2024. 04. 17. szerda

Rudolf
1 EUR 393 HUF
1 GBP 460 HUF
  • Főoldal
  • »
  • Közélet
  • »
  • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.

 

Az ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat 150 pályázót – 130 fő „A” típusú, és 20 fő „B” típusú – kíván 5 000,- Ft/fő /hó önkormányzati támogatásban részesíteni, akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 350 %-át (2022-ben ez az összeg: 99.750,-  Ft), amennyiben a pályázót szülője egyedül neveli, a nyugdíjminimum 450%-át (2022. évben ez az összeg: 128.250,- Ft ).

 

A pályázatok elbírálásának szempontja nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete.

 

Az ösztöndíjrendszer keretében „A” és „B” típusú pályázatot lehet benyújtani.

 

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

 

„B” típusú ösztöndíjpályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2022/2023-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek, akik a 2023/2024-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023-es általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024-es tanévben valóban megkezdik.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 

–          a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állomány hallgatója

–          doktori (PhD) képzésben vesz részt

–          kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

A pályázatbeadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatlapok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A rögzítést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázati kiírásokban felsorolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt az Önkormányzathoz a megadott címre postai úton vagy személyesen eljuttatni az előírt határidőig.

 

A pályázat benyújtását megelőzően előzetes ellenőrzésre a Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálatán (3530 Miskolc, Petőfi u. 39. szám) van lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának (postára adás) határideje 2022. november 3.

 

Elbírálásának határideje: 2022. december 5.

 

Az Önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Bronzérem az Euro Trophy-n
Szabó Bende ROTAX MAX Euro Trophy Genk - 2024.04.12-14. KSB Racing Team Beszélgetés a nem kicsit boldog Szabó Bende gokartversenyzővel az Euro Tro…