2024. 02. 22. csütörtök

Gerzson
1 EUR 387 HUF
1 GBP 452 HUF

Madárvédelem Dél-Borsodban és a Hevesi Füves Pusztán

Áramütés okozta madárpusztulások megelőzése elektromos vezetékek tartóoszlopainak korszerűsítésével  

A védett és fokozottan védett madarak megóvása érdekében középfeszültségű szabadvezetékek oszlopait alakítják át madárbarát módon a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége területén. Az itt található szabadvezeték-szakaszok országos jelentőségű természetvédelmi területeket, valamint Natura 2000 területeket érintenek, ahol minden évben jelentős számú védett és fokozottan védett madár szenved áramütést. A tervezett 700 millió forintos beruházás során a legújabb, madárvédelmi szempontból is megfelelő oszlopfej-szerkezetek alkalmazásával korszerűsítik a szabadvezeték hálózatot.
A vezetékszakaszok egyes részein korábbi pályázati forrásokból már végeztek átalakításokat, de közöttük jelentős kiterjedésű szakaszok burkolatlanok maradtak, védelem nélküli ”fehér foltokat” képezve.
A megvalósítás előtt álló projekt célja e vezetékszakaszok madárvédelmi szempontú átalakítása, egységessé tétele, a korábban „kimaradt” szakaszok átalakítása.
A beruházástól azt várják a szakemberek, hogy jelentősen csökken a területen költő és vonuló madarak áramütés következtében fellépő pusztulása. A projekt országosan is egyedülálló vállalkozás, hiszen megvalósulása esetén nem egy-egy kis terület, hanem egy tájegység jelentős részének együttes kezelését kívánja összehangoltan és véglegesen megoldani.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége területén számos védett és fokozottan védett madárfaj közösségi jelentőségű állománya költ, így többek között parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja, fehér és fekete gólya, valamint túzok. A Tájegység területén belül és a környező területek közt jelentős a napi és szezonális madárvonulás.

A korábbi években a területen megvalósult természetvédelmi, élőhely-fejlesztési programok eredményeként megnőtt, több madárfaj esetén országosan is kimagaslóvá vált a költő és vonuló védett madarak száma.

A madárvédelmi szempontból nem megfelelő szabadvezeték-szakaszokon azonban folyamatos az áramütéses madárpusztulás. A vezetékszakaszok oszlopelemeinek burkolása, átalakítása megakadályozza a megnövekedett madárállomány áramütés következtében bekövetkező pusztulását, lehetővé válik a zavartalan madárvonulás és telelés.

A beruházás célja a Dél-Borsodi Tájegység (Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet és Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet, valamint tágabb környezetük) területén húzódó, mintegy 480 km hosszú, még burkolatlan középfeszültségű szabadvezeték-szakaszok madárvédelmi szempontból veszélyes vezetékeinek és oszlopelemeinek burkolása, átalakítása, cseréje. A munkálatok által érintett oszlopok száma összesen 5218 db, amelyek közül 3583 darab (68, 65 %) külterületen, míg 1635 darab (31, 35 %) belterületen található.

A projekt megvalósulása esetén várható, hogy a tervezett madárvédelmi beavatkozás által érintett területen költő, átvonuló és telelő, védett, fokozottan védett és veszélyeztetett madárfajok állományai és egyedei között az áramütés következtében gyakorta előforduló jelentős pusztulások megelőzhetők, jelentős mértékben csökkenthetők, megszüntethetők.

A beruházás előkészítő szakaszának legfontosabb adatai:
Előkészítés:                         2011.05.02 – 2013.01.31.
A projekt előkészítés tervezett időigénye:        21 hónap
Az előkészítés becsült összköltsége:        25 200 000 Ft
Projekt neve és száma:                 Madarakra veszélyes 20KV-os vezetékszakaszok madárbarát szigetelése a Dél-borsodi Tájegységben (KEOP-7.3.1.2/09-2010-0055)

A jelenleg megvalósítás előtt álló projekt főbb adatai:
Megvalósítás:         2013. július 01. – 2015. április 30.
A projektmegvalósítás tervezett időigénye:    22 hónap
A megvalósítás becsült összköltsége:        700 000 000 Ft


Védett és fokozottan védett madarak életét óvják a középfeszültségű szabadvezetékek szigetelésével valamint földkábel fektetéssel a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzetben. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó tájvédelmi körzetben minden évben jelentős számú védett és fokozottan védett madár pusztulását okozzák a szigeteletlen szabadvezetékek. A megvalósítás előtt álló csaknem 700 millió forintos beruházástól azt várják a szakemberek, hogy jelentősen csökken a területen költő és vonuló madarak áramütéses, illetve ütközéses pusztulása. A projekt a hazai gyakorlatban egyedülálló, mert egy teljes természetvédelmi terület és tágabb környezetének komplex kezelését kívánja összehangoltan és véglegesen megoldani azzal, hogy a szabadvezeték hálózatot madárvédelmi szempontból biztonságossá teszi.

A megvalósítandó beruházás célja, hogy közel 400 km hosszúságú, madárvédelmi szempontból veszélyes középfeszültségű szabadvezeték hálózatot tegyen madárbaráttá.

A középfeszültségű szabadvezetékek kétféle módon veszélyeztethetik a madárfajok egyedeit. Rossz látási viszonyok esetén a nagytestű madarak ütközhetnek a vezetékkel (pl. túzokok, gémek, darvak, ludak), másrészt a vezetéket tartó oszlopok fejszerkezetére beülő madarakat áramütés érheti. Az első esetben a vezetéknek ütköző, az esetek döntő részében súlyos sérülést szenvedő, majd a földre csapódó madár azonnal elpusztul. A második esetben kétféle módon alakulhat ki áramütés. Az oszlop fejszerkezetére beülni szándékozó madár (ragadozó madarak, gólyák, szalakóta, varjúfélék stb.) ha két elektromos vezetőt vagy egy elektromos vezetőt és egy földelt oszlopelemet egyszerre érint meg, súlyos áramütést szenved. A madarak az esetek döntő többségében azonnal vagy az áramütést követő rövid időn belül elpusztulnak.

A projekt során megvalósítandó fejlesztések:
1. Légvezetékek madárbarát alakítása
Az áramütéses pusztulások bekövetkezéséért az oszlopfejek, de leginkább a csatlakozó vezetékszakaszok a felelősek. Azaz ezeknek a részeknek a megfelelő szigetelésével, burkolásával, vagy egyéb módon történő átalakításával meggátolhatóak a pusztulások. A projekt területen 383 km hosszú vezeték-szakaszon végeznek madárvédelmi célú beavatkozást (veszélyes vezetékek és oszlopelemek burkolása, átalakítása, cseréje). Az érintett tartó oszlopok száma összesen 4089 db, amelyek közül 2757 darab (67,4 %) külterületen, míg 1332 darab (32,6 %) belterületen található.

2. Légkábelkiváltás
A középfeszültségű vezetékszakaszokon bekövetkező ütközéses és áramütéses madárpusztulások megakadályozásának leghatékonyabb és egyben legköltségesebb megoldása az érintett vezetékszakaszok földbe helyezése, azaz a szabadvezetékek földkábellel történő kiváltása. A jelenlegi szigetelési módszerekkel csak csökkenteni lehet az áramütéses balesetek számát, teljesen megszüntetni nem lehet. A szabadvezetékek földbe helyezése ezt a problémát teljesen kiküszöböli. A Tájvédelmi Körzetben 2,8 km hosszú, különösen ütközésveszélyes vezetékszakasz kiváltása történik meg 4 km hosszú földkábellel.
A projekt megvalósulása esetén várható, hogy a tervezett madárvédelmi beavatkozás által érintett területen költő, átvonuló és telelő, védett, fokozottan védett és veszélyeztetett madárfajok állományai és egyedei között az áramütés és kisebb mértékben az ütközés következtében gyakorta előforduló, jelentős pusztulások megelőzhetők, jelentős mértékben csökkenthetők, megszűntethetők.

A beruházás előkészítő szakaszának legfontosabb adatai:
Előkészítés:                         2011.05.02 – 2013.01.31.
A projektelőkészítés tervezett időigénye:        21 hónap
Az előkészítés becsült összköltsége:        38 000 000 Ft
Projekt neve és száma:                 Madarakra veszélyes 20KV-os vezetékszakaszok madárbarát átalakítása a Hevesi Füves Puszták TK területén
(KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047)

A megvalósítás előtt álló projekt főbb adatai:
Megvalósítás:         2013. május 01 – 2015. június 30.
A projektmegvalósítás tervezett időigénye:    26 hónap
A megvalósítás becsült összköltsége:        688.943.024 Ft

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

Holnaptól 46. UTAZÁS KIÁLLÍTÁS
2024. február 22-25. között Az Utazás kiállítás a látogatói igényeknek megfelelően megújul, interaktív programokkal egészül ki, amelynek köszönhetően…