2024. 06. 15. szombat

Jolán, Vid
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Választási felhívás

Földrajzi adottságainak köszönhetően Miskolc környezete bővelkedik táji és természeti értékekben. Ezen értékek megtartása, illetve erősítése érdekében rendkívül fontos a még természetközeli állapotú területekkel történő ésszerű gazdálkodás ezek gondos megőrzése. A városi stratégiákban megfogalmazottak szerint fejleszteni kívánt idegenforgalom, és a szolgáltatások fejlesztése nagymértékben függ a környezet állapotától, de ami lényegesebb, valamennyi miskolci lakos érdeke, hogy minél egészségesebb környezetben élhessen. A városvezetés elsőbbségként kell, hogy kezelje a város környezeti állapotának megőrzését, javítását.

Mint miskolci környezetvédő civil szervezetek egyértelműen szeretnénk látni, hogy a jelöltek nem csupán a „zöldrefestésben” érdekeltek, hanem intézkedések sorával kívánják szolgálni a fenntartható fejlődés megvalósulását. A miskolci környezet- és természetvédő civil szervezetek részéről e fenti általános emberi érdekek miatt felkérjük a 2010. évi önkormányzati választáson induló polgármesterjelölteket, nyilvánosan tájékoztassák a közvéleményt, milyen tényleges lépéseket terveznek az elkövetkezendő négy évben annak érdekében, hogy javuljon az életminőség városunkban. Kérjük, hogy a jelöltek küldjék el és tegyék közzé ÖNKÉNTES KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS formájában elképzeléseiket.

Mint ahogyan ez idáig is, civil szervezeteinkkel segítséget nyújtunk a tervek megvalósításához, annak függvényében, hogy az egyes jelöltek az alábbi javaslataink közül melyeket kívánják szavatolni, és ehhez forrásokat biztosítani:
1. Készüljön el és kerüljön elfogadásra Miskolc Város Fenntartható Fejlődés stratégiája, melyhez kapcsolódóan szükséges a Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, valamint Tájérték kataszter elkészítése.
2. Segítse és ösztönözze az önkormányzat, hogy intézményei, a városban működő gazdasági társaságok és legfőképp a lakosság minél előnyösebben juthasson hozzá energiatakarékosságot (energiaköltség csökkentő), illetve a megújuló és a környezetkímélő technológiák alkalmazásához.
3. A városi tulajdonú médiumokban tegyék kötelezővé a felnőtt és gyermek környezeti tudatformálást szolgáló rovatok és műsorok meglétét. Ezek ne legyenek pályázatfüggők.
4. A zöldfelületek védelme érdekében készüljön el a város zöldfelület katasztere és annak naprakészen vezethető regisztere. Önkormányzati rendeletben szigorítsák meg a fakivágások, csonkítások, zöldfelület csökkentést okozó tevékenységek feltételeit, kötelezően írják elő azok pótlását.
5. A már védett természetvédelmi helyi értékek kezelésére, gondozására folyamatosan biztosítsák az ehhez szükséges anyagi fedezetet, folyamatosan bővítsék a védett értékek sorát.
6. Magyarországon indokolatlanul és európai szinten is kirívóan magas kutya-macska kisállat létszám –sajnos, nem csak az állatok szeretetére, de állattartási kultúra hiányosságára is felhívja a figyelmet. Ennek felszámolása érdekében a mindenkori költségvetésből biztosítva támogassa az önkormányzat a civil szervezet által korszerűen vezetett állatotthon működtetését, az állattartás közterületi szabályainak érvényesítését és a kóbor állatok ivartalanítási programját.
7. Tegyenek lépéseket a környezeti szemléletformálás gyakorlati helyszínéül szolgáló civil szolgáltató ökoturisztikai központ kialakítására, kihasználva annak előnyét, hogy városunk a Bükki Nemzeti Parkkal határos és számos zöld szervezet tevékenykedik területén. A Herman Ottó Emlékparkban épüljön ki a szemléletformálást is szolgáló tájékoztató, bemutató és oktató ökoturisztikai központ, ahol például folyamatosan működhetne egy gombavizsgáló és szaktanácsadó állomás. Az ökológiai modellházként létrehozandó központ üzemeltetését környezetbarát és energia hatékony technológiák alkalmazásával a miskolci környezetvédelmi műhelyben tevékenykedő civil szervezetek biztosítani képesek.
8. Mára ezreket vonz a turizmus. A természetjáró rendezvényekhez térítésmentesen indokolt biztosítani helyiséget, területet, illetve a jelentős önkéntes munkával megújított turistautak jelzéseinek festéséhez, turista utak rendbehozatalához, útjelző táblák kihelyezéséhez forrásokat szükséges biztosítani a természetjáró szervezetek számára.
9. A mielőbbi megvalósulás érdekében készüljön el és fogadják el Miskolc Város Kerékpáros Programját. Épüljön ki kerékpárbarát úthálózat és infrastruktúra (kölcsönzők, tárolók) a városban, annak érdekében, hogy biztonságosabb váljon a kerékpáros közlekedés. A közintézményeknél, nagy forgalmú bevásárló helyeknél létesítsenek kerékpártárolókat, különösen az iskolákban. A fiatalokat juttassák kellő mértékű közlekedési alapismeretekhez a tanintézményekben, különösen az alternatív közlekedési eszközök használatával kapcsolatban.
10. Ne engedélyezzenek további zöldmezős beruházásokat a városban. Az elhagyott ipari-szolgáltató területek hatalmas kiterjedése lehangoló nemcsak a turisták, de a helyi lakosok számára is, ezeken kell szorgalmazni barnamezős beruházásokat. Az elhanyagolt területek tulajdonosait kötelezze a város területük rendben tartására, szankcionálja az ezzel nemtörődömöket.
11. A közterület felügyelők és mezőőrök mellett kerüljenek ismét alkalmazásra parkőrök (a zöldfelületek védelme és tisztasága érdekében), és mezőőrök (a külterületek biztonsága érdekében). A Közterület Felügyelet tevékenységi köre feleljen meg a városi rendeletekben foglaltaknak, terjedjen ki a környezet- és természetvédelmi szabálysértések helyszíni ellenőrzésére is.
12. A differenciált díjrendszer alkalmazásával, a hulladékcsökkentést szorgalmazó hatékony kampányokkal, a komposztálás lehetőségét biztosító szolgáltatások működtetésével, a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének teljes körű kiépítésével segítsék elő a hulladékgazdálkodási programok hatékonyabb helyi szintű megvalósulását (házhoz menő gyűjtés).
13. Az önkormányzat lépjen fel a városi zajszennyezés csökkentése érdekében, például a népkerti salakmotor pálya kitelepítésével. Ne versenytámogatásokat nyújtson számukra a hivatal, legfeljebb az új pálya kialakításához járuljon hozzá.
14. Az önkormányzat biztosítsa, vagy legalább segítse elő a helyi termelők és kiemelten az ökológiai gazdálkodók számára a piaci megjelenés lehetőségét (pl. Belvárosi Biovásár), illetve termékeik felhasználását a közétkeztetésben.

A jelöltek válaszait szeptember 26-én kívánjuk nyilvánosságra hozni. Ennek érdekében kérjük, szíveskedjen ÖNKÉNTES KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSÁT szeptember 25-éig írásban eljuttatni a Környezetvédelmi Civil Műhely számára (Miskolc, Kossuth u. 13. 3525, ecolinst@kothalo.hu ).

Együttműködését előre is köszönjük!

Miskolc, 2010. szeptember 18.

Miskolci Környezetvédelmi Civil Műhely

Aláíró szervezetek:
Avasi Arborétumért Alapítvány, Arborétum Baráti Kör, BAZ Megyei Természetjáró Szövetség, Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Holocén Természetvédelmi Egyesület, KKSK Kétkeréken Gördülők Alapítvány, Kerékpáros Klub BAZ megyei csoportja, Miskolci Kerékpárosok Fóruma, Komlós-tetői Kerékpáros Sport Klub, Miskolci Állatsegítő Alapítvány, Miskolci Gombász Egyesület, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Zöld Akció Egyesület, Zöld Kapcsolat Egyesület

 

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek