2024. 07. 23. kedd

Lenke
1 EUR 390 HUF
1 GBP 463 HUF

Négyszázötven milliós beruházások

Csaknem 450 millió Ft-os árvíz megelőzési munkálatok fejeződtek be a Nyögő-patakon illetve a Pitypalatty-völgy településeinek körzetében. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és Varbó község Önkormányzata alkotta konzorcium legfontosabb célja az évtizedek óta elhanyagolt mederkotrási és egyéb munkálatok elvégzése és ezzel az árvízi veszélyeztetettség csökkentése volt.

Az ÉM-VIZIG kezelésében lévő mederszakasz rekonstrukcióját 100 %- ban, míg a Varbó község Önkormányzata kezelésében lévő tározó és bel-, ill. külterületi patakszakasz helyreállítását 90 % – ban pályázati forrásból végezték el.    A Nyögő-patak a Bükk hegység K-i lejtőjén és a hegység peremén vezeti le a vizeket. Az 1960-70-es években a térség gazdaságában meghatározó volt a mélyművelésű szénbányászat és az erdőgazdálkodás. A tarvágások hatására és a bányavizektől megváltoztak a lefolyási viszonyok, növekedtek a vízhozamok, nagyobb lett a patak vizének hordalék mennyisége. A feliszapolódás és a növekvő vízmennyiségek ellensúlyozására részlegesen burkolták a patakmedret, majd Varbó község fölött az ún. Nádas-völgyben elsődlegesen árvízcsúcs csökkentési célból tározót építettek.

Beruházást megelőző állapot:
Az építés óta eltelt 30 év alatt jelentősen nagy mennyiségű iszap került a tározó térbe. Az elvégzett felmérés szerint a mederben 0,6 – 1,2 m vastag iszap rakódott le, ami a tározó hasznos térfogatát 108 000 m3-rel (30 %-kal) csökkentette.

Az üzemi és az árapasztó műtárgy az építés óta nem került felújításra. A beton szerkezetek betonkorróziója jelentős mértékű, az aknafalak nem vízzáróak, az árapasztó terméskő burkolata megbomlott, átszivárog. Az üzemi műtárgyban lévő acél szerkezetek (csövek, tolózárak, lakatos szerkezetek) korrodáltak, nem üzembiztosak.
A Nyögő-patak medrének feliszapoltsága, feltöltöttsége olyan mértékű, amely a nagyvizeket már nem képes elvezetni, a belterületeken elöntéseket okoz.
A mederben felnőtt fák és cserjék komoly meder változásokat okoznak. A településeken ezek hidakat és közmű vezetékeket veszélyeztetnek. A medrek nagyon sok helyen nem közelíthetők meg, részben a növényzet elszaporodása, részben a part menti ingatlanok meder széléig történő művelése miatt. Az elhanyagolt meder lehetőséget nyújt a szemét elhelyezésére is. A feliszapolódott mederben az élővilág degradációja figyelhető meg.

Beruházás célja:

A Nyögő-patak és a Varbói-tározó rekonstrukciójának célja egy jövőbeni – jelen projekt elmaradásával nagy valószínűséggel bekövetkező – jelentős kárt okozó helyi vízkár megelőzése.
Elvégzett munkálatok:
– A mederben lerakódott iszap, hordalék, szemét eltávolítása, az elszaporodott növényzet helyén a fenntartást nem akadályozó lehetőleg ligetes fás övezet kialakítása.
– Meglévő belterületi burkolatok, esés csökkentő műtárgyak helyreállítása.
– Fenntartó sávok létrehozása, a gépi fenntartás lehetőségének megteremtése.
– Varbói tározó rehabilitációja, a tározó töltésének, az üzemi és árapasztó műtárgyának helyreállítása, a feliszapolódás mértékének csökkentése, a betorkolló mellékágakon befolyó hordalék megfogása, szélterület, megközelítő utak kialakítása.
– A patak és a tározó vízminőségének javítása, megőrzése érdekében szükséges beavatkozások elvégzése (szennyvíz bevezetése feltárása és megszüntetése, hulladék eltávolítása, további elhelyezés megakadályozása).
– A települések belterületi csapadékvíz bevezetési lehetőségek kiépítése és helyreállítása.

A Nyögő-patak és a Varbói tározó rehabilitációjával megteremtődött a  lehetősége a Nyögő-patak völgyében, a Pitypalatty-völgyben csökkentett veszélyeztetettségű, élhetőbb környezetnek.  

A projekt bruttó összköltsége: 449 800 000 Ft
A projekt megvalósulásának ideje: 2010. október  – 2012. március

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Megyéken átívelő akció
A gyanú szerint új pszichoaktív anyaggal kereskedett egy polgári, valamint öt prügyi férfi. A hajdú-bihari rendőrök borsodi kollégáikkal közösen ütött…