járvány- és az orvoshiány miatt!
Orvosokat kell irányítani arra a több száz vidéki településre, ahol nincs orvos!
Az üres helyek betöltésére, és a kialakult helyzet által megkövetelt orvosi és ápoló létszám biztosítására haza kell hívni külföldről orvosokat és ápolókat, anyagilag is ösztönözve őket, nem csak magyarságukra apellálva!
Ki kell harcolni az anyagi és egészségügyi támogatást az Európai Unió Bizottságánál! Ha továbbra sem számíthatnánk kellő segítségre tőlük, olyanokhoz kell fordulnunk, akik készek segíteni, mint annak tanúi lehetünk Olaszország megsegítése esetében is.
Hatósági árakat kell bevezetni az alapvető élelmiszerekre, a járvány elleni védekezést szolgáló gyógyszerekre, védő felszerelésekre. (A fogyasztóvédelem nem tud hatékonyan fellépni az alkalmat kihasználó nyerészkedőkkel és spekulánsokkal szemben.) Az árak hatósági szabályozását a Forint leértékelődése is szükségessé teszi, hiszen a válsághelyzetet kihasználva, mind több kereskedő az euróhoz viszonyítja az árakat!
Feltétel nélküli adómentes alapjövedelemben kell részesíteni azokat, akiknek nincs miből megélniük a kialakult helyzetben. Ennek összegét fejenként 100 ezer Forintban kell megállapítani, hogy biztosítani tudják létfenntartásukat a válsághelyzetben.
Az időseket nem csak szóval kell védeni, hanem gondoskodni is kell róluk! Nem elég azt mondani nekik, hogy maradjanak otthon, s törődjenek magukkal, ha nincs miből megélniük. Akinek a nyugdíja nem éri el a százezer Forintot, azonnal részesüljön nyugdíjának kiegészítésében 100 ezer Forintra!
A járvány megfékezésében alapvetően fontos a korrekt tájékoztatás! Most annak lehetünk tanúi, hogy hivatalos állítások sokasága mond ellent a valóságnak! Ha nem lehet maszkot, és élelmiszer alapanyagokat kapni, ne állítsák ennek az ellenkezőjét! Inkább azt mondják meg az embereknek, hogy mivel lehet pótolni a hiányt, még ha átmeneti hiányról van is szó!

Az a véleményünk, hogy a 10 pontban jelzett teendők végrehajtása nélkül a járványt olyan nem egészségügyi társadalmi gondok egészíthetik ki, amelyek keresztezhetik magukat az élet védelmében hozott egészségügyi intézkedéseket is, s otthonmaradás helyett a vírus további terjedésének kedvezhetnek. Vagyis a céllal ellentétes következményeket vonhatnak maguk után.

A Magyar Szociális Fórum szerint nincs szükség arra, hogy a kormányt kivételes jogkörökkel ruházzák fel az egészségügyi és megélhetési mentőcsomag összeállításáért. Az eddigi helyes óvintézkedések sem rendkívüli felhatalmazással születtek, hanem az érvényben lévő jogszabályok biztosította végrehajtói hatalom birtokában. Nem tartjuk bölcs dolognak kétséget ébreszteni az emberekben a kormány szándékait illetően. A rendkívüli jogkörökkel történő felhatalmazás megosztja a magyar társadalmat ahelyett, hogy egyesítené a járvány elleni harcban. Pótlólagos jogkörökkel felruházni egy olyan kormányt, mely amúgy is kétharmados többséget élvez a parlamentben, egyet jelent a végrehajtó hatalom abszolutizálásával, és a parlamenti kontroll kikapcsolásával. Erre még átmenetileg sincs szüksége az országnak! Olyan kormányra van szükségünk, amely a gyanúját is kerüli annak, hogy saját hatalmi céljainak akarna érvényt szerezni a járvány elleni harc ürügyén. Helytelenítjük, hogy a kormány nem a társadalomra, hanem a rendőrségre és a katonaságra támaszkodik a népegészségügyi kérdés megoldásában! Nem szabad a vírus okozta félelmeket elnyomásra épülő további félelmekkel fokozni, netán’ erőszakkal próbálni úrrá lenni az egészségügyi és megélhetési gondokon!

A kormány ne akarja magával helyettesíteni a társadalmi érdeket! Ne állítsa szembe a demokratikus szabadságjogokat, köztük a véleménynyilvánítás szabadságát, és a korrekt tájékoztatás követelményét a járvány elleni küzdelemmel, hanem éljen a szabadságjogokkal az élet védelmében!  Felhívjuk honfitársaink figyelmét arra, hogy nem kötelesek eltűrni semmilyen hatalmi túlkapást arra való hivatkozással, hogy az ő egészségüket szolgálja!

A Magyar Szociális Fórum nagyrabecsülését és köszönetét fejezi ki a járvány megfékezéséért élvonalban küzdő orvosoknak, ápolóknak, egészségügyi dolgozóknak, és az óvintézkedések betartására kéri a lakosságot.

Továbbra is támogatjuk a kormány minden olyan intézkedését, amely a járvány megfékezésére irányul, és nem korlátozza sem az egészséges élethez, sem a megélhetéshez való jog érvényesülését.

A mi erőnk ezekben a nehéz pillanatokban a fegyelmezettségben, a magunk és az egymás iránti felelősségben, szolidaritásban rejlik! Öntudatos összefogással túl leszünk a nehezén, és életünk visszatérhet a normális mederbe!

Magyar Szociális Fórum

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…