2024. 07. 24. szerda

Kinga, Kincső
1 EUR 390 HUF
1 GBP 464 HUF

Négy év alatt 566 millió forint plusz forrás

„Biztonságos fejlődés” Hejőkeresztúrban
Azon a flyer-ben olvastam a címbéli szlogent, amelyben a település polgármestere, Demeterné Zeleni Enikő mintegy beszámolóként, az elmúlt négy esztendő történéseit idézi fel.


–    Mit jelent ez Hejőkeresztúrban, az Önök számára?
–    Az elmúlt évek megmutatták, hogy az összefogás erejével képesek vagyunk az akadályok ellenére is építő munkába fogni. Az önkormányzati ciklus éveiben egy komoly, átgondolt fejlődési pályára sikerült állítani településünket. Az irányok meghatározása a képviselő-testülettel, intézményvezetőkkel és Önökkel közösen történt, így eredményes és jól felépített fejlesztési időszakon túlmenően, igyekeztünk egy biztos jövőképet felállítani az itt élők számára. Mindent a biztonságos, kiszámítható jövő érdekében tettünk a képviselőtestülettel együtt.

–    Hogyan néz ki ez aprópénzre váltva?
–    Nem annyira aprópénz ez, mert 556 millió forint plusz forrást jelentett az elmúlt években a település számára.

–    Melyek azok a beruházások, amelyek ebből a pénzből megvalósultak?
– Elmondhatjuk, hogy a fejlesztésekkel nem csak az infrastruktúrát érintően, hanem Hejőkeresztúr életének szinte minden területén igyekeztünk hatékonyabb együttműködést elősegíteni. Ez adott alapot ahhoz, hogy legyen erőnk a kitűzött céljaink megvalósításához. Hosszú lenne felsorolni, így csak néhányat említek a sok projektből. ÉMOP-os pályázat keretében az Ady, Arany, Deák, Állomás utak felújítása, közvilágítás korszerűsítése, Közösségi Ház korszerűsítése, Játszótér felújítása, kültéri kondieszközök telepítése van folyamatban, Iskolai könyvtár fejlesztés, Hejő patak rekonstrukciója. Az önkormányzat kötelező feladataihoz szükséges források kiegészítéseként működési támogatásokban részesültünk: közfoglalkoztatás, étkeztetés, adósságkonszolidációból kimaradt települések támogatása, működési kiegészítő támogatások révén. Voltak Önerős fejlesztéseink:
kátyúzás a település önkormányzati útjain, Kossuth és Rákóczi utak karbantartása, Petőfi út vízelvezetésének elvégzése közútkezelő segítségével, Temető úti leromlott ingatlanok megvásárlása, szolgálati lakások karbantartása, életveszélyessé vált fák kivágása, konyha és óvoda higiéniai feltételeinek javítása TVK Alapítvány segítségével, Közösségi Ház kulturált berendezésének biztosítása.


–    Az élhető település érzéshez hozzátartoznak a közös programok is, s ha jól tudom ennek  sincsenek híján?

–    A négy év alatt számos rendezvényt, programot, eseményt valósítottunk meg közösen a falu lakosságával, civilekkel, egyházakkal, intézményekkel: Falunapok, Szüreti felvonulások, szemétszedések,Falu karácsonya, Hősök napja,közös főzőversenyek, kiállítások régi tárgyak fotók,receptek gyűjtése, „Kis Falunk Hejőkeresztúr Emlékezése és Vallomásai „ kiadvány eljutott minden családhoz, Trianon emlékmű avatás, megemlékezések, Dalostalálkozók „Hogy ismét benépesüljön Hejőkeresztúr családfája” projekt megvalósítása.

–    Ha már itt a civil szervezeteket említette, éppen a település honlapján néztem, hogy legalább nyolc jól működő egyesület van Önöknél, ami azért nem nagyon jellemző, ilyen kis falvakban…
Igen, és tényleg jól működnek. Velük közösen a hagyományőrző programokat, és azokat a rendezvényeket valósítottuk meg, amelyből szeretnénk hagyományt teremteni. Ezeknek a programoknak, rendezvényeknek nem a tutrisztikai vonzerő a célja, hanem a közösségépítés. És amire még büszkék vagyunk, hogy  az Önkormányzat 2013. évben sikeresen pályázott az Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása  című pályázati kiíráson, ahol 80 millió forintos, 100 %-os, vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az országban mindösszesen hat település nyert, a régióban Hejőkeresztúrral együtt kettő. A projektet a „Hejőkeresztúri Iskolásokért” Alapítvánnyal, és a Hejőkeresztúri Horgász Egyesülettel alkotott Konzorcium keretében valósítjuk meg. A programban arra keressük a választ, hogy hogyan tudjuk településünket még virágzóbbá és lakosai számára még élhetőbbé tenni!

–    Az óvodai létszámuk 30 gyermek, de az iskolába 220-an járnak. Az iskola meglehetősen híressé vált az utóbbi években. Mesélne arról, hogy mivel érdemelték ki ezt az országos figyelmet?
A hejőkeresztúri iskola vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és Szakáld községek. Az iskola tanulói létszáma már évek óta 220 körül mozog. A tanulók közötti szocializáltságbeli és tudásszintben megmutatkozó heterogenitásból az iskola előnyt kovácsol, amelynek eredményeképpen lehetőség adódik a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt.
Az iskola a Miskolci Egyetem bázisintézménye, Géniusz tehetségpont és a Komplex Instrukciós Program vezető iskolája.
Az intézmény fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz. Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az iskola falai közül.
Az iskola célja, hogy az eredményes oktató-nevelő munka szolgálatába állítsa az egyéni bánásmód különböző formáit, úgy a tehetséges, mint a felzárkóztatást igénylő gyermekeknél. Arra törekednünk, hogy minden gyermek a neki megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön. Cél, hogy a hejőkeresztúri általános iskolában a gyerekek optimista életszemléletű, egymásra odafigyelő, toleráns, az új iránt fogékony, a természetes környezetet védő, a nemzeti és helyi hagyományokat ápoló, szilárd ismeretekkel rendelkező fiatalokká váljanak.

    Amikor közelednek a választások még inkább hangsúlyt kap a munkahelyteremtés kérdése. Hogyan állnak ezzel?
– A mi településünk elég speciális helyzetben van, hiszen Miskolc és Tiszaújváros vonzereje rendkívül érződik a munkaerőhelyzetünkön. Így aztán nem ígérgetünk, nem mondjuk, hogy kopogtatnak nálunk a multik. Fontos viszont a közfoglalkoztatás. Éves szinten 30-40 főt tudunk így foglalkoztatni, és ez egyfelől a szociálpolitika eszköze – jövedelemhez juttatni a segélyből élőket, biztosítva ezzel megélhetésüket, másrészt olyan feladatok ellátása, ami ennek hiányában más módon (karbantartó, ellátó szervezet) költségesebben történhetne. A munkák tervezésekor figyelemmel kell lennünk az elvégzendő feladat és a rendelkezésre álló munkaerő képzettségének, képességének, motiváltságának az összehangolására.
A közfoglalkoztatás keretében elvégzett munka döntő részét képezi a közterületek gyommentesítésére, parkosítására, szükség szerint az intézmények kisebb javítását, karbantartását is elvégezzük.

–    Mi a következő négy évben a cél?

–    Legfontosabbnak tartom a településen zajló elvándorlás megállítását és Hejőkeresztúr vonzóvá tételét. A megkezdett munka folytatása számunkra a legjobb irány.

–    Köszönöm a beszélgetést!

OBE

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

A putnoki Polgármester válasza
TájékoztatásPutnok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember hó 30. napján tartott Képviselő-testületi ülésén állást foglalt egy …

További cikkek

Állatkínzás Kerekhegyen
Négy kutyát tartott az éhhalál közelében egy miskolci nő. Állatkínzás miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 40 éves helyi nőve…