2023. 01. 27. péntek

Angelika
1 EUR 387 HUF
1 GBP 440 HUF

Fókuszban a térségi fejlesztési tanácsok

A turisztikai vonzerő, a gyorsforgalmi utak elérhetősége, a munkahelyteremtési és -megtartó képesség, sőt még a kulturális hagyományok ápolása is meghatározó egy térség fejlődése, gazdasági ereje és a helyiek életminősége szempontjából.

A hazánkban 2018. és 2020. évek között működő nyolc térségi fejlesztési tanács területfejlesztési feladatai az ország 16 megyéjének 528 települését – melyhez hozzáértendő még az M9 gyorsforgalmi út nyomvonalához kapcsolódó több száz település is – érintette. Mindez azt jelenti, hogy a térségi fejlesztési tanácsok céljai, illetve tevékenységük az ország lakóinak döntő többségére hatást gyakorolnak. Az Állami Számvevőszék több nézőpontból értékeli a térségi fejlesztési tanácsok tevékenységét és arra a kérdésre keresi a választ, hogy betöltötték-e a szerepüket a tanácsok, illetve, hogy a tanácsoknál mely területek megerősítése segíti elő a térségi fejlesztési célok megvalósulását.

Több tanács nem végzett érdemi tevékenységet 2018-2020. között a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik nyilatkozatai szerint, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzési dokumentumokon alapuló értékelése alapján a megyehatáron átnyúló fejlesztések tervezéséért és koordinálásáért felelős térségi fejlesztési tanácsok közül. Emellett az ellenőrzés lényeges hiányosságokat azonosított a tanácsok gazdálkodásában, működésében, kiemelten a területfejlesztési feladatok ellátásában, amelyek miatt a tanácsok nem tudták betölteni a szerepüket a térségre vonatkozó fejlesztéspolitika tervezésében és végrehajtásában.

 

A jövőre vonatkozóan azoknak a tanácsoknak van létjogosultsága, vagyis azok a tanácsok tudják betölteni a szerepüket a területfejlesztések megvalósítása, a társadalmi és gazdasági növekedés elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése területén, amelyek elvégzik a területfejlesztéshez kapcsolódóan előírt tervezési és beszámolási feladatokat, valamint szabályszerű működéshez és gazdálkodáshoz a vezetői kontrollok és gazdálkodási keretek kialakításáról gondoskodnak. A térségi fejlesztési tanácsok tevékenységének eredményességét erősítheti a feladatellátáshoz kapcsolódó célok meghatározása, megvalósulásuk nyomon követése és a tevékenység hasznosulásának mérése a tanácsok feladatellátása tekintetében.

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek